Громадські організації Благодійні організації Профспілки Релігійні організації Господарські асоціації Органи студентського самоврядування
На контролі

1. Проблеми застосування законодавства про громадські, благодійні, інші організації громадського сектору
Молодіжні активісти взяли участь в семінарі щодо п... Представники НУО, які працюють із розвитком громад... Навіщо громадам стратегії в процесі впровадження р... усе про легалізацію, державну реєстрацію громадських організацій, релігійних організацій, професійних спілок, благодійних організацій
Пошук:  
НеприбутковістьЩо має бути у статуті для неприбутковості?Неприбутковість та її реєстраціяОзнаки неприбутковостіРеєстрація змінГромадські об'єднання (зміни)Благодійні організації (зміни)Приклади статутів громадських об'єднаньРеєстрація нових НУОГромадські об'єднання Благодійні організаціїАктуальноНОВИНИ СТАТТІНОВИНИ ПРОГРАМИПравова допомога НУОКонтакти програмиFacebook консультаційний центрКонсультаціїГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯБЛАГОДІЙНИЦТВОГРОМАДСЬКА УЧАСТЬІНШІ ПИТАННЯЕлектронна бібліотекаПЕРЕКЛАДИ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇКОРИСНІ ВИДАННЯ АРХІВВідео-блоги архівАрхів публікаційАрхів новин Архів публікацій -> Законодавство

Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» N 1302 від 29 серпня 2002 року

1. Секретаріату Кабінету Міністрів України разом з Державним комітетом зв’язку та інформатизації, Службою безпеки, Міністерством економіки та Міністерством фінансів забезпечити до кінця 2002 року створення та впровадження першої черги Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України (Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади) як центральної частини електронної інформаційної системи “Електронний Уряд”.

2. Державному комітетові інформаційної політики телебачення і радіомовлення разом з Державним комітетом зв’язку та інформатизації затвердити Порядок інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити інформаційне наповнення Єдиного веб-порталу відповідно до зазначеного Порядку.

3. Державному комітетові зв’язку та інформатизації:

внести до 1 жовтня 2002 р. проект постанови Кабінету Міністрів України “Про створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд";

подати в грудні 2002 р. Кабінетові Міністрів України проект Державної програми “Електронна Україна”.

4. Державному комітетові інформаційної політики, телебачення і радіомовлення разом з Національною телекомпанією запровадити у місячний термін на каналі УТ-1 цикл щотижневих спеціалізованих телепередач для висвітлення діяльності Кабінету Міністрів України.

Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечити підготовку і подання інформації для зазначених телепередач та ведення рубрики “Тиждень Уряду” на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

5. Державному комітетові зв’язку та інформатизації щороку під час формування завдань (проектів) Національної програми інформатизації передбачати фінансування завдань (проектів), спрямованих на розвиток мережі Iнтернет в Україні.

6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

для аналізу і висвітлення власної діяльності утворити робочі групи під головуванням керівників (заступників керівників) відповідних органів із залученням до їх роботи працівників соціологічних та аналітичних служб;

визначити, а у разі потреби утворити в межах затвердженої штатної чисельності структурні підрозділи для вирішення питань розвитку інформатизації у відповідній галузі (сфері) або регіоні, а також здійснення заходів, передбачених Указом Президента України від 1 серпня 2002 р. N 683, виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Iнтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 57), інших рішень і доручень Кабінету Міністрів України з питань інформатизації.

7. Державному комітетові зв’язку та інформатизації разом з Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення розробити у тримісячний термін, затвердити та розмістити на власних веб-сайтах у мережі Iнтернет порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, в якому, зокрема, передбачити вимоги щодо структури та оформлення веб-сайтів, оперативності та форми подання інформації державною та іншими мовами.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:

функціонування власних веб-сайтів з дотриманням вимог зазначеного порядку;

обов’язкове розміщення на власних веб-сторінках та опублікування у друкованих засобах масової інформації суспільно важливих нормативно-правових актів, а також вичерпної інформації про перелік та умови отримання громадянами послуг, які надаються відповідними органами, форми і зразки документів, стан виконання програм і планів, архівної та іншої інформації;

