Громадські організації Благодійні організації Профспілки Релігійні організації Господарські асоціації Органи студентського самоврядування
На контролі

1. Проблеми застосування законодавства про громадські, благодійні, інші організації громадського сектору
Реформування митних процедур на місцевому рівні об... Навіщо громадам стратегії в процесі впровадження р... Консультації щодо діяльності НУО on linе! усе про легалізацію, державну реєстрацію громадських організацій, релігійних організацій, професійних спілок, благодійних організацій
Пошук:  
НеприбутковістьЩо має бути у статуті для неприбутковості?Неприбутковість та її реєстраціяОзнаки неприбутковостіРеєстрація змінГромадські об'єднання (зміни)Благодійні організації (зміни)Приклади статутів громадських об'єднаньРеєстрація нових НУОГромадські об'єднання Благодійні організаціїАктуальноНОВИНИ СТАТТІНОВИНИ ПРОГРАМИПравова допомога НУОКонтакти програмиFacebook консультаційний центрКонсультаціїГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯБЛАГОДІЙНИЦТВОГРОМАДСЬКА УЧАСТЬІНШІ ПИТАННЯЕлектронна бібліотекаПЕРЕКЛАДИ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇКОРИСНІ ВИДАННЯ АРХІВВідео-блоги архівАрхів публікаційАрхів новин Архів публікацій -> Законодавство

Кодекс законів про працю (витяги щодо повноважень та гарантій профспілок)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Стаття 43. Розірвання трудового договору з ініціативи
                власника або уповноваженого ним органу за
                попередньою згодою виборного органу первинної
                профспілкової організації (профспілкового
                представника)

     Розірвання   трудового   договору   з  підстав,  передбачених
пунктами   1  (крім  випадку  ліквідації  підприємства,  установи,
організації),  2-5,  7  статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 цього
Кодексу,   може   бути   проведено   лише  за  попередньою  згодою
виборного    органу   (профспілкового   представника),   первинної
профспілкової організації, членом якої є працівник.

     У  випадках,  передбачених законодавством про працю, виборний
орган   первинної   профспілкової   організації,   членом  якої  є
працівник,  розглядає  у  п'ятнадцятиденний   строк   обгрунтоване
письмове  подання  власника  або  уповноваженого  ним  органу  про
розірвання трудового договору з працівником.

     Подання   власника   або   уповноваженого   ним   органу  має
розглядатися  у  присутності  працівника,  на  якого воно внесено.
Розгляд подання у разі відсутності працівника допускається лише за
його  письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може
виступати  інша  особа,  у  тому числі адвокат. Якщо працівник або
його   представник   не   з'явився  на  засідання,  розгляд  заяви
відкладається  до наступного засідання у межах строку, визначеного
частиною  другою  цієї  статті. У разі повторної неявки працівника
(його  представника) без поважних причин подання може розглядатися
за його відсутності.

     У   разі   якщо   виборний   орган   первинної  профспілкової
організації не утворюється, згоду на розірвання трудового договору
надає  профспілковий представник,  уповноважений на представництво
інтересів членів професійної спілки згідно із статутом.

     Виборний    орган    первинної    профспілкової   організації
(профспілковий  представник) повідомляє власника або уповноважений
ним орган про прийняте рішення у письмовій формі в триденний строк
після його прийняття.  У разі пропуску цього строку вважається, що
профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору.

     Якщо   працівник   одночасно   є   членом  кількох  первинних
профспілкових  організацій, які діють на підприємстві, в установі,
організації,  згоду  на  його  звільнення  дає виборний орган тієї
первинної профспілкової організації, до якої звернувся власник або
уповноважений ним орган.

     Рішення  виборного органу первинної профспілкової організації
(профспілкового представника)  про  відмову  в  наданні  згоди  на
розірвання  трудового договору повинно бути обгрунтованим.  У разі
якщо в рішенні немає обгрунтування  відмови  в  наданні  згоди  на
розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган
має  право  звільнити  працівника  без  згоди   виборного   органу
первинної      профспілкової      організації      (профспілкового
представника).

