Громадські організації Благодійні організації Профспілки Релігійні організації Господарські асоціації Органи студентського самоврядування
На контролі

1. Проблеми застосування законодавства про громадські, благодійні, інші організації громадського сектору
Навіщо громадам стратегії в процесі впровадження р... «Охорона довкілля – стратегічний пріоритет громади... Посібник «Об’єднання громад» усе про легалізацію, державну реєстрацію громадських організацій, релігійних організацій, професійних спілок, благодійних організацій
Пошук:  
НеприбутковістьЩо має бути у статуті для неприбутковості?Неприбутковість та її реєстраціяОзнаки неприбутковостіРеєстрація змінГромадські об'єднання (зміни)Благодійні організації (зміни)Приклади статутів громадських об'єднаньРеєстрація нових НУОГромадські об'єднання Благодійні організаціїАктуальноНОВИНИ СТАТТІНОВИНИ ПРОГРАМИПравова допомога НУОКонтакти програмиFacebook консультаційний центрКонсультаціїГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯБЛАГОДІЙНИЦТВОГРОМАДСЬКА УЧАСТЬІНШІ ПИТАННЯЕлектронна бібліотекаПЕРЕКЛАДИ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇКОРИСНІ ВИДАННЯ АРХІВВідео-блоги архівАрхів публікаційАрхів новин Актуально -> СТАТТІ

Інформаційно-аналітична довідка про результати діяльності Міністерства юстиції та його територіальних органів з питань легалізації об’єднань громадян, інших громадських формувань

Передрук із офіційного сайті Міністерства юстиції України. Адреса статті:http://www.minjust.gov.ua/0/13796

Право на свободу об’єднання є одним із загальновизнаних громадянських та політичних прав людини. Відповідно до статті 20 Загальної декларації прав людини та статті 22 Міжнародного пакту про громадські і політичні права, Конвенції N 87 про свободу асоціації та захист права на організацію кожна людина має право на свободу об’єднання з іншими, включаючи право створювати професійні спілки і вступати до них для захисту своїх інтересів. Працівники та підприємці без будь-якої різниці мають право утворювати на свій вибір організації без попереднього дозволу, а також право вступати в такі організації за єдиної умови підпорядкування статутам останніх.

Конституція України (стаття 36) гарантує громадянам право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних та інших інтересів, право громадян на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Усі об’єднання громадян рівні перед законом.

Міністерству юстиції та його територіальним органам належить визначальна роль в реалізації права людини на об’єднання: відповідно до чинного законодавства вони є легалізуючим органом об’єднань громадян, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та інших громадських формувань (далі-громадські формування), забезпечують контроль за додержанням ними положень своїх статутів, а у випадках, передбачених законами України –також Конституції та законів України.

Ці повноваження, а точніше стан їх реалізації, має безпосередній вплив на формування громадянського суспільства (див. Концепцію сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1035-р http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish ).

У зв’язку з цим, головна увага органів юстиції приділяється виконанню Законів України "Про об’єднання громадян", "Про політичні партії в Україні", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про благодійництво та благодійні організації" та інших законів, а також актів Кабінету Міністрів України і Міністерства юстиції, прийнятих на їх основі.

 Стан легалізації/реєстрації громадських формувань.

 Забезпечуючи права громадян на свободу об’єднання, територіальні органи юстиції у 2007 році легалізували близько 2,5 тис. місцевих об’єднань громадян (відповідно у 2006 – близько 2,2 тис.), зареєстрували близько 700 місцевих благодійних організацій (2006 – близько 650), близько 2,3 тис. (відповідно у 2006 – близько 7,2 тис.) структурних утворень політичних партій та легалізували шляхом письмового повідомлення про утворення понад 4,5 тис. (2006 - близько 13,2 тис.) первинних осередків політичних партій.

Статистика свідчить, що найбільш активно створюються громадські організації професійного спрямування (об’єднання лікарів, вчителів правників, податківців тощо), яких у 2007 р. по Україні легалізовано близько 380 (2006 – 300).

Наступними у рейтингу громадської активності є громадські організації оздоровчого та фізкультурно-спортивного спрямування: у 2007 р. таких організацій по Україні легалізовано 376 (2006 - 365).

