Громадські організації Благодійні організації Профспілки Релігійні організації Господарські асоціації Органи студентського самоврядування
На контролі

1. Проблеми застосування законодавства про громадські, благодійні, інші організації громадського сектору
Представники НУО, які працюють із розвитком громад... Навіщо громадам стратегії в процесі впровадження р... Посібник «Об’єднання громад» усе про легалізацію, державну реєстрацію громадських організацій, релігійних організацій, професійних спілок, благодійних організацій
Пошук:  
НеприбутковістьЩо має бути у статуті для неприбутковості?Неприбутковість та її реєстраціяОзнаки неприбутковостіРеєстрація змінГромадські об'єднання (зміни)Благодійні організації (зміни)Приклади статутів громадських об'єднаньРеєстрація нових НУОГромадські об'єднання Благодійні організаціїАктуальноНОВИНИ СТАТТІНОВИНИ ПРОГРАМИПравова допомога НУОКонтакти програмиFacebook консультаційний центрКонсультаціїГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯБЛАГОДІЙНИЦТВОГРОМАДСЬКА УЧАСТЬІНШІ ПИТАННЯЕлектронна бібліотекаПЕРЕКЛАДИ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇКОРИСНІ ВИДАННЯ АРХІВВідео-блоги архівАрхів публікаційАрхів новин Архів публікацій -> Законодавство

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї» N 2111 від 01.11.2000 року

1. Загальні положення

Цим Положенням регламентується порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї (далі — програма (заходи), спрямованих на реалізацію державної політики щодо дітей, молоді, жінок та сім’ї, планування коштів на їх здійснення та порядок використання цих коштів, які передбачаються у відповідних бюджетах відповідно до чинного законодавства, зокрема Законів України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” та “Про молодіжні та дитячі громадські організації”.

Положення поширюється на центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї та молоді, Республіканський комітет у справах сім’ї і молоді АР Крим, управління у справах сім’ї та молоді, відділи, служби у справах неповнолітніх, центри соціальних служб для молоді місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Державний центр соціальних служб для молоді, Республіканський АР Крим центр соціальних служб для молоді, інші організації та установи (далі — установи), які здійснюють реалізацію відповідних програм (заходів) стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. (Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді N 463 від 16.05.2003)

Застосування Положення є обов’язковим при проведенні програм (заходів) зареєстрованими в установленому порядку громадськими організаціями та об’єднаннями за умови фінансування їх програм за рахунок бюджетних коштів.

2. Визначення термінів, які застосовуються в Положенні

2.1. Програма — це затверджений в установленому законодавством порядку — актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади комплекс заходів, спрямованих на виконання певних завдань і вирішення питань, пов’язаних з реалізацією державної політики стосовно соціальної підтримки та допомоги дітям, молоді, жінкам та сім’ям.

2.2. Захід — це сукупність дій, засобів, спрямованих на забезпечення реалізації положень щодо державної політики з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї, передбачених чинним законодавством, окремими рішеннями органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади.

2.3. Кошторис доходів і видатків установи — це основний планово-фінансовий документ, який визначає загальний обсяг та напрямки спрямування коштів, які затверджені установі на рік відповідно до бюджетних призначень для виконання функцій та досягнення цілей.

2.4. План використання бюджетних коштів — це фінансовий документ для громадських організацій та об’єднань-одержувачів бюджетних коштів, який визначає напрямки їх використання.

2.5. Календарний план програм (заходів) — це основний плановий документ установ, громадських організацій та об’єднань для планування роботи з реалізації програм та проведення окремих заходів, яким визначається перелік конкретних програм (заходів) з обсягами витрат і зазначенням терміну виконання й відповідальних за їх організацію та проведення і складений за формою згідно з додатком 1.

2.6. Положення про програму (захід) — це документ, що регламентує строки, умови й обсяги фінансування, визначає конкретних виконавців, мету та результат програми (заходу), складається за формою згідно з додатком 2 та затверджується в установленому порядку не пізніше ніж за місяць до його проведення.

2.7. Кошторис витрат (індивідуальний кошторис) на проведення програми (заходу) — це фінансовий документ, складений за формою згідно з додатком 3. Він визначає загальний обсяг та структуру витрат на підготовку та проведення конкретної програми (заходу), передбаченої календарним планом програм (заходів) у межах коштів, затверджених кошторисом доходів і видатків, за відповідним кодом бюджетної класифікації, та дані про фактичне використання коштів.

3. Обов’язкова структура заходів

При розподілі загальної суми коштів, передбачених бюджетами всіх рівнів на реалізацію програм та здійснення окремих заходів, не менше 60 відсотків від загальної суми повинно спрямовуватись на виконання соціальних програм та проектів.

4. Класифікація заходів

4.1. Загальна сума коштів, які передбачаються у відповідних бюджетах установам з питань сім’ї, жінок, дітей і молоді на реалізацію програм і здійснення окремих заходів згідно з діючим законодавством, розподіляється за відповідними кодами функціональної та програмної класифікації видатків. (Підпункт 4.1 в редакції Наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді N 463 від 16.05.2003)

4.2. За своїм призначенням програми поділяються на державні (національні, комплексні), галузеві, міжгалузеві, спеціальні, регіональні.

4.2.1. Регіональні (міжрегіональні) — це програми, до підготовки, проведення, фінансування і участі в яких залучаються організації — представники двох або більше областей.

4.3. За рівнем проведення програми можна класифікувати як міжнародні, всеукраїнські, міжобласні, обласні, та місцеві.

4.3.1. Міжнародні — це програми, в підготовці, проведенні, частковому фінансуванні яких на території України або інших країн беруть участь органи виконавчої влади, інші організації та представники як України, так і інших держав.

4.3.2. Всеукраїнські — це програми, до підготовки, проведення, часткового фінансування і участі в яких залучаються органи виконавчої влади, організації і представники переважної більшості областей України.

4.3.3. Місцеві — це програми, що організуються, фінансуються і проводяться на рівні відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

4.4. За цільовою спрямованістю програми поділяються на програми соціального обслуговування, соціального патронажу, соціальної профілактики, соціальної адаптації та реабілітації.

4.4.1. Програми соціального обслуговування спрямовані на задоволення потреб, що виникають у процесі життєдіяльності, та забезпечують гармонійний всебічний розвиток дітей і молоді шляхом надання соціальної допомоги й різноманітних соціальних послуг.

4.4.2. Програми соціального патронажу спрямовані на здійснення соціальної опіки та супроводу соціально незахищених верств населення з метою подолання життєвих труднощів, збереження або підвищення їх соціального статусу.