     Власник або  уповноважений  ним  орган  має  право  розірвати
трудовий  договір  не пізніш як через місяць з дня одержання згоди
виборного     органу     первинної    профспілкової    організації
(профспілкового представника).

     Якщо розірвання трудового договору  з  працівником  проведено
власником   або   уповноваженим   ним  органом  без  звернення  до
виборного     органу     первинної    профспілкової    організації
(профспілкового  представника), суд зупиняє провадження по справі,
запитує згоду виборного органу первинної профспілкової організації
(профспілкового  представника)  і  після  її одержання або відмови
виборного     органу     первинної    профспілкової    організації
(профспілкового   представника)   в   дачі   згоди  на  звільнення
працівника (частина  перша  цієї статті) розглядає спір по суті.
( Стаття  43 із змінами,  внесеними згідно з Указами ПВР N 4617-10
від
24.01.83,  N 2444-11 від 27.06.86,  N  5938-11  від  27.05.88;
Законами N 871-12 від
20.03.91,  N 2134-12 від 18.02.92, N 3719-12
від 
16.12.93,  N 6/95-ВР від 19.01.95, N 2343-III ( 2343-14 ) від
05.04.2001, N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 )

     Стаття 43-1. Розірвання трудового договору з ініціативи
                  власника або уповноваженого ним органу без
                  попередньої згоди виборного органу первинної
                  профспілкової  організації   (профспілкового
                  представника)

     Розірвання трудового  договору  з  ініціативи  власника   або
уповноваженого  ним  органу  без  згоди виборного органу первинної
профспілкової     організації     (профспілкового    представника)
допускається у випадках:

     ліквідації підприємства, установи, організації;

     незадовільного результату  випробування,   обумовленого   при
прийнятті  на роботу;

     звільнення з  суміщуваної  роботи  у  зв'язку з прийняттям на
роботу іншого працівника,  який не є сумісником, а також у зв'язку
з   обмеженнями   на   роботу   за   сумісництвом,   передбаченими
законодавством;

     поновлення на  роботі  працівника,  який  раніше виконував цю
роботу;

     звільнення   працівника,   який   не   є   членом   первинної
профспілкової  організації,  що  діє  на підприємстві, в установі,
організації;

     звільнення з підприємства,  установи,  організації,  де немає
первинної профспілкової організації;

     звільнення керівника   підприємства,   установи,  організації
(філіалу,  представництва,  відділення  та  іншого  відокремленого
підрозділу),  його заступників, головного бухгалтера підприємства,
установи,  організації,  його заступників,  а також службових осіб
митних  органів, державних  податкових  інспекцій,  яким присвоєно
персональні     звання,     і     службових     осіб     державної
контрольно-ревізійної  служби   та  органів державного контролю за
цінами; керівних працівників, які обираються,  затверджуються  або
призначаються на посади державними  органами,  органами  місцевого
та   регіонального   самоврядування,    а    також    громадськими
організаціями та іншими об'єднаннями громадян;

     звільнення працівника,   який   вчинив   за   місцем   роботи
розкрадання (в тому  числі  дрібне)  майна  власника,  встановлене
вироком суду,  що набрав законної сили,  чи постановою органу,  до
компетенції якого входить накладення  адміністративного  стягнення
або застосування заходів громадського впливу.

     Законодавством можуть  бути  передбачені   й   інші   випадки
розірвання   трудового   договору   з   ініціативи   власника  або
уповноваженого  ним органу без згоди відповідного виборного органу
первинної профспілкової організації (профспілкового представника).
( Кодекс доповнено статтею 43-1 згідно із Законом  N  2134-12  від
18.02.92; із змінами, внесеними згідно із Законами N  3632-12  від
19.11.93,   N  3719-12  від  16.12.93,  N  6/95-ВР  від  19.01.95,
N 1096-IV ( 1096-15 ) від
10.07.2003 )
(  Офіційне  тлумачення  поняття,  використаного  в абзаці шостому
частини  першої  статті  43-1  див. в Рішенні Конституційного Суду
N 14-рп/98 ( v014p710-98 ) від
29.10.98 )

 

Стаття 45. Розірвання трудового договору з керівником на
                вимогу виборного органу первинної профспілкової
                організації  (профспілкового представника)

     На    вимогу   виборного   органу   первинної   профспілкової
організації     (профспілкового    представника)    власник    або
уповноважений  ним  орган  повинен  розірвати  трудовий  договір з
керівником  підприємства,  установи, організації, якщо він порушує
законодавство  про працю,  про колективні договори і угоди,  Закон
України "Про професійні спілки,  їх права та гарантії  діяльності"
( 1045-14 ).