Найпоширенішими також є громадські організації молодіжні – 269 (у 2006 - 255), освітні – 186 (2006 - 139), ветеранів та інвалідів – 185 (2006 - 149), національних та дружніх зв’язків - 101 (2006 - 80) тощо.

Від рівня громадсько-політичної активності громадян в регіоні залежить рівень завантаженості управлінь юстиції. Тому в окремих управліннях юстиції щомісяця реєструється значно більша кількість організацій, і, як наслідок, зростає навантаження щодо здійснення контролю за дотриманням положень статуту.

У звітному періоді за кількістю легалізованих/зареєстрованих громадських формувань (відповідно, високе навантаження) першими у рейтингу є головні управління юстиції у м. Києві, Харківській, Одеській та Львівській областях, м. Севастополі, Головне управлінні юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, головні управління юстиції в Донецькій, Дніпропетровській, Київській та Івано-Франківській областях, відповідно у 2006 р. - головні управління юстиції у м. Києві, Одеській, Донецькій та Харківській областях, Головне управлінні юстиції Міністерства України юстиції в АР Крим, головні управління юстиції в Київській, Львівській та Миколаївській областях (таблиця 1).

Навантаження
головних управлінь юстиції за кількістю легалізованих об’єднань громадян та зареєстрованих благодійних організацій впродовж 2007 року

Таблиця 1

Першими у рейтингу за навантаженням на працівників районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції є територіальні управління в Донецькій, Харківській, Одеській, Полтавській, Дніпропетровській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях (таблиця 2).

 Стан виконання контрольних повноважень.

Міністерство юстиції та його територіальні органи здійснюють функції контролю за додержанням об’єднаннями громадян положень своїх статутів та законодавства (стаття 25 Закону України "Про об’єднання громадян", стаття 18 Закону України "Про політичні партії в Україні").

Контрольні функції за додержанням статутних положень реалізуються органами юстиції:

1) шляхом здійснення планових перевірок об’єднань громадян (закладається в щорічних планах робіт територіальних органів юстиції);

2) здійснення перевірок у разі надходження інформації від правоохоронних органів, скарг громадян та об’єднань громадян або за дорученням Міністерства юстиції;

3) під час реєстрації змін до статутних документів.

Територіальними органами юстиції у 2007 р. перевірено статутну діяльність близько 6,5 тис. об’єднань громадян (за 2006 р. – понад 5,5 тис.), винесено близько 550 попереджень (за 2006 р. - 790).

 Найактивніше ця робота проводиться головними управліннями юстиції в Київській та Запорізькій областях, Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, головних управліннях юстиції у м. Севастополі, Сумській, Донецькій, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській, Івано-Франківській та Миколаївській областях

 

Таблиця 3

Першими у рейтингу здійснення контрольних повноважень є районні, міські, міськрайонніуправління юстиції у Миколаївській, Запорізькій, Київській областях, АР Крим, Одеській, Житомирській, Львівській, Донецькій, Сумській та Херсонській областях (таблиця 4).

Інтенсивність
виконання контрольних повноважень районними, міськими, міськрайонними управліннями юстиції впродовж 2007 року

Таблиця 4

Як свідчить аналіз змісту перевірок, громадські організації здебільшого порушують (1) положення власних статутів в частині скликання та проведення засідань вищих статутних органів (з’їздів, конференцій, загальних зборів), виконавчих статутних органів (правлінь, президій, рад, комітетів) та контрольно-ревізійних органів (щодо проведення перевірок фінансово-господарської діяльності громадських організацій), (2) вимоги Закону України "Про об’єднання громадян" в частині своєчасного інформування легалізуючого орану про зміни у складі статутних органів, (3) рішення статутних органів, порядок прийому в члени та виходу з членів організації, (4) визначений статутом порядок складання та затвердження планів робіт на поточний рік, звітування тощо.

Під час перевірок працівниками органів юстиції надається правова допомога керівним органам громадських організацій з метою усунення виявлених та запобігання порушенням в подальшому.

За наслідками перевірок громадських організацій складаються відповідні довідки з пропозиціями щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок, і направляються керівникам даних організацій для врахування в роботі, виносяться попередження.

Також перевірки виявляють організації, які фактично не функціонують або змінили місцезнаходження і в порушення Закону не повідомили про це легалізуючий орган.