4.4.3. Програми соціальної профілактики спрямовані на організацію та впровадження системи заходів щодо попередження аморальної, протиправної, іншої асоціальної поведінки, запобігання та виявлення будь-якого негативного впливу на життя та здоров’я дітей і молоді.

4.4.4. Програми соціальної адаптації та реабілітації спрямовані на здійснення системи заходів з метою відновлення морального, психічного та фізичного стану дітей та молоді, їх соціальних функцій, приведення індивідуальної та колективної поведінки у відповідність до загальновизнаних суспільних правил і норм.

4.5. За змістом програми поділяються на такі категорії:

оздоровчі, освітньо-виховні, культурологічні, інформаційні, науково-методичні, міжнародні.

4.5.1. До категорії оздоровчих належать програми, пов’язані з реалізацією затверджених оздоровчих програм дітей та молоді.

4.5.2. До категорії освітньо-виховних належать програми, пов’язані з реалізацією освітніх завдань, що мають виховну спрямованість.

4.5.3. До категорії культурологічних належать програми, метою яких є проведення культурних, мистецьких, театралізованих, видовищних, масових заходів.

4.5.4. До категорії інформаційних належать програми, які спрямовані на розповсюдження всебічної інформації про роботу державних органів з питань сприяння розвитку, соціальному становленню та захисту дітей, молоді, жінок та сім’ї.

4.5.5. До категорії науково-методичних належать програми, які узагальнюють та систематизують певну інформацію, сприяють розробці методичних матеріалів згідно з діючими нормативно-правовими актами, за допомогою яких буде здійснюватися робота щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї.

4.5.6. До категорії міжнародних програм належать програми, які спрямовані на розвиток міжнародних зв’язків, установлення та підтримання взаємовигідного співробітництва, обмін досвідом з іноземними державними та громадськими організаціями з питань сприяння розвитку, соціальному становленню та захисту дітей, молоді, жінок та сім’ї.

5. Порядок підготовки і реалізації програм та проведення окремих заходів

5.1. Згідно з затвердженим календарним планом за місяць до встановленого терміну проведення конкретної програми (заходу) складається і затверджується Положення про програму (захід). У Положенні визначаються дата і місце проведення, сценарний план, характеристика матеріально-технічного забезпечення, структура витрат із зазначенням бюджетних і позабюджетних джерел, розмір дольової участі організацій-учасників (якщо їх декілька) та внесків за участь, загальна чисельність фізичних осіб — учасників програми (заходу), перелік установ (організацій), які залучаються для виконання відповідних робіт та надання певних послуг, пов’язаних з проведенням програми (заходу). Положення в обов’язковому порядку погоджується з фінансовою службою організації — розпорядника коштів.

У разі створення призового фонду для преміювання переможців положенням визначається розмір, порядок і джерела формування та використання коштів фонду.

Положення затверджується керівником установи, за календарним планом якої здійснюється програма (захід), за погодженням з організаціями, кошти яких залучаються для фінансування програми (заходу).

Згідно з затвердженим Положенням складаються договори про виконання робіт (надання послуг) з організаціями, що обслуговують підготовку і проведення програми (заходу), а також, у разі потреби, трудові угоди з окремими фізичними особами про виконання певної роботи.

Відповідно до затвердженого положення (якщо цього потребує дана програма або захід) формуються списки учасників (фізичних осіб) програми (заходу) і затверджуються керівником відповідальної установи. До учасників програм (заходів) відносяться особи, які беруть безпосередню участь у програмі (заході) і видатки на утримання (або часткове утримання) яких фінансуються за рахунок кошторису на проведення програми (заходу).

Реєстрація учасників програми (заходу) здійснюється на початку її реалізації і підписується керівником організації, відповідальної за проведення програми (заходу).

5.2. Фінансування програми (заходу) здійснюється у два етапи:

1) для забезпечення підготовки та проведення програми (заходу) виділяється 75 відсотків коштів, визначених кошторисом; 2) решта коштів перераховується після проведення програми (заходу) і подання звіту з урахуванням перерахунку на фактичні витрати.

У випадку, коли проведення програми (заходу) здійснюється поетапно і термін проведення перевищує місяць, кошти виділяються поетапно в такому ж порядку.

При фінансуванні довгострокових програм кошти виділяються поетапно.

Виділення коштів здійснюється згідно з наказом, який підписується керівником або уповноваженим заступником установи-розпорядника коштів. Наказом обов’язково встановлюється термін подання творчого звіту та даних про використання коштів. Термін установлюється в залежності від тривалості проведення програми (заходу), його значення та рівня проведення.

6. Тривалість реалізації програм та проведення окремих заходів

6.1. Тривалість програм (заходів), що пов’язані з виїздом учасників за межі місць проживання і фінансуються за рахунок бюджетних коштів, регламентується такими термінами:

------------------------------------------------------------------

| Категорії програм    |Всеукраїнські|  Обласні,   |   Місцеві   |

|                      |             | міжобласні  |             |

|----------------------+-----------------------------------------|

|1. Оздоровчі          |Від  10  до  24  днів  для  всіх  рівнів |

|----------------------+-----------------------------------------|

|2. Освітньо-виховні   | Не більше 5 | Не більше 3 | Не більше 3 |

|                      | днів        | днів        | днів        |

|----------------------+-------------+-------------+-------------|

|3. Культурологічні    | Не більше 7 | Не більше 5 | Не більше 3 |

|(для одного туру,     | днів        | днів        | днів        |

|етапу)                |             |             |             |

|----------------------+-------------+-------------+-------------|

|4. Інформаційні,      | Не більше 3 | Не більше 2 | Не більше 1 |

|науково-методичні     | днів        | днів        | дня         |

|заходи (пов'язані з   |             |             |             |

|обміном досвідом,     |             |             |             |

|інформацією,          |             |             |             |

|конференції, семінари |             |             |             |

|тощо)                 |             |             |             |

------------------------------------------------------------------

 

7. Планування коштів на проведення програм (заходів)

7.1. У кошторис витрат на проведення програми (заходу)

включаються тільки ті видатки, необхідність і законність яких обумовлені характером і специфікою програми (заходу), виходячи з дійсної потреби в коштах і з урахуванням додержання режиму економії та ефективного використання коштів.

Планування видатків на проведення програми (заходу)

здійснюється, виходячи з кількості учасників, тривалості заходів, місця проведення та з урахуванням умов Положення про програму (захід), умов запрошення і угод між співвиконавцями програми.

7.2. При визначенні обсягу коштів у кошторис витрат для проведення конкретної програми (заходу) видатки включаються в межах асигнувань, затверджених кошторисами доходів і видатків, з врахуванням норм витрат згідно з додатками 4 і 5.