     Якщо власник  або  уповноважений  ним  орган,  або  керівник,
стосовно   якого   пред'явлено  вимогу  про  розірвання  трудового
договору,  не згоден з цією вимогою,  він може  оскаржити  рішення
виборного     органу     первинної    профспілкової    організації
(профспілкового  представника)  до  суду у двотижневий строк з дня
отримання  рішення.  У  цьому разі виконання вимоги про розірвання
трудового договору зупиняється до винесення судом рішення.

     У разі, коли рішення виборного органу первинної профспілкової
організації   (профспілкового   представника)  не  виконано  і  не
оскаржено   у   зазначений   строк,   виборний   орган   первинної
профспілкової  організації  (профспілковий  представник)  у цей же
строк   може   оскаржити  до  суду  діяльність  або  бездіяльність
посадових  осіб,  органів, до компетенції яких належить розірвання
трудового    договору   з   керівником   підприємства,   установи,
організації.

( Стаття 45 із змінами,  внесеними згідно з Указом ПВР  N  5938-11
від
27.05.88;  Законами  N  871-12  від  20.03.91,  N  6/95-ВР від
19.01.95,  в    редакції    Закону   N 2343-III   ( 2343-14 )  від
05.04.2001,  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 1096-IV
( 1096-15 ) від
10.07.2003 )

 

                            Глава XVI

              ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ. УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ
                   В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ,
                    УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ

     ( Назва глави XVI із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
       N 8474-10 від 
27.02.85 )
 

     Стаття 243. Право громадян на об'єднання у професійні спілки

     Відповідно до  Конституції  України  ( 254к/96-ВР ) та Закону
України "Про  професійні спілки,  їх права та гарантії діяльності"
( 1045-14 ) громадяни  України  мають  право  на  основі  вільного
волевиявлення  без будь-якого дозволу створювати професійні спілки
з метою представництва,  здійснення і захисту  своїх  трудових  та
соціально-економічних  прав  та  інтересів,  вступати  до  них  та
виходити з них на умовах і в  порядку,  визначених  їх  статутами,
брати участь у роботі професійних спілок.

     Держава визнає професійні спілки повноважними  представниками
працівників  і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав
та    інтересів   в   органах   державної   влади   та   місцевого
самоврядування,  у  відносинах  з  власником або уповноваженим ним
органом, а також з іншими об'єднаннями громадян.

(  Стаття  243 із змінами, внесеними згідно із Законом N 263/95-ВР
від 
05.07.95,  в  редакції  Закону  N  2343-III  (  2343-14 ) від
05.04.2001 )

     Стаття 244. Права професійних спілок, їх об'єднань

     Права професійних   спілок,   їх    об'єднань    визначаються
Конституцією України,  Законом України "Про професійні спілки,  їх
права   та   гарантії   діяльності",    цим    Кодексом,    іншими
нормативно-правовими актами.

( Стаття 244 із змінами,  внесеними згідно з Указами ПВР N 2240-10
від
29.07.81,  N  8474-10  від  27.02.85;  Законами N  3694-12 від
15.12.93, N 263/95-ВР від 05.07.95, в редакції  Закону  N 2343-III
( 2343-14 ) від
05.04.2001 )

     Стаття 245. Право працівників брати участь в управлінні
                 підприємствами, установами, організаціями

     Працівники  мають    право    брати   участь   в   управлінні
підприємствами,  установами,  організаціями через  загальні  збори
(конференції),  ради трудових колективів,  професійні спілки,  які
діють у трудових колективах,  інші органи,  уповноважені  трудовим
колективом  на представництво,  вносити пропозиції щодо поліпшення
роботи підприємства,  установи,  організації,  а  також  з  питань
соціально-культурного і побутового обслуговування.