У разі відсутності громадської організації за її місцезнаходженням органи юстиції розміщують оголошення в місцевих ЗМІ. Оголошення містить перелік громадських організацій, які не знайдено, та звернення до їх керівників з проханням у встановлений термін повідомити про зміни, що відбулися в статутних документах цих громадських організацій, зокрема, про зміну місцезнаходження.

В цій роботі важлива ефективність зазначених заходів: чи зголошуються громадські організації, чи налагоджують управління юстиції співпрацю з державними реєстраторами, органами статистики та Державної податкової адміністрації з метою розшуку таких організацій, чи повідомляють громадські організації про усунення виявлених під час перевірок недоліків тощо.

Позитивний досвід роботи у цьому напрямку напрацьований Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим та головним управлінням юстиції у м. Севастополі.

Так, у 2007 р. за ініціативою Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим по 5 об’єднанням громадян, що припинили статутну діяльність, до прокуратури, з метою представлення інтересів держави у суді, були направлені матеріали щодо примусової ліквідації. Господарським судом АРК задоволено 73 позови щодо ліквідації громадських організацій. З них 19 – подані за ініціативою Головного управління юстиції, 52 – за участю Головного управління юстиції за ініціативою ДПІ, Пенсійного фонду України.

Головне управління юстиції у м. Севастополі налагодило взаємодію з міською прокуратурою щодо вирішення питання про примусову ліквідацію об’єднань громадян.  Станом на 01.01.2008 р. територіальними органами юстиції зареєстровано близько 125 тис. структурних утворень політичних партій.

Найбільше навантаження на цьому напрямку роботи припадає на головні та територіальні органи юстиції у Вінницькій, Волинській, Хмельницькій, Київській, Харківській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській, Донецькій, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській та Миколаївській областях (таблиця 5).

Інтенсивність
створення і реєстрації структурних утворень політичних партій в регіонах України у 2007 році

Таблиця 5

В окремих областях управління юстиції неналежним чином здійснюють покладені на Міністерство юстиції функції державного контролю за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії (стаття 18 Закону України "Про політичні партії в Україні").

Зокрема, поза увагою окремих головних управлінь юстиції залишається інформація про політичні партії, що змінили назву, та політичні партії, запис про реєстрацію яких скасовано, яку їм систематично направляє Департамент легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних історій (далі-Департамент) Мін’юсту.

Так, запис про реєстрацію Колгоспної партії України скасовано наказом Міністерства від 23.06.2005 р. № 635; запис про реєстрацію Політичної партії "Громадський контроль" скасовано листом Міністерства від 29.11.2005 р. № 32-45-3523; запис про реєстрацію Української партії справедливості – Союз ветеранів, інвалідів, чорнобильців, афганців скасовано листом Міністерства від 08.12.2005 р. № 32-45-3681.

Натомість за інформацією головних управлінь юстиції, на території Житомирської та Запорізької області діють зареєстровані структурні утворення Колгоспної партії України; на території Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Тернопільської областей – структурні утворення Політичної партії "Громадський контроль"; на території Запорізької, Тернопільської, Одеської областей та м. Києва – структурні утворення Української партії Справедливості – Союз ветеранів, інвалідів, чорнобильців, афганців.

Крім того, як встановлено з наданої головними управліннями інформації, на території Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та м.Києва зареєстровані структурні утворення політичних партій, які не привели свою назву у відповідність до статутних документів партії, що змінила назву (додаток 3).

Проте зазначені управління юстиції не повідомили Мін’юст, чи були ними вжиті в межах компетенції заходи реагування на такі факти.

Зазначене свідчить про відсутність системи у роботі більшості управлінь юстиції зі структурними утвореннями політичних партій.

Одним з ефективних засобів впорядкування цієї роботи покликаний електронний реєстр політичних партій та їх структурних утворень, створення якого у 2008 році передбачено Планом роботи Міністерства юстиції .

У жовтні минулого року Міністерством юстиції проводився навчально-тематичний семінар, на якому розглядалось питання про організацію роботи по створенню електронного реєстру політичних партій та їх структурних утворень, як офіційної електронної бази даних, що включатиме інформацію про центральні керівні органи партії і структурні утворення політичної партії (повне відкрите інформаційне досьє на політичну партію). Для формування реєстру необхідна повна, достовірна, точна інформація про структурні утворення політичних партій. За дорученням Міністерства, ця робота розпочата у 2007 році.

