Громадські організації Благодійні організації Профспілки Релігійні організації Господарські асоціації Органи студентського самоврядування
На контролі

1. Проблеми застосування законодавства про громадські, благодійні, інші організації громадського сектору
Громадські активісти навчались інструментам впливу... Молодіжні активісти взяли участь в семінарі щодо п... Представники НУО, які працюють із розвитком громад... усе про легалізацію, державну реєстрацію громадських організацій, релігійних організацій, професійних спілок, благодійних організацій
Пошук:  
НеприбутковістьЩо має бути у статуті для неприбутковості?Неприбутковість та її реєстраціяОзнаки неприбутковостіРеєстрація змінГромадські об'єднання (зміни)Благодійні організації (зміни)Приклади статутів громадських об'єднаньРеєстрація нових НУОГромадські об'єднання Благодійні організаціїАктуальноНОВИНИ СТАТТІНОВИНИ ПРОГРАМИПравова допомога НУОКонтакти програмиFacebook консультаційний центрКонсультаціїГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯБЛАГОДІЙНИЦТВОГРОМАДСЬКА УЧАСТЬІНШІ ПИТАННЯЕлектронна бібліотекаПЕРЕКЛАДИ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇКОРИСНІ ВИДАННЯ АРХІВВідео-блоги архівАрхів публікаційАрхів новин Архів публікацій -> Законодавство

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій» N 382 від 30 березня 1998 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 30 березня 1998 р. N 382
                               Київ

              Про затвердження Положення про порядок
           державної реєстрації благодійних організацій

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 1640 (
1640-98-п ) від 16.10.98
           N  633 ( 
633-2011-п ) від 15.06.2011 }


     На виконання Закону України "Про благодійництво та благодійні
організації" (   
531/97-ВР    )    Кабінет    Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити  Положення  про  порядок  державної  реєстрації
благодійних організацій, що додається.

     2. Міністерству  юстиції  провести  до  30  листопада 1998 р.
перереєстрацію всіх заснованих благодійних фондів  без  справляння
плати.

     Не допускається  діяльність об'єднань громадян як благодійних
фондів у  разі,  коли  не  буде  проведено  їх  перереєстрацію  до
зазначеного терміну.


     Прем'єр-міністр України                      В.ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд. 28

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                 від 30 березня 1998 р. N 382

                            ПОЛОЖЕННЯ
                 про порядок державної реєстрації
                     благодійних організацій


     Це Положення  визначає  умови  і порядок державної реєстрації
всеукраїнських, місцевих та міжнародних благодійних організацій, а
також    відділень,   філій,   представництв   всеукраїнських   та
міжнародних благодійних організацій відповідно до  Закону  України
"Про благодійництво та благодійні організації" (
531/97-ВР ).

     1. Благодійні    організації    утворюються    і   діють   за
територіальним  принципом  і  поділяються  за  своїм  статусом  на
всеукраїнські, місцеві та міжнародні.

     2. Державну реєстрацію здійснюють:

     1) всеукраїнських  та  міжнародних  благодійних організацій -
Укрдержреєстр;
{ Підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 633 (
633-2011-п ) від 15.06.2011 }

     2)  місцевих  благодійних  організацій,  а  також  відділень,
філій,  представництв  всеукраїнських  та  міжнародних благодійних
організацій -  структурні   підрозділи   головних   управлінь   та
управлінь юстиції Мін'юсту, що забезпечують реалізацію повноважень
Укрдержреєстру,  а  саме:  {  Абзац  перший підпункту 2 пункту 2 в
редакції Постанови КМ N 633 (
633-2011-п ) від 15.06.2011 }

     в Автономній Республіці Крим - діяльність яких поширюється на
територію  Автономної  Республіки Крим; { Абзац другий підпункту 2
пункту 2 в редакції Постанов КМ N 1640 (
1640-98-п ) від 16.10.98,
N 633 (
633-2011-п ) від 15.06.2011 }

     в областях,  мм.  Києві  та  Севастополі  -  діяльність  яких
поширюється  відповідно  на  території  області,  мм.   Києва   та
Севастополя;  {  Абзац  третій  підпункту  2  пункту  2 в редакції
Постанов   КМ   N   1640   ( 
1640-98-п  )  від  16.10.98,  N  633
(
633-2011-п ) від 15.06.2011 }

     в  районах,  районах  у мм. Києві та Севастополі - діяльність
яких поширюється на території відповідного району, міста районного
значення  або  селища,  села,  що входять до складу такого району;
{  Абзац  четвертий  підпункту  2  пункту 2 в редакції Постанов КМ
N  1640  ( 
1640-98-п  )  від  16.10.98,  N 633 ( 633-2011-п ) від
15.06.2011 }

