Громадські організації Благодійні організації Профспілки Релігійні організації Господарські асоціації Органи студентського самоврядування
На контролі

1. Проблеми застосування законодавства про громадські, благодійні, інші організації громадського сектору
Навіщо громадам стратегії в процесі впровадження р... Представники НУО, які працюють із розвитком громад... Консультації щодо діяльності НУО on linе! усе про легалізацію, державну реєстрацію громадських організацій, релігійних організацій, професійних спілок, благодійних організацій
Пошук:  
НеприбутковістьЩо має бути у статуті для неприбутковості?Неприбутковість та її реєстраціяОзнаки неприбутковостіРеєстрація змінГромадські об'єднання (зміни)Благодійні організації (зміни)Приклади статутів громадських об'єднаньРеєстрація нових НУОГромадські об'єднання Благодійні організаціїАктуальноНОВИНИ СТАТТІНОВИНИ ПРОГРАМИПравова допомога НУОКонтакти програмиFacebook консультаційний центрКонсультаціїГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯБЛАГОДІЙНИЦТВОГРОМАДСЬКА УЧАСТЬІНШІ ПИТАННЯЕлектронна бібліотекаПЕРЕКЛАДИ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇКОРИСНІ ВИДАННЯ АРХІВВідео-блоги архівАрхів публікаційАрхів новин Архів публікацій -> Законодавство

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. N 1573

1. Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту (Мінсім’ямолодьспорт) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінсім’ямолодьспорт є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури та спорту.

2. Мінсім’ямолодьспорт у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, а також актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

Мінсім’ямолодьспорт організовує виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Міністерства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і в установленому порядку подає їх Кабінетові Міністрів України.

3. Основними завданнями Мінсім’ямолодьспорту є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту, усиновлення, демографічних процесів, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї;

координація заходів, здійснюваних центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Міністерства;

розроблення проектів прогнозних і програмних документів з питань, що належать до його компетенції;

сприяння розвитку різних видів спорту в Україні.

4. Мінсім’ямолодьспорт відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту, усиновлення, демографічних процесів, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї, визначає пріоритети та стратегічні напрями роботи в цій сфері;

2) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України та законів про Державний бюджет України;

3) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, готує пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів України;

4) сприяє діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, залучає їх до виконання державних програм і заходів з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту, надає в установленому порядку державну підтримку таким організаціям;

5) вживає заходів щодо створення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім’ї, утвердження соціального партнерства сім’ї та держави, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, формування відповідального ставлення батьків до забезпечення всебічного розвитку та виховання дітей, запобігання насильству в сім’ї;

6) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо збереження репродуктивного здоров’я населення, соціального та правового захисту материнства, батьківства і дитинства, створення умов для підтримки сімей різних категорій, поєднання професійної зайнятості з материнством і батьківством;

7) здійснює відповідно до законодавства повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї, сприяє утворенню спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї, здійснює контроль за їх діяльністю;

8) бере участь у координації здійснюваних центральними і місцевими органами виконавчої влади заходів з протидії торгівлі людьми, реалізує інформаційно-просвітницькі програми у цій сфері, забезпечує координацію роботи з утворення центрів реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

9) виконує відповідно до законодавства повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

10) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу в засобах масової інформації, організовує проведення просвітницьких заходів з питань забезпечення гендерної рівності;

11) розробляє заходи, спрямовані на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, формує Національний план дій щодо впровадження гендерної рівності, узагальнює результати виконання державних програм з питань гендерної рівності;

12) здійснює в межах своїх повноважень контроль за дотриманням гендерної рівності під час вирішення кадрових питань у центральних і місцевих органах виконавчої влади;

13) організовує навчання державних службовців з питань реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

14) здійснює разом з іншими центральними органами виконавчої влади підготовку науково обґрунтованих пропозицій з питань забезпечення гендерної рівності, організовує в установленому порядку наукові та експертні дослідження з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

15) здійснює моніторинг і узагальнює результати забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у різних сферах життя суспільства, вносить пропозиції щодо застосування позитивних дій із забезпечення гендерної рівності та їх припинення;

16) розглядає звернення громадян з питань дискримінації за ознакою статі, веде облік та узагальнює випадки дискримінації за ознакою статі, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її усунення;

17) співпрацює в установленому порядку з міжнародними організаціями, відповідними органами іноземних держав з питань статусу жінок та додержання міжнародних стандартів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

18) проводить роботу із соціально-правового захисту дітей, запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них, соціально-психологічної реабілітації найбільш уразливих категорій дітей, контролює та координує діяльність служб у справах неповнолітніх;

19) забезпечує та контролює в межах своїх повноважень додержання вимог законодавства щодо усиновлення дітей, встановлення опіки та піклування над ними, влаштування у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї;