Слід відзначити високий рівень організації цієї роботи головним управлінням юстиції Київської області. В кожному районному, міськрайонному та міському управлінні юстиції області створена електронна база зареєстрованих структурних утворень політичних партій, що унеможливлює подвійну реєстрацію структурних утворень політичних партій, дає можливість чітко відслідковувати будь-які зміни, що сталися з структурним утворенням політичної партії та подвійне членство керівників структурних утворень.

Головне управління юстиції Київської області запропонувало керівникам структурних утворень політичних партій повідомляти про зміни (місцезнаходження, керівного складу та інші), які відбуваються в структурному утворенні політичної партії своєчасно, тобто протягом одного тижня, як це передбачено Законом.

З метою створення вищезазначеного реєстру Головним управлінням юстиції направлені листи районним, міським та міськрайонним управлінням юстиції щодо узагальнення інформації по структурним утворенням політичних партій. Також доручено районнимі, міськрайонним та міським управлінням юстиції узгодити всі наявні дані про структурні утворення політичних партій.

Одним із наслідків проведеної роботи є той факт, що в Київській області практично вісі структурні утворення політичних партій привели свої документи у відповідність до статутних документів партій, що змінили назву.

Проблеми виконання делегованих повноважень по реєстрації місцевих об’єднань громадян виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

Відповідно до законодавства України легалізацію місцевих громадських організацій, осередків зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян здійснюють також виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. Це передбачено статтею 14 Закону України "Про об’єднання громадян" та статтею 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стан виконання делегованих повноважень по реєстрації місцевих об’єднань громадян виконавчими органами сільських, селищних, міських рад почав вивчатись органами юстиції у 2007 році. З цього питання за ініціативою Міністерства юстиції видано доручення Кабінету Міністрів України № 2393/2/1-07 від 23.01.2007 року.

На виконання цього доручення органами юстиції перевірено 670 виконавчих органів міських, селищних та сільських рад.

До перевірки стану легалізації об`єднань громадян залучалися представники територіальних органів юстиції Автономної Республіки Крим, Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей.

Робота з цього напрямку була організована не належним чином у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Рівненській областях.

Головні управління юстиції у Волинській та Чернігівській областях взагалі не залучалися відповідними державними адміністраціями до цієї роботи.

За результатами перевірок органами юстиції були складені довідки з відповідними рекомендаціями, які запропоновано розглянути на засіданнях виконавчих комітетів та повідомити органи юстиції про усунення недоліків.

Органами юстиції були виявлені такі типові недоліки в роботі виконкомів:

не ведуться контрольно-наглядові справи об’єднань громадян;

не дотримуються вимоги законодавства до заяви засновників;

не ведуться Реєстри об’єднань громадян і Книги обліку громадських організацій;

не видаються або видаються з порушенням постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 140 свідоцтва про реєстрацію громадських організацій;

не здійснюється належна правова експертиза статутних документів громадських організацій;

порушуються терміни розгляду установчих документів об’єднань громадян, оскільки періодичність засідань виконкомів місцевих рад не враховує триденний термін розгляду установчих документів громадських організацій;

виконкоми місцевих рад не приділяють достатньої уваги контролю за статутною діяльністю зареєстрованих громадських організацій.

Серйозною проблемою є відсутність реєстраційних справ об`єднань громадян. Документи підшиваються до рішень виконкомів та кожні 3-5 років передаються до державного архіву. Зазначене унеможливлює реєстрацію змін до статутних документів громадської організації, здійснення контролю за її діяльністю.

Така ситуація призводить до порушень прав і свобод громадян органами місцевого самоврядування.

З метою впровадження системних підходів до проведення державного контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади з питань легалізації місцевих громадських організацій Міністерство готує для використання в роботі територіальних органів Методичні рекомендації щодо виконання органами юстиції постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 р. N 339 "Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади".