оперативне оприлюднення інформації про власну діяльність;

систематичне розміщення на веб-сторінках відкритої статистичної інформації про події в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя, забезпечення доступу до неопублікованих статистичних даних, які не підпадають під дію обмежень, установлених законодавством;

недопущення обмеження права на отримання відкритої інформації, необгрунтованої відмови в її наданні, а також запровадження плати за надання інформації в розмірах і випадках, не передбачених законодавством;

проведення не рідше ніж один раз на квартал прес-конференцій, у тому числі через мережу Iнтернет, а також регулярне оприлюднення відповідей на запитання громадян у засобах масової інформації.

8. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади під час формування проектів державного бюджету передбачати кошти на висвітлення їх діяльності в межах видатків, призначених на утримання зазначених органів, відповідно до Закону України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”.

9. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям щокварталу до 10 числа наступного місяця починаючи з жовтня 2002 р. подавати Державному комітетові інформаційної політики, телебачення і радіомовлення інформацію про хід виконання завдань, передбачених Указом Президента України від 1 серпня 2002 р. N 683 та цією постановою, згідно з додатками 1-5.

Державному комітетові інформаційної політики, телебачення і радіомовлення щокварталу до кінця наступного місяця подавати Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію.

11. Рекомендувати органам місцевого самоврядування дотримуватися вимог цієї постанови.

12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Прем’єр-міністра України.

Додаток 1

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                 від 29 серпня 2002 р. N 1302

 

 

показників, за якими подається інформація про хід виконання завдань, передбачених Указом Президента

         України від 1 серпня 2002 р. N 683 ( 683/2002 ),

міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією, щодо організаційних та технічних аспектів функціонування власних веб-сайтів

-------------------------------------------------------------------

        Найменування показника             ¦ Значення показника

-------------------------------------------------------------------

1. Адреса веб-сайту та електронної пошти*

2. Посада, прізвище, ім’я та по батькові,

номер телефону і адреса електронної

пошти особи, відповідальної за веб-сайт

(із числа керівників органу виконавчої

влади)*

3. Структурний підрозділ, відповідальний

за підтримку та організацію

інформаційного наповнення веб-сайту*

4. Мови, якими, крім державної, подається

інформація на веб-сайті

5. Орієнтовна чисельність оригінальних

відвідувачів веб-сайту за місяць

6. Кількість зареєстрованих звернень

електронною поштою

7. Витрати на створення і підтримку

веб-сайту

8. Організація — розробник веб-сайту*

9. Організація — провайдер послуг

Iнтернет*

10. Місце розташування веб-сайту

(на власному сервері чи на сервері

провайдера)*

11. Вид лінії зв’язку з провайдером

(комутована чи виділена)*

12. Пропускна здатність лінії зв’язку з

провайдером*

_______________

* Подається один раз на рік (у жовтні) та у разі зміни відомостей.

 

 

 

Додаток 2

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                 від 29 серпня 2002 р. N 1302

 

 

показників, за якими подається інформація про хід виконання завдань, передбачених Указом Президента України від 1 серпня 2002 р. N 683, міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади,щодо інформаційного наповнення власних веб-сайтів

 

 

 

 

                                           ¦Наявність (+/-)¦Обсяг розміщеної¦Періодичність

   Найменування (зміст) рубрики веб-сайту  ¦інформації в   ¦текстової       ¦оновлення

                                           ¦рубриці        ¦інформації      ¦інформації в

                                           ¦               ¦(в аркушах      ¦рубриці

                                           ¦               ¦формату А4)     ¦

------------------------------------------------------------------------------------------