Витрати, на які норми не затверджені, обраховуються на підставі розрахунків (калькуляцій) відповідно до укладених договорів, що складаються з виконавцями певних робіт або послуг, переліком матеріалів, товарів тощо. При цьому враховується рівень фактичних витрат за такими ж видатками за минулі звітні періоди.

При плануванні зазначених видатків слід враховувати необхідність кооперування бюджетних і позабюджетних коштів державних і громадських організацій та здійснювати пошук найбільш економічних шляхів їх використання.

7.3. Дольова участь організацій-учасників і розподіл витрат за напрямками спрямування коштів кожною стороною визначаються в Положенні про проведення конкретної програми (заходу) згідно з додатком 2, яке складається і затверджується до їх підготовки і проведення. У такому разі видатки на проведення програм (заходів) відшкодовуються або організацією, якій перераховані кошти, або кожною окремою організацією згідно з зазначеним Положенням та погодженим усіма сторонами кошторисом витрат.

7.4. Бюджетні кошти, заплановані й виділені на програми і заходи, не можуть бути спрямовані на придбання основних засобів — меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо (крім випадків, коли здійснення таких витрат передбачено відповідним рішенням органів виконавчої влади з визначенням їх обсягів), а також на витрати для утримання установ і громадських організацій та об’єднань.

8. Фінансове забезпечення

8.1. Фінансове забезпечення реалізації програм (заходів)

здійснюється за рахунок бюджетних коштів, що передбачаються у відповідних бюджетах державним органам та установам згідно з чинним законодавством на програми (заходи) з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї.

8.2. Видатки на здійснення програм (заходів) за рахунок бюджетних коштів передбачаються при затвердженні відповідних бюджетів державним органам (організаціям та установам) згідно з нормативно-правовими актами, що визначають порядок формування обсягів витрат за їх категоріями, кожна з яких обов’язково обгрунтовується відповідними розрахунками. Розрахунки за кожною категорією витрат здійснюються з урахуванням особливостей певної програми (заходу).

8.3. Фінансування програм (заходів) здійснюється на підставі складених і затверджених у встановленому порядку кошторисів доходів і видатків бюджетних установ (далі — кошторис).

Перелік програм (заходів) з обсягами витрат та строками їх проведення визначається і затверджується у календарному плані керівником установи одночасно з затвердженням у встановленому порядку кошторису і відповідає його показникам.

8.4. Календарний план складається за функціями бюджетної класифікації (за визначеним кодом), кожна з яких розподіляється за такими розділами: оздоровчі, освітньо-виховні, культурологічні, інформаційні, науково-методичні, міжнародні програми.

У відповідні розділи плану включаються конкретні програми (заходи) в обсягах визначеної кошторисної вартості їх проведення. Загальна сума витрат, затверджена у календарному плані, має відповідати затвердженому в кошторисі доходів і видатків установи обсягу асигнувань як за відповідною функцією, так і в цілому.

8.5. З метою забезпечення коштами програм (заходів), планування витрат для яких не може бути заздалегідь враховано при формуванні відповідних проектів, до календарного плану дозволяється включати окремим розділом кошти нерозподіленого резерву в розмірі до 10 відсотків загального обсягу витрат, що затверджується в кошторисі установи на здійснення програм (заходів), для подальшого їх розподілу згідно з окремими рішеннями відповідних органів і використання в установленому порядку.

8.6. До календарного плану включаються тільки програми (заходи), здійснення яких за рахунок бюджетних коштів відповідних рівнів бюджету передбачено чинним законодавством і фінансування яких забезпечено коштами, запланованими в кошторисі відповідної установи. Обсяг коштів на реалізацію кожної програми (заходу) визначається індивідуальним кошторисом на підставі окремих розрахунків. (Пункт 8.6 в редакції Наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді N 463 від 16.05.2003)

9. Перелік витрат, які враховуються в кошторисах (індивідуальних) на проведення програм (заходів) за рахунок бюджетних коштів

9.1. Основні напрямки витрат та сторони, що їх відшкодовують

9.1.1. Витрати на проведення програм (заходів) складаються з двох основних напрямків:

перший напрямок — витрати на безпосередню підготовку і проведення програм (заходів);

другий — витрати на утримання учасників програм (заходів).

9.1.2. До першого напрямку належать такі витрати, як оплата праці (з нарахуваннями) залучених на умовах трудового договору працівників; орендна плата за користування приміщенням (територією, спорудою); орендна плата за користування обладнанням, оргтехнікою, інвентарем та витрати на їх обслуговування; оренда транспортних засобів та витрати на їх обслуговування; плата за прокат костюмів, одягу тощо; послуги зв’язку; поліграфічні послуги; канцелярські витрати; придбання призів, сувенірів, подарунків; оплата інформаційних послуг; представницькі витрати.

9.1.3. До другого напрямку належать витрати на проїзд, проживання, харчування учасників програми (заходу), оплата добових.

9.1.4. У разі здійснення програм (заходів) за календарними планами громадських організацій, бюджетні кошти спрямовуються на витрати з безпосередньої підготовки і проведення програм (заходів), перелік яких наведено в пункті 9.1.2 (крім представницьких витрат) і в пункті 9.1.3.

Витрати на утримання учасників програми (заходу), що проводяться громадськими організаціями за рахунок бюджетних коштів, можуть відшкодовуватися тільки в разі, якщо це передбачено відповідним нормативно-правовим актом.

9.2. Оплата праці й грошові виплати

9.2.1. Видатки на заробітну плату (виплату гонорару) з нарахуваннями передбачаються тільки для оплати праці працівників, що залучаються до виконання робіт (надання послуг) з підготовки, проведення, виконання програми (заходу) на підставі трудової угоди.

Трудова угода для виконання певної роботи залученими працівниками укладається за умови неможливості виконання такої роботи штатними працівниками установ. Видатки на оплату праці при цьому обраховуються, виходячи із середніх розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати), затверджених для аналогічних категорій працівників відповідних галузей, та відпрацьованого часу. При цьому в трудовій угоді та в розрахунках до кошторису наводиться посилання на нормативний акт з оплати праці, згідно з яким здійснені розрахунки.

9.2.2. Штатним працівникам установ, що безпосередньо залучаються до підготовки й участі в програмах (заходах), зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

9.2.3. Грошові виплати, такі як: премії, стипендії, винагороди, матеріальна допомога, — за рахунок бюджетних коштів на програми в галузі дітей, молоді, жінок та сім’ї не здійснюються.

Виплати щорічних премій Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави та надання грантів Президента України для обдарованої молоді здійснюються тільки за рахунок асигнувань державного бюджету за кодом економічної класифікації 1343 “Інші поточні трансферти населенню”. (Абзац другий підпункту 9.2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді N 463 від 16.05.2003)

9.3. Оплата проїзду, добових, проживання та харчування

9.3.1. При проведенні виїзних програм (заходів) відшкодування учасникам витрат на проїзд, добові, проживання здійснюється в порядку і в розмірах, визначених чинним законодавством.