З 2007 року невірне розуміння вищезгаданих норм законодавства створило проблему в місті Харкові. Міськвиконком відмовляється виконувати зазначене делеговане повноваження, що призвело до цілого ряду судових позовів до Харківського міського управлінню юстиції, яке відмовляє громадським організаціям у реєстрації змін до статутних документів, зареєстрованих міськвиконкомом.

Суть проблеми пов’язана з набранням чинності 18.10.2006 р. змін до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" від 16.03.2006 р. №3575-ІV. У своїх зверненнях до Міністерства юстиції міські голови висловлюють думку про те, що норми Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (а саме частина четверта статті 3 Закону) позбавляють органи місцевого самоврядування делегованих повноважень щодо реєстрації місцевих об’єднань громадян та покладають їх на органи юстиції.

Міністерством юстиції через органи юстиції було доведено до відома міських рад позицію про те, що таке довільне тлумачення частини четвертої статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", не відповідає суті змін, унесених Законом України від 16.03.2006 р. №3575-ІV, який набрав чинності 18.10.2006 року.

Так, зміни передбачають впровадження принципу "єдиного вікна" для об’єднань громадян, інших громадських формувань. При цьому, зміни до Закону не змінюють орган реєстрації, оскільки не внесено зміни до відповідних базових Законів України "Про об’єднання громадян", "Про місцеве самоврядування в Україні".

На реалізацію зазначених змін наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства юстиції України від 27.02.2007 р. №23/74/5 затверджено Регламент передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб.

Проте легалізація об`єднань громадян, які поширюють діяльність на територію м.Харкова, не здійснюється взагалі.

Такі ж питання виникли у виконкомі Мелітопольської міської ради, який припинив легалізацію об’єднань громадян після набуття чинності вищезгаданого Закону.

Головне управління юстиції спільно із Запорізькою облдержадміністрацією та Мелітопольським міськрайонним управлінням юстиції здійснили перевірку діяльності Мелітопольського міськвиконкому з питань реєстрації об’єднань громадян та надали голові Мелітопольської міської ради відповідні рекомендації щодо дотримання процедури та вимог законодавства при проведенні реєстрації громадських організацій.

На даний час виконкомом Мелітопольської міської ради відновлено здійснення делегованих повноважень щодо реєстрації об’єднань громадян.

Ці питання, поряд з іншими, планується концептуально вирішити Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з питань реєстрації юридичних осіб", розробленим Міністерством юстиції. Одним із завдань законопроекту є удосконалення законодавства, що регулює порядок легалізації політичних партій, об’єднань громадян, благодійних організацій та інших громадських формувань, з метою усунення подвійної реєстрації, узгодження з іншими законами, створення в органах юстиції системи державних реєстраторів громадських формувань, в тому числі передачу цих функцій від органів місцевого самоврядування до органів юстиції. Проект як такий, що не прийнятий у першому читанні 23.11.2007 р., повернуто з Верховної Ради суб’єкту законодавчої ініціативи – Уряду України. Проект після повторного погодження з уповноваженими органами буде внесений до Кабінету Міністрів України.

Враховуючи наведене, до прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань реєстрації юридичних осіб" органи місцевого самоврядування повинні діяти виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені статтею 14 Закону України "Про об’єднання громадян" і статтею 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стан державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.

Відповідно до Указу Президента України від 26.09.2005р. № 1338/2005р. "Про вдосконалення державного управління в інформаційній сфері" та постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997р. № 1287 "Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів", з 1 березня 2006 р. Міністерство юстиції та головні управління юстиції здійснюють державну реєстрацію друкованих ЗМІ та Міністерство юстиції - інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.

Територіальними органами зареєстровано (перереєстровано) понад 2 тис. друкованих засобів масової інформації (2007 – 1102, 2006 - 960).

З метою створення єдиної системи обліку друкованих ЗМІ, що видаються на території України, та інформагентств запроваджено Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності (далі – Реєстр). Положення про нього затверджене наказом Міністерства юстиції від 21.06.2007р. №412/5.

Адміністратором Реєстру є державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, яке здійснює заходи щодо створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі та видає завірені витяги з нього.

Інформація з Реєстру надається у вигляді скороченого або повного витягу на письмові запити фізичних та юридичних осіб за плату, встановлену Міністерством юстиції.