     в містах   (містах  обласного  значення)  -  діяльність  яких
поширюється  на територію міста обласного значення; { Абзац п'ятий
підпункту  2  пункту 2 в редакції Постанов КМ N 1640 (
1640-98-п )
від 16.10.98, N 633 (
633-2011-п ) від 15.06.2011 }

     в районах у містах - діяльність яких поширюється на територію
відповідного району в місті. { Абзац шостий підпункту 2 пункту 2 в
редакції  Постанови  КМ  N  1640 (
1640-98-п ) від 16.10.98, N 633
(
633-2011-п ) від 15.06.2011 }

     У разі  коли  діяльність  місцевої  благодійної   організації
поширюється       на       територію       двох      і      більше
адміністративно-територіальних одиниць,  її реєстрація проводиться
відповідним  реєструючим  органом,  зазначеним у цьому пункті,  за
місцем розташування виконавчого органу благодійної організації.

     3. Для  державної  реєстрації  благодійної   організації   до
відповідного  реєструючого  органу,  зазначеного  у пункті 2 цього
Положення,  подається  заява  засновників   (засновника)   чи   їх
уповноважених   представників,   підписи   яких   засвідчуються  у
нотаріальному порядку (додаток N  1),  у  місячний  термін  з  дня
прийняття   рішення   про   заснування   благодійної   організації
установчими зборами (з'їздом, конференцією).

     До заяви додаються:

     а) протокол  установчих  зборів  (з'їзду,   конференції)   із
зазначенням  рішення  про  заснування  благодійної  організації та
затвердження статуту (положення),  рішення про вибори  виконавчих,
розпорядчих та контролюючих органів;

     б) статут   (положення)   благодійної   організації   у  двох
примірниках;

     в) відомості   про   засновників   (засновника)   благодійної
організації:

     для фізичних  осіб  -  прізвище,  ім'я  та  по батькові,  рік
народження, місце проживання і місце роботи, посада;

     для юридичних осіб - назва,  юридична адреса,  копія  статуту
(положення)  та  копія  документа  про  реєстрацію,  засвідчені  в
установленому  законом  порядку,  рішення  керівного  органу   або
протокол загальних зборів колективу, яким підтверджується згода на
заснування благодійної організації.

     Іноземна юридична особа подає документ,  що свідчить  про  її
реєстрацію  в  країні місцезнаходження.  Цей документ повинен бути
засвідчений відповідно до законодавства країни,  яка його  видала,
перекладений  українською  мовою  та легалізований в установленому
законодавством України порядку;

     г) відомості про органи управління благодійної організації та
членів  виконавчого  органу  (прізвище,  ім'я та по батькові,  рік
народження,  місце проживання і місце  роботи,  посада),  а  також
підтвердження   юридичної   адреси   (гарантійний   лист  власника
приміщення,  договір оренди тощо).  У разі  надання  під  юридичну
адресу  займаної  квартири  подаються  довідка  про склад сім'ї та
заяви повнолітніх членів сім'ї про свою згоду;

     д) відомості про наявність відділень  (філій,  представництв)
благодійної  організації  (додаток N 2),  підтверджені протоколами
загальних зборів членів її відділень (філій) або їх представників,
довіреність та інші документи;

     е) документ   про   сплату   коштів  за  державну  реєстрацію
благодійної організації.

     Міжнародна благодійна організація подає також документи,  які
підтверджують  поширення  її діяльності на територію хоча б однієї
держави (заява,  відомості про  координаторів,  наказ,  протоколи,
документи   про  легалізацію  тощо),  засвідчені  в  установленому
порядку.

     4. Для  реєстрації  відділення  всеукраїнської,   міжнародної
благодійної   організацій  до  відповідного  реєструючого  органу,
зазначеного у пункті 2 цього Положення, подається заява.

     До заяви додаються:

     а) статут (положення) відділення у двох примірниках;

     б) протокол установчих зборів (з'їзду,  конференції), на яких
прийнято  статут  (положення)  благодійної  організації  та обрано
органи управління;

     в) відомості про засновників (засновника) відділення;

     г) копії  статуту  (положення)  та  свідоцтва  про   державну
реєстрацію  всеукраїнської,  міжнародної  благодійної організації,
засвідчені в нотаріальному порядку;

     д) підтвердження    органом    управління     всеукраїнської,
міжнародної  благодійної  організації  факту  про  створення цього
відділення і затвердження його статуту (положення);

     е) документ,  що  засвідчує   сплату   коштів   за   державну
реєстрацію відділення;

     є) підтвердження  юридичної адреси (гарантійний лист власника
приміщення,  договір оренди тощо).  У разі  надання  під  юридичну
адресу  займаної  квартири  подаються  довідка  про склад сім'ї та
заяви повнолітніх членів сім'ї про свою згоду.