20) сприяє розвитку різних форм сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також створенню дитячих будинків сімейного типу;

21) формує банк даних про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також про кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, батьків-вихователів та прийомних батьків;

22) забезпечує координацію заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей та молоді, розвиток мережі оздоровчих закладів, підвищення якості оздоровчих послуг для дітей та молоді;

23) сприяє в межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, та діяльності позашкільних навчальних закладів;

24) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо захисту житлових і майнових прав дітей, перевірки умов утримання та виховання дітей у спеціальних установах для неповнолітніх, організації виховної роботи за місцем проживання;

25) забезпечує в межах своїх повноважень організацію і проведення соціальної роботи з сім’ями, жінками, дітьми та молоддю, соціального обслуговування і соціального патронажу, в тому числі Державною соціальною службою для сім’ї, дітей та молоді, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрами соціально-психологічної допомоги, центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальними центрами матері і дитини, соціальними гуртожитками, центрами для ВIЛ-інфікованих дітей та молоді;

26) сприяє створенню умов для соціального становлення і розвитку молоді, вживає в межах своїх повноважень заходів щодо розв’язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді, молодих сімей, забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальним житлом, співпрацює з цих питань з Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву;

27) сприяє в установленому порядку працевлаштуванню та зайнятості різних категорій молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності, підтримці молодіжних центрів праці, бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів, бірж праці, трудових загонів тощо;

28) вживає в межах своїх повноважень заходів щодо утвердження здорового способу життя населення, передусім дітей та молоді, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню серед дітей та молоді соціально небезпечних хвороб, створює і розповсюджує тематичну соціальну рекламу з пропаганди здорового способу життя та профілактики соціально небезпечних хвороб, забезпечує розвиток і діяльність мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді;

29) сприяє створенню умов для всебічного розвитку і реалізації творчих, інтелектуальних здібностей дітей та молоді, проведенню олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, конгресів тощо;

30) вживає в межах своїх повноважень заходів щодо забезпечення виховання дітей, молоді, спортсменів, у тому числі спортсменів-інвалідів, на засадах патріотизму, національної свідомості, гідності та міжнаціональної толерантності, розвитку лідерських якостей у дітей та молоді, залученню їх до участі у суспільних і державотворчих процесах, інтеграції української молоді в міжнародну спільноту;

31) організовує проведення наукових і соціологічних досліджень з питань сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури та спорту, готує щорічні доповіді з цих питань і подає їх Президентові України, Верховній Раді України та Кабінетові Міністрів України, сприяє втіленню в життя позитивних результатів таких досліджень, спрямовує діяльність Державного інституту проблем сім’ї та молоді і Науково-дослідного інституту фізичної культури та спорту;

32) організовує разом з відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади підготовку доповідей України про стан реалізації положень Конвенції про права дитини, Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Антидопінгової конвенції, Європейської конвенції про насильство та неналежну поведінку з боку глядачів під час спортивних заходів, зокрема футбольних матчів, інших міжнародних договорів України;

33) бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань, що належать до його компетенції, укладає відповідно до законодавства міжнародні договори, забезпечує додержання і виконання зобов’язань України за такими договорами;

34) здійснює в установленому порядку координацію співробітництва центральних органів виконавчої влади з Дитячим фондом ООН (ЮНIСЕФ), контролює виконання в Україні програм, які підтримуються зазначеним Фондом;

35) вживає разом із заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади заходів щодо розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл (комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл з різних видів спорту, дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів паралімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності), центрів олімпійської підготовки, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, забезпечує в межах своїх повноважень контроль за їх діяльністю, проводить в установленому порядку акредитацію дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

36) визначає в установленому порядку потребу у фахівцях фізкультурно-оздоровчого та спортивного профілю, координує разом з іншими центральними органами виконавчої влади питання підготовки та перепідготовки таких фахівців, сприяє у межах своїх повноважень працевлаштуванню випускників вищих фізкультурно-спортивних навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні Міністерства;

37) сприяє розвитку різних форм фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення, забезпечує в межах своїх повноважень діяльність центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх";

38) сприяє провадженню господарської діяльності, спрямованої на розвиток фізичної культури та спорту, здійснює відповідно до законодавства ліцензування фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності з організації та проведення спортивних занять професіоналів і любителів спорту, підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні, визначає порядок атестації спортивних тренерів і суддів;

39) координує заходи з розвитку дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, професіонального спорту, спорту інвалідів та спорту ветеранів, формування спортивного резерву, забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчої роботи серед різних верств населення, сприяє впровадженню наукових досліджень у галузі фізичної культури та спорту;