     Власник або  уповноважений  ним орган зобов'язаний створювати
умови,  які  б  забезпечували  участь  працівників  в   управлінні
підприємствами,    установами,   організаціями.   Службові   особи
підприємств, установ, організацій зобов'язані у встановлений строк
розглядати   критичні  зауваження  і   пропозиції   працівників  і
повідомляти їх про вжиті заходи.

( Стаття 245 із змінами,  внесеними згідно з Указами ПВР N 8474-10
від
27.02.85, N 5938-11 від  27.05.88;  Законом  N  263/95-ВР  від
05.07.95 )

     Стаття 246. Первинні профспілкові організації
                 на підприємствах, в установах, організаціях

     Первинні профспілкові   організації   на   підприємствах,   в
установах,    організаціях    та    їх   структурних   підрозділах
представляють  інтереси  своїх  членів  і  захищають  їх  трудові,
соціально-економічні права та інтереси.

     Первинні профспілкові     організації     здійснюють     свої
повноваження через  утворені  відповідно  до  статуту  (положення)
виборні   органи,   а   в   організаціях,  де  виборні  органи  не
утворюються,  - через профспілкового представника,  уповноваженого
згідно  із статутом на представництво інтересів членів професійної
спілки,  який діє в  межах  прав,  наданих  Законом  України  "Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) та
статутом професійної спілки.

     У разі якщо на  підприємстві,  в  установі,  організації  діє
кілька   первинних   профспілкових   організацій,   представництво
колективних   інтересів   працівників   підприємства,    установи,
організації  щодо  укладення  колективного  договору  здійснюється
об'єднаним представницьким органом у порядку, визначеному частиною
другою статті 12 цього Кодексу.

( Стаття 246 із змінами,  внесеними згідно з Указом ПВР N  4617-10
від 
24.01.83,  в  редакції  Законів  N  2343-III  ( 2343-14 ) від
05.04.2001, N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 )

     Стаття 247. Повноваження виборного органу первинної
                 профспілкової організації
                 на підприємстві, в установі, організації

     Виборний   орган   первинної   профспілкової  організації  на
підприємстві, в установі, організації:

     1) укладає  та  контролює  виконання  колективного  договору,
звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу,
звертається  з  вимогою  до відповідних органів про притягнення до
відповідальності посадових осіб за невиконання  умов  колективного
договору;

     2) разом  з  власником  або уповноваженим ним органом вирішує
питання запровадження, перегляду та змін норм праці;

     3)  разом  з  власником або уповноваженим ним органом вирішує
питання  оплати  праці  працівників,  форм  і систем оплати праці,
розцінок,   тарифних   сіток,   схем   посадових   окладів,   умов
запровадження  та  розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та
інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

     4) разом  з  власником  або уповноваженим ним органом вирішує
питання  робочого  часу  і  часу  відпочинку,   погоджує   графіки
змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку
робочого часу,  дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у
вихідні дні тощо;

     5) разом  з  власником  або уповноваженим ним органом вирішує
питання соціального розвитку підприємства,  поліпшення умов праці,
матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;

     6) бере  участь  у  вирішенні  соціально-економічних  питань,
визначенні та затвердженні переліку і порядку надання  працівникам
соціальних пільг;

     7) бере  участь  у  розробленні правил внутрішнього трудового
розпорядку підприємства, установи або організації;

     8) представляє інтереси працівників за їх дорученням під  час
розгляду   індивідуальних   трудових   спорів  та  у  колективному
трудовому спорі, сприяє його вирішенню;

     9)  приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого
ним  органу  розірвати  трудовий  договір  (контракт) з керівником
підприємства,  установи,  організації,  якщо  він  порушує   Закон
України "Про професійні  спілки,  їх права та гарантії діяльності"
( 1045-14 ),  законодавство про працю,  ухиляється  від  участі  в
переговорах  щодо  укладення  або зміни колективного договору,  не
виконує  зобов'язань  за  колективним  договором,  допускає   інші
порушення законодавства про колективні договори;

     10) надає  згоду  або відмовляє в наданні згоди на розірвання
трудового договору з ініціативи власника  або  уповноваженого  ним
органу з працівником,  який є членом професійної спілки, що діє на
підприємстві,  в установі та організації, у випадках, передбачених
законом;