Витрати на проїзд учасників до місця проведення програми (заходу) в обидва кінці, добові в дорозі оплачує сторона, яка направляє учасників. При цьому в разі відсутності коштів у сторони, яка направляє учасників програми (заходу), сторона, яка проводить програму (захід), може здійснювати компенсацію витрат на відрядження шляхом проведення розрахунків через авізо за умови передбачення цих витрат у кошторисі на проведення програми (заходу). Інші витрати на утримання учасників (проживання, харчування або добові) за домовленістю може відшкодовувати сторона (організація), яка проводить програму (захід).

Добові учасникам при проведенні програми (заходу) на виїзді виплачуються згідно із затвердженими чинним законодавством нормами відшкодування витрат на відрядження тільки в тому разі, якщо учасники під час участі в заході не забезпечуються харчуванням.

9.3.2. При проведенні міжнародних заходів розміри витрат на проїзд і проживання, виплату добових визначаються з урахуванням умов запрошення та згідно з чинним законодавством.

9.3.3. Відшкодування витрат за проживання учасників заходів (реалізації програми) здійснюється в розмірі фактичних витрат за наявності підтвердних документів (в оригіналі).

9.3.4. При плануванні витрат на харчування слід виходити з того, що учасники програм (заходів) можуть забезпечуватися харчуванням тільки у дні їх безпосередньої участі в заході.

9.3.5. Витрати на харчування учасників програм (заходів)

включаються в індивідуальні кошториси витрат згідно із затвердженими списками учасників, кількістю днів харчування та натуральними нормами згідно з додатком 4 в грошовому еквіваленті, визначеними за цінами, діючими в даній місцевості.

При проведенні програм (заходів) місцевого, обласного та міжобласного рівнів натуральні норми застосовуються з коефіцієнтом 0,8; всеукраїнських — з коефіцієнтом 1; міжнародного — з коефіцієнтом 2.

9.4. Витрати на нагородження

9.4.1. Витрати на нагородження (грошові винагороди та призи)

в першу чергу здійснюються за рахунок коштів призового фонду, який створюється із внесків учасників програм (заходів) (організацій-учасників) за рахунок позабюджетних коштів.

У разі відсутності такого фонду видатки на грошові винагороди та призи для переможців і учасників програм (заходів) передбачаються в кошторисах витрат у розмірах, наведених у додатку 5.

9.4.2. Нагородження переможців програм (заходів), що зайняли I, II, III призові місця, здійснюється в розмірах, передбачених додатком 5. Кошти на придбання заохочувальних призів передбачаються з урахуванням фінансових можливостей в розмірах, установлених для III особистого місця із застосуванням коефіцієнта 0,9. Кількість таких призів не може перевищувати 10 відсотків кількості учасників, що виборюють першість.

9.4.3. Видатки для придбання подарунків, пам’ятних сувенірів для учасників масових програм (заходів), присвячених відзначенню свят та певних календарних дат (різдвяні та новорічні свята, День матері, День захисту дітей, День молоді, День студента, Міжнародний жіночий день тощо), визначаються, виходячи з норм, установлених для заохочувальних призів в пункті 9.4.2., та з урахуванням фінансових можливостей.

9.5. Витрати на оплату транспортних послуг

Видатки для оплати витрат за користування транспортом для перевезення учасників програм (заходів) у межах території їх проведення розраховуються на підставі укладених з транспортною організацією угод на обслуговування.

9.6. Представницькі витрати

9.6.1. Представницькі витрати — це витрати установ на прийом і обслуговування іноземних представників і делегацій та представників інших установ, організацій, які прибули за запрошенням для проведення переговорів з метою здійснення міжнародних зв’язків, установлення та підтримання взаємовигідного співробітництва та вирішення питань, пов’язаних з розвитком співпраці з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї.

До складу представницьких витрат відносяться витрати, пов’язані з проведенням офіційного прийому (сніданку, обіду, вечері) представників, заходами культурної програми, буфетним обслуговуванням під час переговорів, оплатою послуг перекладача, який не перебуває в штаті установи, оплатою номерів у готелях, транспортних послуг.

9.6.2. Планування представницьких витрат здійснюється за запланованими в розділі “Міжнародне співробітництво” заходами календарного плану в межах затверджених обсягів коштів з урахуванням умов запрошення, кількості представників та строку візиту.

Списки представників формуються на підставі умов запрошення та за умови, що їх кількість від сторони, що проводить офіційний прийом, не перевищує кількості представників, які прибули від запрошеної сторони.

9.6.3. Загальна сума на представницькі витрати не повинна перевищувати 10 відсотків від загальної суми витрат, передбачених на міжнародне співробітництво, затвердженої календарним планом та кошторисом доходів та видатків установи.

10. Звітність і контроль

10.1. Установа, громадська організація та об’єднання, які отримали бюджетні кошти на підготовку й проведення програми (заходу), в терміни, встановлені в наказах про перерахування коштів, подає після проведення заходів установі, яка виділяла кошти на проведення заходу, творчий звіт та дані про виконання індивідуального кошторису витрат проведеного заходу. Термін подання звіту може бути продовжений наказом установи-розпорядника коштів за умови наявності об’єктивних причин щодо необхідності продовження терміну подання звіту.

10.2. У разі неподання звітності в установлені терміни подальше фінансування установи (організації, об’єднання) до подання звітності забороняється. Відповідальність за своєчасне, повне й достовірне подання звітності про використання виділених бюджетних коштів та їх відповідність плановим призначенням несуть керівник і головний бухгалтер установи (організації, об’єднання) згідно з чинним законодавством.

10.3. Контроль за цільовим і ефективним використанням коштів здійснюється установою, що виділяла кошти. При цьому подаються такі документи:

фактичні списки учасників програми (заходу), підписані керівником (уповноваженою особою) установи (організації, об’єднання), відповідальної за проведення програми (заходу);

копія наказу на проведення програми (заходу), в якому визначається термін проведення та кількість учасників програми (заходу);

завірений уповноваженою особою та печаткою організації-виконавця заходу індивідуальний кошторис витрат програми (заходу);

творчий звіт про реалізацію програми, проведення заходу, який подається у довільній формі.

10.4. У окремих випадках за вимогою фінансово-економічного управління надаються інші документи (копії договорів на виконання робіт або надання послуг з організаціями, що обслуговують захід; копії трудових угод з залученими працівниками на виконання певних робіт і відомостей про виплату заробітної плати; рахунки на оплату та копії накладних на придбання товарів, призів, подарунків, наданих послуг тощо; завірені відповідальною установою копії відомостей про вручення призів; акти списання товарно-матеріальних цінностей; копії калькуляцій вартості людино-дня харчування одного учасника та акт закриття харчування; акт виконаних робіт або наданих послуг; документи про підтвердження витрат на проїзд та проживання).