40) розробляє та затверджує в установленому порядку Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, контролює його виконання;

41) формує відповідно до законодавства систему заохочувальних відзнак, спортивних звань, розрядів і категорій, порядок їх присвоєння та позбавлення, визначає перелік спортивних нагород для переможців і рекордсменів національних змагань, затверджує зразки єдиних нагрудних значків відповідних спортивних кваліфікаційних розрядів та почесних спортивних звань;

42) приймає рішення про визнання видів спорту в Україні, здійснює заходи щодо їх розвитку, затверджує в установленому порядку національні рекорди з видів спорту, нагороджує переможців змагань, працівників та активістів у сфері фізичної культури та спорту, вносить пропозиції щодо відзначення їх державними нагородами;

43) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення переліку видів спорту (версій), відповідно до специфіки яких спортивна федерація має право набувати всеукраїнський статус незалежно від наявності місцевих осередків у більшості областей України, в Автономній Республіці Крим, мм. Києві та Севастополі;

44) приймає відповідно до законодавства рішення про надання спортивній федерації статусу національної або відмову в наданні такого статусу, веде Реєстр національних спортивних федерацій, контролює здійснення наданих їм повноважень, приймає рішення про позбавлення спортивної федерації статусу національної;

45) делегує в установленому порядку всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам повноваження щодо виконання державних завдань, програм розвитку фізичної культури та спорту, організації і проведення відповідних спортивних заходів згідно з укладеними договорами;

46) комплектує на конкурсній основі за поданням національних спортивних федерацій з видів спорту національні збірні команди України з числа найбільш підготовлених спортсменів і спеціалістів, формує та утримує в установленому порядку штатні збірні команди з видів спорту, здійснює на конкурсній основі добір тренерських кадрів таких команд, затверджує положення про національні збірні команди України, здійснює контроль за підготовкою та участю членів національних збірних команд України у спортивних змаганнях і навчально-тренувальних зборах;

47) сприяє національним федераціям з видів спорту та фізкультурно-спортивним товариствам у забезпеченні розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських і неолімпійських видів спорту, у поліпшенні їх матеріально-технічної бази, надає іншу підтримку;

48) забезпечує в межах своїх повноважень підготовку та участь українських спортсменів, тренерів і національних команд у міжнародних змаганнях, здійснює організаційні заходи, пов’язані з роботою за кордоном українських спортсменів, тренерів та інших спеціалістів з різних видів спорту;

49) затверджує положення та проводить офіційні всеукраїнські змагання (комплексні заходи, чемпіонати, кубки першості України, турніри, інші змагання, передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів), згідно з укладеними договорами делегує в установленому порядку всеукраїнським громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості повноваження з їх проведення, надає відповідно до законодавства згоду на проведення на території України міжнародних спортивних змагань, встановлює вимоги до змісту положення та/або регламенту змагань з урахуванням рекомендацій міжнародних спортивних організацій;

50) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо переліку центрів (баз) олімпійської та паралімпійської підготовки спортсменів, здійснює контроль за їх діяльністю;

51) здійснює контроль за технічним станом та ефективним використанням спортивних споруд, центрів (баз) олімпійської та паралімпійської підготовки, додержанням екологічних вимог під час їх використання, норм та правил безпеки на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства;

52) визначає плавзасоби як такі, що є спортивними суднами, встановлює порядок їх обліку, реєстрації, нагляду за використанням та технічним станом;

53) організовує в установленому законодавством порядку проведення державних спортивних лотерей;

54) сприяє розвитку матеріально-технічної бази Національного олімпійського комітету, надає йому фінансову, організаційну допомогу для забезпечення участі членів збірних команд в Олімпійських іграх, сприяє в установленні міжнародних зв’язків;

55) сприяє Національному комітету спорту інвалідів України та Українському центру з фізичної культури і спорту інвалідів “Iнваспорт” у здійсненні фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи, надає організаційну допомогу щодо розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, паралімпійського та дефлімпійського руху, підготовки і участі національних збірних команд у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх і зміцнення матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту інвалідів;

56) вживає заходів щодо поліпшення соціального захисту, в тому числі медичного і диспансерного забезпечення спортсменів, спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту, обов’язкового державного і медичного страхування спортсменів вищих категорій;

57) підтримує діяльність Спортивного комітету України з розвитку неолімпійських видів спорту, підготовки і участі національних збірних команд у Всесвітніх іграх та інших міжнародних змаганнях;

58) забезпечує в межах своїх повноважень діяльність Національного антидопінгового центру;

59) надає офіційну згоду спортсменові, який не набув статусу спортсмена-професіонала і включений до основного чи резервного складу збірних команд України, на укладення контракту про діяльність у професіональному спорті;