1. Основні завдання та нормативно-правові

засади діяльності*

2. Структура органу*

3. Прізвища, імена та по батькові

керівників*

4. Місцезнаходження центрального апарату

міністерства, іншого центрального

органу виконавчої влади, урядових

органів державного управління,

утворених у його складі, територіальних

органів (поштові адреси, номери

телефонів, факсів, адреси веб-сайту та

електронної пошти)*

5. Основні функції структурних

підрозділів, прізвища, імена та по

батькові, номери телефонів, адреси

електронної пошти їх керівників*

6. Нормативно-правові акти з питань, що

належать до компетенції органу

7. Порядок реєстрації, ліцензування

окремих видів діяльності (зразки

документів, розрахункові рахунки для

внесення необхідних платежів, їх розмір

тощо)

8. Перелік та умови отримання громадянами

послуг, що надаються органом, форми і

зразки документів, правила їх

заповнення

9. Розпорядок роботи органу та час прийому

громадян керівництвом*

10. Підприємства, установи та організації,

що належать до сфери управління органу*

11. Цільові програми у відповідній галузі

(сфері), регіоні

12. Відомості про проведення закупівлі

товарів (робіт, послуг) за державні

кошти

13. Показники діяльності органу, у тому

числі статистична інформація

14. Поточні та заплановані заходи і події

у відповідній сфері

15. Відомості про вакансії*

16. Iнші рубрики (перелічити)

_______________

*Дані щодо обсягу інформації та періодичності її оновлення не подаються.

Додаток 3

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                 від 29 серпня 2002 р. N 1302

 

 

показників, за якими подається інформація про хід виконання завдань, передбачених Указом Президента України від 1 серпня 2002 р. N 683, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією, щодо інформаційного наповнення власних веб-сайтів

 

 

                                           ¦Наявність (+/-)¦Обсяг розміщеної¦Періодичність

   Найменування (зміст) рубрики веб-сайту  ¦інформації в   ¦текстової       ¦оновлення

                                           ¦рубриці        ¦інформації      ¦інформації в

                                           ¦               ¦(в аркушах      ¦рубриці

                                           ¦               ¦формату А4)     ¦

------------------------------------------------------------------------------------------

1. Основні завдання та нормативно-правові

засади діяльності*

2. Структура органу*

3. Прізвища, імена та по батькові

керівників*

4. Місцезнаходження органу, його

управлінь, відділів та інших

структурних підрозділів, міністерств і

комітетів Автономної Республіки Крим

(поштові адреси, номери телефонів,

факсів, адреси електронної пошти та

веб-сайтів обласних, районних, районних

у мм. Києві та Севастополі

держадміністрацій)*

5. Основні функції структурних

підрозділів, прізвища, імена та по

батькові, номери телефонів, адреси

електронної пошти їх керівників*

6. Перелік та умови отримання громадянами

послуг, які повинні надаватися органом,

форми і зразки документів, правила їх

заповнення

7. Порядок реєстрації, ліцензування

окремих видів діяльності у відповідній

сфері (зразки документів, розрахункові

рахунки для внесення необхідних

платежів, їх розмір тощо)

8. Розпорядок роботи органу та часи

прийому громадян його керівництвом*

9. Виконання бюджету відповідного рівня

10. Показники розрахунків за спожиті

енергоносії

11. Відомості про сплату місцевих податків

і зборів, внесені комунальні платежі,

тарифи та пільги окремим групам

платників, розрахунки юридичних і

фізичних осіб з бюджетом відповідного

рівня

12. Установи і заклади соціальної сфери*

13. Підприємства, установи та організації,

що належать до сфери управління органу*

14. Цільові програми у відповідній сфері

15. Відомості про проведення закупівлі

товарів (робіт, послуг) за державні

кошти

16. Поточні та заплановані заходи і події у

відповідній сфері

17. Відомості про вакансії*

18. Перелік комунальних підприємств,

правоохоронних органів, лікувальних,

оздоровчих, дошкільних та

загальноосвітніх навчальних закладів,

які знаходяться на території

відповідної

адміністративно-територіальної одиниці,

із зазначенням адреси, номерів

телефонів, розпорядку роботи

19. Порядок оскарження рішень, прийнятих

органом*

20. Державні інформаційні ресурси з питань,

що належать до компетенції органу, у

тому числі статистична інформація

21. Iнші рубрики (перелічити)

_______________

*Дані щодо обсягу інформації та періодичності її оновлення не подаються.