     11) бере   участь   у   розслідуванні   нещасних    випадків,
професійних  захворювань  і  аварій,  у  роботі  комісії  з питань
охорони праці;

     12) здійснює громадський контроль за виконанням власником або
уповноваженим ним органом законодавства про працю та  про  охорону
праці,  за забезпеченням на підприємстві,  в установі, організації
безпечних  та  нешкідливих  умов  праці,   виробничої   санітарії,
правильним  застосуванням установлених умов оплати праці,  вимагає
усунення виявлених недоліків;

     13) здійснює контроль за підготовкою  та  поданням  власником
або   уповноваженим   ним   органом   документів,  необхідних  для
призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;

     14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам  та  інвалідам,
які  до  виходу  на пенсію працювали на підприємстві,  в установі,
організації,  права  користування  нарівні  з  його   працівниками
наявними можливостями щодо медичного обслуговування,  забезпечення
житлом,  путівками до  оздоровчих  і  профілактичних  закладів  та
іншими   соціальними  послугами  і  пільгами  згідно  із  статутом
підприємства, установи, організації та колективним договором;

     15)  представляє  інтереси  застрахованих  осіб  у комісії із
соціального  страхування,  направляє  працівників  до  санаторіїв,
профілакторіїв і будинків відпочинку,  туристичних комплексів, баз
та   оздоровчих   закладів  на  умовах,  передбачених  колективним
договором  або  угодою,  перевіряє  стан   організації   медичного
обслуговування працівників та членів їхніх сімей;

     16) визначає  разом з власником або уповноваженим ним органом
відповідно до  колективного  договору  розмір  коштів,  що  будуть
спрямовані на будівництво,  реконструкцію,  утримання житла,  веде
облік  громадян,  які   потребують   поліпшення   житлових   умов,
розподіляє  в  установленому  законодавством  порядку жилу площу в
будинках,  споруджених  за  кошти  або  за  участю   підприємства,
установи, організації, а також жилу площу, що надається власникові
у  розпорядження  в   інших   будинках,   здійснює   контроль   за
житлово-побутовим обслуговуванням працівників;

     17)  представляє інтереси працівників підприємства-боржника в
ході процедури банкрутства.

     Виборні органи   профспілкової   організації,   що  діють  на
підприємстві,  в установі,  організації,  мають також інші  права,
передбачені законодавством України.

( Стаття 247 із змінами,  внесеними згідно з Указами ПВР N 4617-10
від
24.01.83, N 8474-10 від  27.02.85,  N  5938-11  від  27.05.88;
Законом  N  263/95-ВР від
05.07.95, в редакції  Закону  N 2343-III
(  2343-14  )  від 
05.04.2001,  із  змінами,  внесеними згідно із
Законами N 429-IV ( 429-15 ) від
16.01.2003, N 1096-IV ( 1096-15 )
від
10.07.2003 )

     Стаття 248. Гарантії діяльності профспілок

     Для реалізації  повноважень профспілок,  передбачених Законом
України "Про професійні спілки,  їх права та гарантії діяльності",
члени  виборних  органів  профспілкових  організацій  підприємств,
установ і організацій,  вищестоящих профспілкових органів, а також
повноважні представники цих органів мають право:

     1) безперешкодно  відвідувати  та  оглядати  місця  роботи на
підприємстві,  в  установі,   організації,   де   працюють   члени
профспілок;

     2) вимагати  і одержувати від власника або уповноваженого ним
органу,  іншої посадової особи відповідні документи,  відомості та
пояснення   щодо  умов  праці,  виконання  колективних  договорів,
додержання законодавства про працю та  соціально-економічних  прав
працівників;

     3) безпосередньо  звертатися  в  усній або письмовій формі до
власника  або  уповноваженого  ним  органу,   посадових   осіб   з
профспілкових питань;

     4) перевіряти    роботу   закладів   торгівлі,   громадського
харчування,  охорони  здоров'я,  дитячих  закладів,   гуртожитків,
транспортних  підприємств і підприємств побутового обслуговування,
що  належать   або   надають   послуги   підприємству,   установі,
організації, в яких працюють члени профспілок;

     5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території
підприємства,  установи,  організації в доступних для  працівників
місцях;

     6) перевіряти   розрахунки   з  оплати  праці  та  державного
соціального  страхування,  використання  коштів  на  соціальні   і
культурні заходи та житлове будівництво.