11. Прикінцеві положення

При підготовці й поданні бухгалтерських звітів за перше півріччя, за рік та при підготовці пропозицій і розробці показників проектів бюджетів усіх рівнів установи і громадські організації та об’єднання повинні здійснювати аналіз виконаних календарних планів за окремими програмами (заходами), надавати обгрунтовану оцінку результатів їх здійснення та розробляти пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших програм (заходів) з метою забезпечення надалі більш ефективного використання бюджетних коштів для реалізації найбільш важливих та необхідних програм (заходів).

Додаток 1

                               до пункту 2.5 Положення про порядок

                               реалізації соціальних програм та

                               проведення заходів з питань дітей,

                               молоді, жінок та сім'ї

 

                               ЗАТВЕРДЖЕНО в сумі ________________

 

                               ___________________________________

                                   (сума літерами і цифрами)

 

                               ___________________________________

                                         (посада)

 

                               __________    _____________________

                                (підпис)     (ініціали і прізвище)

 

                               ___________________________________

                                     (число, місяць, рік)

 

                                  МП

 

 

                         КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

                    програм (заходів) з питань

     _______________________________________________________

             (дітей, молоді, жінок та сім'ї, зведена)

 

     _______________________________________________________

                  (назва установи, організації)

 

     _______________________________________________________

              (найменування району (міста), області)

 

 

Код відомчої класифікації __________________________

 

Код функціональної класифікації ____________________

Код функції ________________________________________

            (090802, 091102, 091103, 091104, 091106,

            091107, 091108, 091109, 091110)

 

                                                         (гривень)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |    Показники    |Пра-|Відпові-|Затверджено на| в тому числі по місяцях за рахунок коштів загального фонду |

|з/п|                 |вова|дальний | 20____ рік*) |                          бюджету                           |

|   |                 |під-|за про- |--------------+------------------------------------------------------------|

|   |                 |ста-|ведення |Всього|В т.ч. |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис-|гру-|

|   |                 | ва | заходу |      |за ра- |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|то- |день|

|   |                 |    |(органі-|      | хунок |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |пад |    |

|   |                 |    | зація, |      |загаль-|    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|   |                 |    | управ- |      | ного  |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|   |                 |    | ління, |      | фонду |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|   |                 |    |відділ, |      |бюджету|    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|   |                 |    | особа) |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

| 1 |Оздоровчі заходи |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

|1.1|                 |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

|1.2|                 |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

|...|                 |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

| 2 |Освітньо-виховні |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|   |заходи           |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

|2.1|                 |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

|2.2|                 |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

|...|                 |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

| 3 |Культурологічні  |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|   |заходи           |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

|3.1|                 |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

|3.2|                 |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

|...|                 |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

| 4 |Інформаційні     |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|   |заходи           |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

|4.1|                 |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

|4.2|                 |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

|...|                 |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

| 5 |Науково-методичні|    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|   |заходи           |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

|5.1|                 |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

|5.2|                 |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

|...|                 |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

| 6 |Міжнародне       |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|   |співробітництво  |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

|6.1|                 |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

|6.2|                 |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

|...|                 |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|---+-----------------+----+--------+------+-------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----|

| 7 |Нерозподілений   |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

|   |резерв коштів    |    |        |      |       |    |   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу (кошти загального фонду/кошти спеціального фонду)

Керівник        __________          ______________________________

                 (підпис)               (прізвище та ініціали)

 

"_____" ___________ 20_____ р.

 

Додаток 2

                               до пункту 2.6 Положення про порядок

                               реалізації соціальних програм та

                               проведення заходів з питань дітей,

                               молоді, жінок та сім'ї

 

                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                        __________________________________________

                        (назва організації, уповноваженого органу)

 

                        __________________________________________

 

                        __________________________________________

                                        (посада)

 

                        __________________________________________

                        (підпис)     (ініціали і прізвище)

 

                        __________________________________________

                                   (число, місяць, рік)

 

                                  М.П.

 

                            ПОЛОЖЕННЯ

                       про програму (захід)

 

На проведення ____________________________________________________

                        (назва програми, заходу)

 

Відповідальна організація за проведення програми (заходу) ________

 

__________________________________________________________________

                  (назва організації, установи)

 

     Рівень проведення ___________________________________________

     Цільова спрямованість _____________________________

     Зміст _____________________________________________

 

 

РОЗДІЛ 1

 

1.1. Назва програми (заходу) _____________________________________

__________________________________________________________________

 

1.2. Значення програми (заходу) (потрібне підкреслити)

державна  (національна,   комплексна),    галузева,   міжгалузева,

спеціальна, регіональна

 

1.3. Рівень проведення програми (заходу) (потрібне підкреслити)

міжнародна, всеукраїнська, міжрегіональна, регіональна, місцева

 

1.4. Цільова    спрямованість    програми    (заходу)    (потрібне

підкреслити)

соціальне обслуговування,    соціальний    патронаж,     соціальна

профілактика, соціальна реабілітація і адаптація

 

1.5. Зміст соціальної програми (заходу) (потрібне підкреслити)

оздоровча, освітньо-виховна,     культурологічна,    інформаційна,

науково-методична

 

1.6. Підстава для розроблення програми ___________________________

__________________________________________________________________

               (ким прийнято рішення, номер і дата)

 

1.7. Термін реалізації програми (рік, квартал, місяць, дата)

     початок __________________________________________

     закінчення ________________________________________

 

1.8. Мета програми (заходу) ______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

1.9. Соціальна категорія (соціальний інститут), на яку розрахована

реалізація програми (заходу)

__________________________________________________________________

 

1.10. Галузь(і) та  регіон(и)  використання  результатів  програми

(заходу)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

РОЗДІЛ 2

 

2.1. Замовник програми (заходу) __________________________________

__________________________________________________________________

      (повна назва, підпорядкованість, повна поштова адреса,

                          телефон, факс)

 

2.2. Керівник (відповідальний) за реалізацію програми (заходу)

__________________________________________________________________

        (прізвище, ім'я по батькові, місце роботи, посада,

                       контактний телефон)

 

2.3. Організація, відповідальна за реалізацію програми (заходу)

__________________________________________________________________

      (повна назва, підпорядкованість, повна поштова адреса,

                          телефон, факс)

 

2.4. Перелік організацій,  які беруть участь у реалізації програми

(заходу) _________________________________________________________

          (повна назва, підпорядкованість, повна поштова адреса,

                              телефон, факс)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

РОЗДІЛ 3

 

3.1. Кількість підпрограм _________________

3.2. Кількість розділів _________________

3.3. Кількість основних завдань _________________

3.4. Кількість учасників програми (заходу) _______________________

3.5. Кількість   залучених  працівників  для  проведення  програми

(заходу) ___________________

3.6. Сценарний план проведення програми (заходу)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

3.7. Характеристика  матеріально-технічного  забезпечення програми

(заходу) _________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

РОЗДІЛ 4

 

4.1. Загальний обсяг фінансування програми (заходу) ________ грн.,

в тому числі (вказати джерела та обсяги коштів):

за рахунок загального фонду _________________________ грн.