Додаток 4

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                 від 29 серпня 2002 р. N 1302

 

 

показників, за якими подається інформація про хід виконання завдань, передбачених Указом Президента України від 1 серпня 2002 р. N 683, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією щодо подання на власних веб-сайтах інформації про районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації

 

 

                                          ¦Кількість районів, щодо¦Періодичність

   Найменування (зміст) рубрики веб-сайту ¦яких розміщена         ¦оновлення

                                          ¦інформація/ загальна   ¦інформації в рубриці

                                          ¦кількість районів      ¦

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Основні функції та нормативно-правові

засади діяльності*

2. Структура органу*

3. Місцезнаходження органу і

підпорядкованих йому управлінь,

відділів та інших структурних

підрозділів (поштові адреси, номери

телефонів, факсів)*

4. Основні завдання структурних

підрозділів органу, а також прізвища,

імена, по батькові, номери телефонів,

адреси електронної пошти їх

керівників*

5. Нормативно-правові акти з питань, що

належать до компетенції органу

6. Порядок реєстрації, ліцензування

окремих видів діяльності у відповідній

сфері, зразки документів та інших

матеріалів, необхідних для реєстрації

та отримання відповідної ліцензії

(розрахункові рахунки для внесення

платежів, їх розмір тощо)

7. Розпорядок роботи керівництва і

працівників органу*

8. Відомості про виконання бюджету

відповідного рівня

9. Показники виплати заробітної плати,

грошового забезпечення, пенсій,

стипендій та інших соціальних виплат

10. Показники розрахунків за енергоносії

11. Відомості про сплату місцевих податків

і зборів, комунальні платежі, діючі

тарифи та пільги окремим групам

платників, розрахунки юридичних і

фізичних осіб з бюджетом відповідного

рівня

12. Установи і заклади соціальної сфери*

13. Відомості про проведення закупівлі

товарів (робіт, послуг) за державні

кошти

14. Перелік комунальних підприємств,

правоохоронних органів, лікувальних,

оздоровчих установ, дошкільних та

загальноосвітніх навчальних закладів,

які знаходяться на території

відповідної

адміністративно-територіальної одиниці

із зазначенням адреси, номерів

телефонів, розпорядку роботи

_______________

*Дані щодо кількості районів та періодичності оновлення

інформації не подаються.

Додаток 5

                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                 від 29 серпня 2002 р. N 1302

 

ПЕРЕЛIК

показників, за якими подається інформація про хід виконання завдань, передбачених Указом Президента України від 1 серпня 2002 р. N 683, міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією щодо задоволення звернень громадян та проведення прес-конференцій

------------------------------------------------------------------

           Найменування показника         ¦Кількість¦Тематична

                                          ¦         ¦спрямованість

------------------------------------------------------------------

1. Задоволені звернення громадян щодо

   надання відкритої інформації

 

 

   інформації*

 

 

   інформації*

 

 

Iнтернет

5. Оприлюднення відповідей на запитання громадян у засобах масової інформації

_______________

*У разі наявності таких випадків надається детальна інформація.

4. Проведення прес-конференцій, усього у тому числі з використанням мережі

3. Стягнення плати за надання громадянам

2. Відмова у наданні громадянам

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕРЕЛIК

------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕРЕЛIК

------------------------------------------------------------------------------------------

 

                             ПЕРЕЛIК

 

                             ПЕРЕЛIК


  Версія для друку

  Лінк на e-mail
Голосування
Чи вдавалось Вам подати документи на реєстрацію нової/змін про громадську/благодійну організацію з першого разу звернення до органу реєстрації?
так
ні
ще не звертався (лась)
 
Дайджест
№  

Всі дайджести >>>
 
Партнери та друзі


 
© Портал "Юрист НГО". Програма правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури, 2008.
Всі права застережені. Передрук матеріалів сайту вітається за умови гіперпосилання на Портал "Юрист НГО" http://www.lawngo.net