     З моменту державної реєстрації  відділенню  надається  статус
юридичної особи.

     5. Для   реєстрації   філії,  представництва  всеукраїнської,
міжнародної благодійної організації подаються:

     а) заява керівника  всеукраїнської,  міжнародної  благодійної
організації;

     б) копії   статуту  (положення)  та  свідоцтва  про  державну
реєстрацію благодійної  організації,  засвідчені  у  нотаріальному
порядку;

     в) рішення  органу  управління  благодійної  організації  про
створення філії, представництва;

     г) копія довіреності на здійснення  представницьких  функцій,
оформлена  в  установленому законодавством порядку (із зазначенням
терміну її дії,  прізвища та імені представника, місця проживання,
повноважень);

     д) документ,   що   засвідчує   сплату   коштів  за  державну
реєстрацію філії, представництва.

     Філії та представництва, створені всеукраїнською, міжнародною
благодійною  організацією,  підлягають  державній  реєстрації  без
надання їм статусу юридичної особи.

     6. Заява про державну реєстрацію благодійної  організації,  а
також відділень,  філій, представництв всеукраїнських, міжнародних
благодійних  організацій  розглядається  реєструючим   органом   у
двомісячний термін з дня подання всіх необхідних документів.

     Орган, який  здійснює  державну  реєстрацію,  може  проводити
перевірку відомостей, що містяться в поданих документах.

     7. За результатами розгляду  заяви  приймається  рішення  про
державну реєстрацію або відмову в державній реєстрації.

     Про результати  розгляду реєструючий орган у 10-денний термін
з дня прийняття рішення повідомляє заявника.

     Порушення встановленого Законом України  "Про  благодійництво
та  благодійні  організації" та іншими нормативно-правовими актами
порядку заснування благодійної організації  або  наявність  раніше
зареєстрованої  благодійної  організації  під  такою  ж  назвою  є
підставою для відмови у державній реєстрації.

     Не може  вважатися  підставою   для   відмови   в   державній
реєстрації  благодійної  організації  надання  їй юридичної адреси
громадянином за місцем його проживання.

     Рішення про  відмову  у  державній   реєстрації   благодійної
організації  може  бути оскаржено у судовому порядку відповідно до
законодавства України.

     8. Після  державної   реєстрації   благодійної   організації,
відділення  всеукраїнської,  міжнародної  благодійної  організації
засновникам  (засновнику)   видається   свідоцтво   про   державну
реєстрацію за встановленим зразком (додаток N 3).

     Про реєстрацію     філій,    представництв    всеукраїнських,
міжнародних благодійних  організацій  засновник  повідомляється  в
письмовій формі.

     9. Зареєстрована     благодійна    організація    (відділення
всеукраїнської,  міжнародної благодійної організації) вноситься до
реєстру   благодійних   організацій,  що  ведеться  органом,  який
здійснив державну реєстрацію за відповідним номером (додаток N 4).
У  реєстрі  зазначаються  дата надходження відповідних документів,
назва   благодійної   організації   (відділення    всеукраїнської,
міжнародної  благодійної  організації),  її юридична адреса,  дата
затвердження статуту (положення), дата реєстрації, мета діяльності
благодійної  організації,  відомості  про склад виконавчого органу
благодійної організації  (відділення  всеукраїнської,  міжнародної
благодійної організації), дата видачі свідоцтва, його дубліката чи
дубліката статуту (положення),  відомості про зміни, що внесені до
статутних документів, відомості про реорганізацію (ліквідацію).

     Дані реєстру щодо благодійних організацій,  які зареєстровані
Укрдержреєстром,  оприлюднюються  в  офіційних  виданнях.  { Абзац
другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 633
(
633-2011-п ) від 15.06.2011 }

     10. Зареєстровані   філії,   представництва   всеукраїнських,
міжнародних  благодійних  організацій  вносяться  до  книги обліку
філій,  представництв  всеукраїнських,   міжнародних   благодійних
організацій,   що   ведеться   органом,   який  здійснив  державну
реєстрацію.  У  книзі  зазначаються  реєстраційний   номер,   дата
надходження   документів,   назва   філії,   представництва,  мета
діяльності, юридична адреса, дані про органи управління, відомості
про реєстрацію (додаток N 5).