за рахунок спеціального фонду _________________________ грн.

                                _________________________ грн.

                                _________________________ грн.

                                _________________________ грн.

 

4.2. Перелік організацій-учасників та розмір їх дольової участі  у

програмі (заході) або внески за участь

 

_____________________________________         _______________ грн.

(повна назва організації) (сума)

_____________________________________         _______________ грн.

_____________________________________         _______________ грн.

_____________________________________         _______________ грн.

_____________________________________         _______________ грн.

_____________________________________         _______________ грн.

_____________________________________         _______________ грн.

_____________________________________         _______________ грн.

_____________________________________         _______________ грн.

 

4.3. Дані про структуру витрат на проведення програми (заходу)

 

------------------------------------------------------------------

| N |     Види витрат      |  Необхідна  |      у тому числі     |

|з/п|                      | сума коштів |-----------------------|

|   |                      |на проведення|загальний |спеціальний |

|   |                      |  програми   |   фонд   |    фонд    |

|   |                      | (заходу) -  |          |            |

|   |                      |   Усього    |          |            |

|---+----------------------+-------------+----------+------------|

| 1 |Заробітна плата       |             |          |            |

|   |(гонорар)             |             |          |            |

|---+----------------------+-------------+----------+------------|

| 2 |Нарахування на        |             |          |            |

|   |заробітну плату       |             |          |            |

|---+----------------------+-------------+----------+------------|

| 3 |Відрядження           |             |          |            |

|---+----------------------+-------------+----------+------------|

| 4 |Оренда місць          |             |          |            |

|   |проведення заходу     |             |          |            |

|---+----------------------+-------------+----------+------------|

| 5 |Оренда транспорту     |             |          |            |

|---+----------------------+-------------+----------+------------|

| 6 |Оренда обладнання,    |             |          |            |

|   |оргтехніки            |             |          |            |

|---+----------------------+-------------+----------+------------|

| 7 |Прокат костюмів, одягу|             |          |            |

|---+----------------------+-------------+----------+------------|

| 8 |Послуги зв'язку       |             |          |            |

|---+----------------------+-------------+----------+------------|

| 9 |Поліграфічні послуги  |             |          |            |

|---+----------------------+-------------+----------+------------|

|10 |Оплата інформаційних  |             |          |            |

|   |послуг                |             |          |            |

|---+----------------------+-------------+----------+------------|

|11 |Канцелярські витрати  |             |          |            |

|---+----------------------+-------------+----------+------------|

|12 |Придбання призів,     |             |          |            |

|   |сувенірів             |             |          |            |

|---+----------------------+-------------+----------+------------|

|13 |Представницькі витрати|             |          |            |

|---+----------------------+-------------+----------+------------|

|14 |Інші витрати          |             |          |            |

|---+----------------------+-------------+----------+------------|

|15 |    Усього витрат     |             |          |            |

------------------------------------------------------------------

 

4.4. Розмір призового фонду _________________  грн.

 

4.5. Порядок та джерела формування призового фонду

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

4.6. Порядок використання призового фонду

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

РОЗДІЛ 5

 

Актуальність завдань програми (заходу). Обгрунтування необхідності

реалізації програми (заходу) або окремих її завдань

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


 

Додаток 3

                               до пункту 2.7 Положення про порядок

                               реалізації соціальних програм та

                               проведення заходів з питань дітей,

                               молоді, жінок та сім'ї

 

                       ЗАТВЕРДЖЕНО в сумі _______________________

 

                       ______________________________________ грн.

                            (сума літерами і цифрами)

                       ____________________________________

 

                       ____________________________________

                                    (посада)

 

                       ________________________________

                       (підпис)   (ініціали і прізвище)

 

                       ________________________________

                            (число, місяць, рік)

                         МП

 

                         КОШТОРИС ВИТРАТ

                    (індивідуальний кошторис)

 

На проведення ___________________________________________

                        (назва програми, заходу)

 

Місце проведення ________________________________________

                  (найменування району (міста), області)

 

Відповідальна організація за проведення програми (заходу)

_________________________________________________________

            (назва організації, установи)

 

Відповідальна особа за проведення програми (заходу)

_________________________________________________________

       М.П.              (прізвище, ініціали)

 

 

Код функціональної класифікації ________________

Рівень проведення ______________________________

Розділ та пункт календарного плану _____________

 

Загальні відомості про проведення заходів

Термін проведення заходу згідно з

положенням про програму (захід)       з __________ по ___________

                                 тривалість ________________ днів

                                 кількість учасників _______ чол.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

| N |   Види витрат    |Затверджено |в тому|Профінансовано, грн. |  Використано, грн.  |

|з/п|                  |у кошторисі |числі |---------------------+---------------------|

|   |                  | доходів і  |за ра-|за рахунок|за рахунок|за рахунок|за рахунок|

|   |                  |видатків та |хунок |загального|спеціаль- |загального|спеціаль- |

|   |                  |календарному|зага- |  фонду   |ного фонду|  фонду   |ного фонду|

|   |                  |плані, грн. |льного|          |          |          |          |

|   |                  |            |фонду |          |          |          |          |

|   |                  |            | грн. |          |          |          |          |

|---+------------------+------------+------+----------+----------+----------+----------|

| А |        1         |     2      |  3   |     4    |    5     |     6    |    7     |

|---+------------------+------------+------+----------+----------+----------+----------|

| 1 |Заробітна плата   |            |      |          |          |          |          |

|   |(гонорар)         |            |      |          |          |          |          |

|---+------------------+------------+------+----------+----------+----------+----------|

| 2 |Нарахування на    |            |      |          |          |          |          |

|   |заробітну плату   |            |      |          |          |          |          |

|---+------------------+------------+------+----------+----------+----------+----------|

| 3 |Відрядження       |            |      |          |          |          |          |

|---+------------------+------------+------+----------+----------+----------+----------|

| 4 |Оренда місць      |            |      |          |          |          |          |

|   |проведення заходу |            |      |          |          |          |          |

|---+------------------+------------+------+----------+----------+----------+----------|

| 5 |Оренда транспорту |            |      |          |          |          |          |

