Портал "Юрист НГО"
LAWNGO.net


Центр громадської адвокатури здійснює моніторинг дотримання трудових прав в Україні

            З грудня 2013 року Центром громадської адвокатури реалізовується проект «Моніторинг дотримання трудових прав в Україні» за підтримки Проекту ПРООН «Демократизація і права людини в Україні».

У фокусі уваги даного проекту є трудові права, які гарантуються міжнародно-правовими договорами про права людини, що є частиною національного законодавства, Конституцією та іншими законами України. Комплекс міжнародних зобов’язань держави передбачений рядом міжнародних договорів про права людини, в тому числі Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права. Однак в Україні у сфері реалізації, захисту та гарантування трудових прав як одних із базових економічних прав є проблеми. Правове регулювання умов для реалізації та захисту трудових прав в Україні є застарілим, практика реалізації не відповідає законодавству та сучасним умовам.
В рамках проекту організація здійснить моніторинг дотримання трудових прав в Україні, судової практики захисту трудових прав, проведе публічні заходи за участю представників НУО, профспілок, роботодавців, органів влади, підготує звіт щодо стану дотримання в Україні трудових прав у відповідності із Міжнародним пактом з питань економічних, соціальних та культурних прав.

© Портал "Юрист НГО"
LAWNGO.net