     11. У разі коли із заявою про державну реєстрацію звертаються
благодійні організації,  що мають одну  і  ту  ж  назву,  перевага
надається  благодійній  організації,  яка  першою подала заяву про
реєстрацію.

     12. Реєстрація кількох благодійних організацій під  однією  і
тією ж назвою не допускається.

     13. У  разі  відмови  в  реєстрації  благодійної  організації
реєстраційний збір поверненню не підлягає.

     14. Для внесення змін  і  доповнень  до  статуту  (положення)
благодійної організації до реєструючого органу подаються:

     а) заява, підписана уповноваженим представником;

     б) протокол  зборів  (з'їзду,  конференції)  з  рішенням  про
внесення змін і доповнень до статуту (положення);

     в) матеріали,  що підтверджують правомочність зборів  (з'їзду
(конференції), текст змін і доповнень, копія статуту (положення) у
двох примірниках.

     Заява про внесення змін і доповнень  до  статуту  (положення)
розглядається реєструючим органом у двомісячний термін.

     За результатами   розгляду   заяви  приймається  рішення  про
погодження зазначених змін і доповнень,  про що робиться в статуті
(положенні) відповідний запис, або про відмову у їх погодженні.

     15. Припинення     діяльності     благодійної     організації
відбувається шляхом її реорганізації (злиття,  приєднання, поділу,
виділення, перетворення) або ліквідації;

     а) реорганізація   проводиться   за  рішенням  вищого  органу
управління благодійної організації  відповідно  до  вимог  статуту
(положення).

     У разі  реорганізації  благодійної  організації  її  права та
обов'язки переходять до правонаступників (правонаступника).

     Благодійна організація не може бути реорганізована в юридичну
особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

     Державна реєстрація   новоствореної  благодійної  організації
проводиться у порядку, встановленому цим Положенням;

     б) ліквідація   благодійної   організації   здійснюється   за
рішенням  вищого  органу  управління  благодійної  організації  на
підставі статуту (положення) або рішення суду.

     Ліквідація благодійної організації проводиться  ліквідаційною
комісією.

     У разі  ліквідації благодійної організації за рішенням органу
управління благодійної організації до  органу,  який  здійснив  її
реєстрацію, подається:
     заява;
     рішення засновників  (засновника)  або уповноваженого ними на
це органу;
     акт ліквідаційної комісії;
     довідка з установи банку про закриття рахунку;
     довідка з  податкової інспекції про зняття цієї організації з
обліку;
     опубліковане в  пресі  оголошення  про ліквідацію благодійної
організації;
     акт органу внутрішніх справ про здачу печаток і штампів;
     оригінал статуту (положення);
     свідоцтво про державну реєстрацію.

     У разі     припинення     діяльності    відділення,    філії,
представництва всеукраїнської, міжнародної благодійної організації
додатково  подається  рішення  органу  управління  всеукраїнської,
міжнародної благодійної  організації  про  ліквідацію  відділення,
філіалу, представництва.

     У разі   припинення   діяльності   благодійної   організації,
відділення,  філії,  представництва  всеукраїнської,   міжнародної
благодійної організації орган,  який здійснив державну реєстрацію,
приймає  рішення  про  скасування  записів  відповідно  в  реєстрі
благодійних  організацій  і  у книзі обліку філій та представництв
благодійних всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій.

     16. У  разі  втрати   свідоцтва   про   державну   реєстрацію
благодійної  організації  (відділення всеукраїнської,  міжнародної
благодійної організації) чи її статуту (положення)  для  отримання
його дубліката до реєструючого органу подається:

     заява керівника  благодійної  організації,  рішення її органу
управління з проханням про видачу дубліката свідоцтва про державну
реєстрацію  благодійної  організації  (відділення)  чи  її статуту
(положення);

     підтвердження у засобах масової інформації про їх втрату;

     документ, що засвідчує  сплату  коштів  за  видачу  дубліката
свідоцтва чи статуту (положення).

     17. Обсяг   і   форми   статистичної   звітності  благодійних
організацій визначаються за  загальними  правилами  відповідно  до
законодавства.

     18. Відповідальність    за    невідповідність   законодавству
установчих   документів   несуть   засновники   (засновник)    або
уповноважені  ними  органи,  які  подають  документи для державної
реєстрації благодійної організації.