|---+------------------+------------+------+----------+----------+----------+----------|

| 6 |Оренда обладнання,|            |      |          |          |          |          |

|   |оргтехніки        |            |      |          |          |          |          |

|---+------------------+------------+------+----------+----------+----------+----------|

| 7 |Прокат костюмів,  |            |      |          |          |          |          |

|   |одягу             |            |      |          |          |          |          |

|---+------------------+------------+------+----------+----------+----------+----------|

| 8 |Витрати на        |            |      |          |          |          |          |

|   |обслуговування і  |            |      |          |          |          |          |

|   |експлуатацію      |            |      |          |          |          |          |

|   |обладнання        |            |      |          |          |          |          |

|---+------------------+------------+------+----------+----------+----------+----------|

| 9 |Художнє           |            |      |          |          |          |          |

|   |оформлення місць  |            |      |          |          |          |          |

|   |проведення заходу |            |      |          |          |          |          |

|---+------------------+------------+------+----------+----------+----------+----------|

|10 |Послуги зв'язку   |            |      |          |          |          |          |

|---+------------------+------------+------+----------+----------+----------+----------|

|11 |Поліграфічні      |            |      |          |          |          |          |

|   |послуги           |            |      |          |          |          |          |

|---+------------------+------------+------+----------+----------+----------+----------|

|12 |Оплата            |            |      |          |          |          |          |

|   |інформаційних     |            |      |          |          |          |          |

|   |послуг            |            |      |          |          |          |          |

|---+------------------+------------+------+----------+----------+----------+----------|

|13 |Канцелярські      |            |      |          |          |          |          |

|   |витрати           |            |      |          |          |          |          |

|---+------------------+------------+------+----------+----------+----------+----------|

|14 |Придбання         |            |      |          |          |          |          |

|   |призів,           |            |      |          |          |          |          |

|   |сувенірів         |            |      |          |          |          |          |

|---+------------------+------------+------+----------+----------+----------+----------|

|15 |Представницькі    |            |      |          |          |          |          |

|   |витрати           |            |      |          |          |          |          |

|---+------------------+------------+------+----------+----------+----------+----------|

|16 |Інші витрати      |            |      |          |          |          |          |

|---+------------------+------------+------+----------+----------+----------+----------|

|   |  Всього витрат   |            |      |          |          |          |          |

----------------------------------------------------------------------------------------

Примітка. Колонки 3, 4, 5 заповнюються при поданні звітності після проведення програми (заходу).

на проведення ____________________________________

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |    Види витрат    |          Розрахунок           |Необхідна сума коштів,|Фактично використано, | Розшифровка фактичних витрат  |

|з/п|                   |                               |        грн.          |          грн.        |                               |

|   |                   |                               |----------------------+----------------------|                               |

|   |                   |                               |Всього| в тому числі  |Всього| в тому числі  |                               |

|   |                   |                               |      |---------------|      |---------------|                               |

|   |                   |                               |      |зага-|спеціаль-|      |зага-|спеціаль-|                               |

|   |                   |                               |      |льний|ний фонд |      |льний|ний фонд |                               |

|   |                   |                               |      |фонд |         |      |фонд |         |                               |

|---+-------------------+-------------------------------+------+-----+---------+------+-----+---------+-------------------------------|

| А |         1         |     2     |    3    |    4    |   5  |  6  |    7    |  8   |  9  |   10    |    11     |   12    |   13    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

| 1 |Заробітна плата    | Кількість |Кількість| Середня |      |     |         |      |     |         | Кількість |Кількість| Середня |

|   |(гонорар)          | залучених |  днів   |зар.плата|      |     |         |      |     |         | залучених |  днів   |зар.плата|

|   |                   |працівників| (годин) | за день |      |     |         |      |     |         |працівників| (годин) | за день |

|   |                   |  (осіб.)  | роботи  |(годину) |      |     |         |      |     |         |  (чол.)   | роботи  |(годину) |

|   |                   |           |         | роботи  |      |     |         |      |     |         |           |         | роботи  |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |      Всього       |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

| 2 |Нарахування на     |     х     |    х    |    х    |      |     |         |      |     |         |     х     |    х    |    х    |

|   |заробітну плату    |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

| 3 |Відрядження і      | Кількість |Кількість|Вартість |      |     |         |      |     |         | Кількість |Кількість|Вартість |

|   |службові роз'їзди  |   осіб    |  днів   |за день, |      |     |         |      |     |         |  чоловік  |  днів   | за день,|

|   |                   |           |         |   грн.  |      |     |         |      |     |         |           |         |  грн.   |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |Харчування (добові)|           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |Проїзд             |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |Проживання         |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |Всього             |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

| 4 |Оренда місць       |Орендована |Кількість|Вартість |      |     |         |      |     |         |Орендована |Кількість|Вартість |

|   |проведення заходу  |   площа   |  днів   | оренди, |      |     |         |      |     |         |   площа   |  днів   | оренди  |

|   |                   |           | (годин) |   грн.  |      |     |         |      |     |         |           | (годин) |         |

|   |                   |           | оренди  |         |      |     |         |      |     |         |           |  оренди |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |      Всього       |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

| 5 |Оренда транспорту  | Кількість |Кількість|Вартість |      |     |         |      |     |         | Кількість |Кількість|Вартість |

|   |                   |  одиниць  |  днів   | оренди, |      |     |         |      |     |         |  одиниць  |  днів   | оренди  |

|   |                   |           | (годин) |   грн.  |      |     |         |      |     |         |           | (годин) |         |

|   |                   |           | оренди  |         |      |     |         |      |     |         |           | оренди  |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |      Всього       |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

| 6 |Оренда обладнання  | Кількість |Кількість|Вартість |      |     |         |      |     |         | Кількість |Кількість|Вартість |

|   |                   |  одиниць  |  днів   | оренди, |      |     |         |      |     |         |  одиниць  |  днів   | оренди  |

|   |                   |           | (годин) |   грн.  |      |     |         |      |     |         |           | (годин) |         |

|   |                   |           | оренди  |         |      |     |         |      |     |         |           | оренди  |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |      Всього       |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

| 7 |Прокат костюмів,   | Кількість |Кількість|Вартість |      |     |         |      |     |         | Кількість |Кількість|Вартість |

|   |одягу              | костюмів, |  днів   |прокату, |      |     |         |      |     |         | костюмів, |  днів   |прокату, |

|   |                   | одягу, що | (годин) |   грн.  |      |     |         |      |     |         | одягу, що | (годин) |   грн.  |

|   |                   |беруться на| прокату |         |      |     |         |      |     |         | беруться  | прокату |         |

|   |                   |  прокат   |         |         |      |     |         |      |     |         | на прокат |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |      Всього       |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