( Стаття  248 із змінами,  внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10
від 
24.01.83;  Законом N 871-12 від 20.03.91,  в  редакції Закону
N 2343-III ( 2343-14 ) від
05.04.2001 )

     Стаття 249. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу
                 щодо створення умов для діяльності профспілок

     Власник або  уповноважений  ним  орган  зобов'язаний  сприяти
створенню  належних  умов  для  діяльності первинних профспілкових
організацій,  що  діють  на підприємстві, в установі, організації.

     Приміщення  для  роботи  виборного  профспілкового  органу та
проведення  зборів працівників, які є членами професійної спілки з
усім  необхідним  обладнанням,  зв'язком,  опаленням, освітленням,
прибиранням,  транспортом,  охороною   надається   власником   або
уповноваженим  ним  органом  у порядку,  передбаченому колективним
договором.

     За  наявності  письмових  заяв  працівників,  які  є  членами
професійної  спілки,  власник або уповноважений ним орган щомісяця
безоплатно  утримує  із заробітної плати та перераховує на рахунок
професійної   спілки   членські  профспілкові  внески  працівників
відповідно  до укладеного колективного договору чи окремої угоди в
строки,   визначені   цим   договором   чи   угодою.  Власник  або
уповноважений   ним  орган  не  вправі  затримувати  перерахування
зазначених коштів.

     Спори,  пов'язані  з невиконанням власником або уповноваженим
ним органом цих обов'язків, розглядаються у судовому порядку.

     Будинки, приміщення,   споруди,   в  тому  числі  орендовані,
призначені   для    ведення    культурно-освітньої,    оздоровчої,
фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства,
установи, організації та членів їх сімей, а також оздоровчі табори
можуть   передаватися   на   договірних   засадах  у  користування
профспілковим   організаціям   цього    підприємства,    установи,
організації.

( Стаття 249 із змінами,  внесеними згідно з Указом ПВР N  4617-10
від 
24.01.83,  в  редакції  Закону  N  2343-III  (  2343-14 ) від
05.04.2001,  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 1096-IV
( 1096-15 ) від
10.07.2003 )

     Стаття 250. Відрахування коштів підприємствами,
                 установами, організаціями первинним
                 профспілковим організаціям
                 на культурно-масову, фізкультурну
                 та оздоровчу роботу

     Власники   або   уповноважені   ними   органи   зобов'язані
відраховувати  кошти  первинним  профспілковим  організаціям  на
культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу  в  розмірах,
передбачених  колективними договорами та угодами, але  не  менше
ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці відповідно до Закону України
"Про  професійні  спілки,  їх  права  та   гарантії  діяльності"
( 1045-14 ).

( Стаття 250 із змінами,  внесеними згідно з Указом ПВР N  4617-10
від 
24.01.83,  в  редакції  Законів  N  2343-III  ( 2343-14 ) від
05.04.2001, N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 )

     Стаття 251. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу
                 надавати інформацію на запити профспілок,
                 їх об'єднань

     Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний  в  тижневий
строк надавати на запити профспілок,  їх об'єднань інформацію щодо
умов та оплати праці працівників,  соціально-економічного розвитку
підприємства,   установи,  організації  та  виконання  колективних
договорів  і  угод.

     У   разі   затримки  виплати  заробітної  плати  власник  або
уповноважений   ним   орган   зобов'язаний   на   вимогу  виборних
профспілкових органів  надати  письмовий  дозвіл  на  отримання  в
банках  інформації  про наявність коштів на рахунках підприємства,
установи,  організації чи отримати  таку  інформацію  в  банках  і
надати  її  профспілковому  органу.  У  разі  відмови власника або
уповноваженого ним органу надати  таку  інформацію  чи  дозвіл  на
отримання  інформації  його  дії  або  бездіяльність  можуть  бути
оскаржені до суду.