Зразок
                                           Додаток N 1
                                до Положення про порядок державної
                                реєстрації благодійних організацій


                              ЗАЯВА


     Засновники __________________________________________________
                 (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження,
__________________________________________________________________
              місце постійного проживання громадянина
__________________________________________________________________
            або найменування та адреса юридичної особи)
__________________________________________________________________
подають установчі документи на реєстрацію ________________________
                                    (назва благодійної організації
__________________________________________________________________
і територія, в межах якої діє благодійна організація)

Статут (положення) прийнято ______________________________________
                               (рік, місяць, число, назва органу,
__________________________________________________________________
                 який прийняв статут (положення)

Мета діяльності благодійної організації __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Назва та  юридична  адреса  постійно  діючого  виконавчого  органу
благодійної організації __________________________________________


Засновники (засновник): ____________         ________________
                           (дата)                (підпис)

————————————————————
     Примітка. Підписи   засновників   (засновника)  повинні  бути
завірені в нотаріальному порядку.


Зразок
                                            Додаток N 2
                                до Положення про порядок державної
                                реєстрації благодійних організацій

         Відомості про відділення, філії, представництва
       всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій

——————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Назва відділення,|Юридична адреса|Дані про органи|Відомості про
п/п|     філії,      |               |   управління  |представників
   | представництва  |               |               |на місцях
———+—————————————————+———————————————+———————————————+—————————————
1 |        2        |        3      |       4       |      5
———————————————————————————————————————————————————————————————————


            Керівник
     благодійної організації             ____________________
                                               (підпис)


Зразок
                                          Додаток N 3
                                до Положення про порядок державної
                                реєстрації благодійних організацій

              ______________________________________
              (назва органу, що здійснює реєстрацію)


                            СВІДОЦТВО


(Зворотний бік)

                            СВІДОЦТВО
                     про державну реєстрацію
                     благодійної організації
                     _______________ 199__ р.


__________________________________________________________________
                 (назва благодійної організації)

__________________________________________________________________
Статус організації _______________________________________________
__________________________________________________________________
Вищий орган управління ___________________________________________
__________________________________________________________________
Територія, на яку поширюється діяльність благодійної організації__
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Мета діяльності __________________________________________________


     Керівник реєструючого органу            ___________________
                                                   (підпис)

     МП

Зразок
                                           Додаток N 4
                                до Положення про порядок державної
                                реєстрації благодійних організацій

                                        РЕЄСТР
                               благодійних організацій

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Реєстра-|   Дата    |   Назва    |Юридична|   Дата     | Дата |   Мета     |Відомості про  |Дата видачі|         Примітки
ційний  |надходження|благодійної | адреса |затвердження|реєст-|діяльності  |склад вико-    | свідоцтва,|——————————————————————————
номер   |документів |організації,|        |  статуту   |рації |благодійної |навчого органу |його дублі-| Відомості |Відомості про
        |           |відділення  |        |(положення) |      |організації,| благодійної   | ката чи   |про зміни в|реорганізацію,
        |           |всеукраїн-  |        |            |      |відділення  | організації,  |дубліката  | статутних | ліквідацію
        |           |  ської,    |        |            |      |всеукраїн-  | відділення    | статуту   |документах |
        |           |міжнародної |        |            |      |ської, між- |всеукраїнської,|(положення)|           |
        |           |благодійної |        |            |      |народної    | міжнародної   |           |           |
        |           |організації |        |            |      |благодійної | благодійної   |           |           |
        |           |            |        |            |      |організації | організації   |           |           |
————————+———————————+————————————+————————+————————————+——————+————————————+———————————————+———————————+———————————+——————————————
    1   |     2     |      3     |    4   |      5     |   6  |     7      |        8      |     9     |     10    |      11
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


Зразок
                                           Додаток N 5
                                до Положення про порядок державної
                                реєстрації благодійних організацій

                                      КНИГА
                   обліку філій, представництв всеукраїнських,
                       міжнародних благодійних організацій

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Реєстра-|   Дата    | Назва філії, |   Мета   |Юридична| Дані про |Відомості про|Примітка
ційний  |надходження|представництва|діяльності| адреса |  органи  | реєстрацію  |
номер   |документів |              |          |        |управління|             |
————————+———————————+——————————————+——————————+————————+——————————+—————————————+————————
    1   |     2     |       3      |     4    |    5   |     6    |       7     |    8
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


  Версія для друку

  Лінк на e-mail
Голосування
Чи вдавалось Вам подати документи на реєстрацію нової/змін про громадську/благодійну організацію з першого разу звернення до органу реєстрації?
так
ні
ще не звертався (лась)
 
Дайджест
№  

Всі дайджести >>>
 
Партнери та друзі


 
© Портал "Юрист НГО". Програма правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури, 2008.
Всі права застережені. Передрук матеріалів сайту вітається за умови гіперпосилання на Портал "Юрист НГО" http://www.lawngo.net