| 8 |Витрати на         | Кількість | Витрати | Період  |      |     |         |      |     |         | Кількість | Витрати | Період  |

|   |обслуговування і   |  одиниць  |   на    |викорис- |      |     |         |      |     |         |  одиниць  |   на    |викорис- |

|   |експлуатацію       |           | одиницю |  тання  |      |     |         |      |     |         |           | одиницю |  тання  |

|   |обладнання         |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |      Всього       |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

| 9 |Художнє оформлення | Кількість | Ціна за |         |      |     |         |      |     |         | Кількість | Ціна за |         |

|   |місць проведення   |  одиниць  |одиницю, |         |      |     |         |      |     |         |  одиниць  | одиницю |         |

|   |заходу             |           |  грн.   |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |      Всього       |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|10 |Послуги зв'язку    | Кількість | Ціна за |         |      |     |         |      |     |         | Кількість | Ціна за |         |

|   |                   |  одиниць  |одиницю, |         |      |     |         |      |     |         |  одиниць  | одиницю |         |

|   |                   |(хв., шт.) |  грн.   |         |      |     |         |      |     |         |(хв., шт.) |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |      Всього       |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|11 |Поліграфічні       |   Тираж   | Ціна за |         |      |     |         |      |     |         |   Тираж   | Ціна за |         |

|   |послуги            |           | одиницю,|         |      |     |         |      |     |         |           | одиницю |         |

|   |                   |           |   грн.  |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |      Всього       |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|12 |Оплата             | Кількість | Ціна за |         |      |     |         |      |     |         | Кількість | Ціна за |         |

|   |інформаційних      |  одиниць  | одиницю,|         |      |     |         |      |     |         |  одиниць  | одиницю |         |

|   |послуг             |           |   грн.  |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |      Всього       |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|13 |Придбання          | Кількість | Ціна за |         |      |     |         |      |     |         | Кількість | Ціна за |         |

|   |канцелярських      |  одиниць  | одиницю,|         |      |     |         |      |     |         |  одиниць  | одиницю |         |

|   |товарів, обладнання|           |   грн.  |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|   |та інвентарю       |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |      Всього       |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|14 |Придбання призів та| Кількість | Ціна за |         |      |     |         |      |     |         | Кількість | Ціна за |         |

|   |сувенірів          |  одиниць  | одиницю,|         |      |     |         |      |     |         |  одиниць  | одиницю |         |

|   |                   |           |   грн.  |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |      Всього       |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|15 |Представницькі     | Кількість | Ціна за |         |      |     |         |      |     |         | Кількість | Ціна за |         |

|   |витрати            |  одиниць  | одиницю,|         |      |     |         |      |     |         |  одиниць  | одиницю |         |

|   |                   |           |   грн.  |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |      Всього       |           |         |    х    |      |     |         |      |     |         |           |         |    х    |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|16 |Інші витрати       |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |                   |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |      Всього       |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

|---+-------------------+-----------+---------+---------+------+-----+---------+------+-----+---------+-----------+---------+---------|

|   |Разом витрат за    |    ххх    |   ххх   |   ххх   |      |     |         |      |     |         |    ххх    |   ххх   |   ххх   |

|   |кошторисом         |           |         |         |      |     |         |      |     |         |           |         |         |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примітка. Колонки 8-13 заповнюються при поданні звітності після проведення програми (заходу).

Головний бухгалтер _______________      Керівник _________________

 

Додаток 4

                               до пункту 7.2 Положення про порядок

                               реалізації соціальних програм та

                               проведення заходів з питань дітей,

                               молоді, жінок та сім'ї

 

Натуральні норми харчування, які застосовуються при реалізації соціальних програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї

------------------------------------------------------------------

|     Найменування продуктів        |Натуральна норма харчування,|

|                                   |            грами           |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Хліб житній                        |            100             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Хліб пшеничний, булочні вироби     |            200             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Борошно пшеничне                   |             20             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Крохмаль                           |              8             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Макаронні вироби                   |             20             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Крупи                              |             40             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Бобові                             |             10             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Цукор                              |             80             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Масло вершкове                     |             45             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Олія                               |             20             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Молоко, кисломолочні продукти      |            600             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Сметана                            |             20             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Сир                                |             70             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|М'ясо, птиця, субпродукти          |            200             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Риба                               |             60             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Яйця (штук)                        |              1             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Картопля                           |            400             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Овочі                              |            450             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Фрукти, цитрусові                  |            150             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Соки                               |            200             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Сухофрукти                         |             10             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Чай                                |            0,2             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Какао                              |            2,5             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Кава (частково злакова)            |              1             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Дріжджі                            |              2             |

|-----------------------------------+----------------------------|

|Сіль                               |             10             |

------------------------------------------------------------------

Наведені натуральні норми харчування застосовуються для визначення грошових витрат на забезпечення харчуванням у межах, затверджених кошторисами асигнувань.

Додаток 5

                               до пункту 7.2 Положення про порядок

                               реалізації соціальних програм та

                               проведення заходів з питань дітей,

                               молоді, жінок та сім'ї

 

Норми витрат на виплату винагород та придбання

         призів переможцям (учасникам) програм (заходів)

                            у гривнях

 

------------------------------------------------------------------

|  1. Для учасників,  | Міжнародні | Всеукраїнські | Міжобласні, |

|що виборюють першість|            |               |   обласні,  |

| за особисті місця   |            |               |   місцеві   |

|---------------------+------------+---------------+-------------|

|     I місце         |   до 100   |     до 50     |    до 40    |

|---------------------+------------+---------------+-------------|

|     II місце        |    до 80   |     до 40     |    до 30    |

|---------------------+------------+---------------+-------------|

|     III місце       |    до 60   |     до 30     |    до 20    |

|---------------------+------------+---------------+-------------|

|   2. За місця при   |            |               |             |

|участі команд (груп) |            |               |             |

|---------------------+------------+---------------+-------------|

|     I місце         |   до 200   |    до 100     |    до 80    |

|---------------------+------------+---------------+-------------|

|     II місце        |   до 160   |     до 80     |    до 65    |

|---------------------+------------+---------------+-------------|

|     III місце       |   до 120   |     до 60     |    до 50    |

------------------------------------------------------------------


  Версія для друку

  Лінк на e-mail
Голосування
Чи вдавалось Вам подати документи на реєстрацію нової/змін про громадську/благодійну організацію з першого разу звернення до органу реєстрації?
так
ні
ще не звертався (лась)
 
Дайджест
№  

Всі дайджести >>>
 
Партнери та друзі


 
© Портал "Юрист НГО". Програма правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури, 2008.
Всі права застережені. Передрук матеріалів сайту вітається за умови гіперпосилання на Портал "Юрист НГО" http://www.lawngo.net