(  Стаття  251  в  редакції  Закону  N  2343-III  (  2343-14 ) від
05.04.2001,  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 1096-IV
( 1096-15 ) від
10.07.2003 )

     Стаття 252. Гарантії для працівників підприємств, установ,
                 організацій, обраних до профспілкових органів

     Працівникам підприємств,  установ,  організацій,  обраним  до
складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для
здійснення їх повноважень.

     Зміна  умов  трудового договору, оплати праці, притягнення до
дисциплінарної   відповідальності   працівників,   які  є  членами
виборних профспілкових органів,  допускається лише за  попередньою
згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є.

     Звільнення членів     виборного     профспілкового     органу
підприємства,  установи,  організації (у  тому  числі  структурних
підрозділів),  його керівників,  профспілкового представника (там,
де не обирається виборний орган професійної спілки), крім випадків
додержання   загального   порядку,   допускається   за   наявності
попередньої згоди виборного органу,  членами якого вони є, а також
вищого   виборного  органу  цієї  професійної  спілки  (об'єднання
професійних спілок).

     Звільнення з  ініціативи  власника  або  уповноваженого   ним
органу працівників,  які обиралися до складу профспілкових органів
підприємства, установи, організації, не допускається протягом року
після закінчення строку, на який обирався цей склад (крім випадків
повної ліквідації підприємства,  установи,  організації, виявленої
невідповідності  працівника займаній посаді або виконуваній роботі
у зв'язку із станом здоров'я,  що  перешкоджає  продовженню  даної
роботи,  або вчинення працівником дій,  за які законом передбачена
можливість звільнення  з  роботи  чи  служби).  Така  гарантія  не
надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у
цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або
за  власним бажанням,  за винятком випадків,  якщо це пов'язано із
станом здоров'я.

     Працівникам, звільненим у зв'язку з  обранням  їх  до  складу
виборних   профспілкових   органів,  після  закінчення  строку  їх
повноважень надається попередня  робота  (посада)  або  за  згодою
працівника інша рівноцінна робота (посада).

     Членам виборних  профспілкових  органів,  не  звільненим  від
своїх виробничих чи службових  обов'язків,  надається  на  умовах,
передбачених  колективним  договором,  вільний  від  роботи час із
збереженням середньої заробітної плати для участі в  консультаціях
і переговорах,  виконання інших громадських обов'язків в інтересах
трудового колективу,  а також на  час  участі  в  роботі  виборних
профспілкових органів, але не менш як 2 години на тиждень.

     На   час  профспілкового  навчання  працівникам,  обраним  до
складу  виборних  профспілкових  органів  підприємства,  установи,
організації,  надається  додаткова  відпустка  тривалістю   до   6
календарних  днів  із  збереженням  середньої  заробітної плати за
рахунок власника або уповноваженого ним органу

     За працівниками,  обраними   до   складу   виборних   органів
профспілкової  організації,  що  діє на підприємстві,  в установі,
організації   зберігаються   соціальні   пільги   та   заохочення,
встановлені  для  інших працівників за місцем роботи відповідно до
законодавства.  На  підприємстві  за  рахунок  його   коштів   цим
працівникам можуть   бути   надані   додаткові   пільги,  якщо  це
передбачено колективним договором.

( Стаття 252 із змінами,  внесеними згідно з Указами ПВР N 4617-10
від
24.01.83,  N  5938-11  від  27.05.88;  Законом  N  871-12  від
20.03.91,  в   редакції     Закону    N 2343-III ( 2343-14 )   від
05.04.2001,  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 1096-IV
( 1096-15 ) від
10.07.2003 )

 


  Версія для друку

  Лінк на e-mail
Голосування
Чи вдавалось Вам подати документи на реєстрацію нової/змін про громадську/благодійну організацію з першого разу звернення до органу реєстрації?
так
ні
ще не звертався (лась)
 
Дайджест
№  

Всі дайджести >>>
 
Партнери та друзі


 
© Портал "Юрист НГО". Програма правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури, 2008.
Всі права застережені. Передрук матеріалів сайту вітається за умови гіперпосилання на Портал "Юрист НГО" http://www.lawngo.net