60) приймає в установленому порядку рішення щодо застосування до спортсменів, тренерів та інших працівників дисциплінарних стягнень (у тому числі щодо дискваліфікації спортсменів, позбавлення кваліфікаційних та почесних спортивних звань і права на проведення тренерської та суддівської роботи);

61) реалізовує відповідно до своєї компетенції державну політику у сфері охорони державної таємниці, здійснює в установленому порядку контроль за станом охорони та збереження державної таємниці у центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

62) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності;

63) розробляє та впроваджує в межах своїх повноважень сучасні інформаційно-комунікаційні технології, забезпечує оперативне оприлюднення інформації про діяльність Міністерства, в тому числі через засоби масової інформації і власний веб-сайт, організовує в установленому порядку виставкову та видавничу діяльність, проведення семінарів, конференцій, конгресів тощо з питань, що належать до його компетенції;

64) здійснює в установленому законодавством порядку моніторинг цін на послуги державних закладів фізичної культури та спорту, закладів позашкільної освіти, цін на послуги з оздоровлення дітей, товари фізкультурного та спортивного призначення, товари і харчування для дітей та подає в разі потреби пропозиції щодо формування цінової політики у сфері фізичної культури та спорту;

65) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

66) здійснює в установленому порядку добір кадрів для Міністерства, формує їх резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення професійного рівня таких кадрів;

67) виконує відповідно до законодавства інші функції.

5. Мінсім’ямолодьспорт має право:

залучати в установленому порядку спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати відповідно до законодавства від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Мінсім’ямолодьспорт під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також з відповідними органами інших держав.

7. Мінсім’ямолодьспорт у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Мінсім’ямолодьспорт видає в разі потреби разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Мінсім’ямолодьспорту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Мінсім’ямолодьспорту, прийняті в межах його компетенції, обов’язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

8. Мінсім’ямолодьспорт очолює Міністр, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.

Міністр має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів України.

Пропозиції щодо кандидатур заступників Міністра вносить на розгляд Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністр України за поданням Міністра.

Міністр:

1) здійснює керівництво Міністерством, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Міністерство завдань і реалізацію державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури та спорту;

2) визначає відповідно до законодавства політичні пріоритети і стратегічні напрями роботи Міністерства та шляхи досягнення поставлених перед ним цілей;

3) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Міністерства;

4) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекти законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України;

5) веде переговори та підписує міжнародні договори України відповідно до наданих Президентом України, Кабінетом Міністрів України повноважень;

6) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального  апарату  Міністерства; 

8) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам центрального апарату Міністерства відповідних рангів державних службовців, їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) вносить у встановленому законодавством порядку подання щодо відзначення державними нагородами України працівників Міністерства;

10) погоджує відповідно до законодавства призначення на посаду та звільнення з посади керівників і заступників керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

11) є розпорядником коштів Мінсім’ямолодьспорту;

12) затверджує програми і плани роботи Міністерства;

13) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі Міністерства урядових органів державного управління, а також призначення на посаду та звільнення з посади їх керівників, затверджує в установленому порядку за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України граничну чисельність працівників зазначених органів за поданням їх керівників, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис зазначених органів;

14) здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.

9. Міністр за посадою входить до складу спостережної ради Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінсім’ямолодьспорту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), його заступників, керівників урядових органів державного управління, інших керівних працівників Міністерства.

У разі потреби до складу колегії можуть входити в установленому порядку інші особи.

Членів колегії затверджує та увільняє Міністр.

Організаційною формою роботи колегії є засідання.

Періодичність проведення засідання колегії визначається головою колегії.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінсім’ямолодьспорту.

11. Для розгляду наукових рекомендацій при Мінсім’ямолодьспорті можуть утворюватися наукові, науково-консультативні ради, комісії та інші органи дорадчого і координаційного характеру, персональний склад і положення про які затверджує Міністр.

12. Гранична чисельність працівників Мінсім’ямолодьспорту затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату Міністерства затверджує Міністр за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Міністерства затверджує Міністр.

Штатний розпис і кошторис Мінсім’ямолодьспорту затверджує Міністр за погодженням з Мінфіном.

13. Мінсім’ямолодьспорт є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.


  Версія для друку

  Лінк на e-mail
Голосування
Чи вдавалось Вам подати документи на реєстрацію нової/змін про громадську/благодійну організацію з першого разу звернення до органу реєстрації?
так
ні
ще не звертався (лась)
 
Дайджест
№  

Всі дайджести >>>
 
Партнери та друзі


 
© Портал "Юрист НГО". Програма правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури, 2008.
Всі права застережені. Передрук матеріалів сайту вітається за умови гіперпосилання на Портал "Юрист НГО" http://www.lawngo.net