Відомості з Реєстру надаються безкоштовно на письмову вимогу суду, прокуратури, органів дізнання і слідства – у зв’язку з розслідуванням кримінальних справ, що перебувають у їх провадженні, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

За поданням Департаменту Міністром юстиції дано доручення Адміністратору реєстру забезпечити безперешкодний доступ до Реєстру в частині назв інформагентств та друкованих ЗМІ.

Під час здійснення державної реєстрації друкованих ЗМІ та інформагентств виникають проблемні питання, що потребують законодавчого врегулювання.

Тому, з метою удосконалення системи державної реєстрації друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності Міністерством планується розробити проект Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".

Стан методичної роботи в головних управліннях юстиції.

 

З метою надання практичної допомоги територіальним управлінням юстиції та контролю за дотриманням останніми вимог законодавства при здійсненні легалізації громадських організацій, реєстрації благодійних організацій, структурних утворень політичних партій та інших громадських формувань, головними управлінням юстиції протягом 2007 року здійснено ряд заходів.

 

 Зокрема, було проведено перевірки діяльності територіальних управлінь юстиції з питань легалізації об’єднань громадян.

З огляду на масштаби регіону та кількість підпорядкованих головним управлінням територіальних управлінь юстиції, найактивніше ця робота проводилась головними управліннями юстиції в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій, Волинській, Миколаївській, Чернігівській областях, м. Севастополі та Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим.

Питання легалізації об’єднань громадян були предметом розгляду на засіданнях колегій головних управлінь юстиції.

Значна увага цим питанням була приділена на засіданнях колегій головних управлінь юстиції у Луганській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях.

За результатами розгляду прийнято відповідні постанови і накази, спрямовані на поліпшення роботи територіальних управлінь юстиції з питань легалізації об’єднань громадян.

З метою надання практичної допомоги, підвищення кваліфікації начальників та спеціалістів районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції головними управліннями проводяться стажування начальників та спеціалістів територіальних управлінь юстиції, проводяться семінари, круглі столи, готуються методичні рекомендації.

Найбільше керівників та спеціалістів територіальних управлінь юстиції пройшли стажування в головних управліннях юстиції в Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Чернігівській, Київській, Миколаївській, Хмельницькій, Закарпатській, Полтавській та Івано-Франківській областях.

Систематично проводяться семінари-навчання з питань легалізації об’єднань громадян Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, головними управліннями юстиції у м. Севастополі, в Житомирській, Чернівецькій, Луганській, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях.

Міністерство юстиції у жовтні 2007 року провело тестування спеціалістів та керівників відділів головних управлінь юстиції з питань легалізації об’єднань громадян.

Учасники тестування показали непоганий рівень знань.

Найбільше, 19 балів з 20, набрали працівники Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, головних управлінь юстиції в Житомирській, Полтавській і Хмельницькій областях, найменше, 16 балів – представники головних управлінь юстиції Волинській, Запорізькій, Сумській областях та у м. Києві.

Переважно помилки були допущені в розділах з питань легалізації осередків політичних партій та державної реєстрації друкованих ЗМІ.

Проведений Міністерством аналіз методичних матеріалів головних управлінь юстиції свідчить про те, що спеціалісти головних управлінь юстиції не вміють застосувати свої належні теоретичні знання при підготовці методичних рекомендацій з питань легалізації об’єднань громадян.

Лише методичні рекомендації головних управлінь юстиції у АР Крим, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Полтавській, Тернопільській, Хмельницькій областях та у м. Севастополі розроблені відповідно до вимог законодавства та з урахуванням практики застосування законодавства, спрямовані на уникнення типових помилок, що допускаються при здійсненні територіальними управліннями юстиції повноважень щодо легалізації об’єднань громадян, інших громадських формувань, грамотно оформлені і можуть бути застосованими в роботі територіальних управлінь юстиції.

Методичні рекомендації головних управлінь юстиції у Вінницькій, Закарпатській, Кіровоградській, Одеській, Львівській, Миколаївській, Херсонській та Чернігівській областях потребують приведення у відповідність до вимог законодавства України (з урахуванням змін) і, зокрема, до вимог Регламенту передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб, затвердженому 27.02.2007 р. наказом №23/74/5 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства юстиції України.

Методичні рекомендації головних управлінь юстиції у Волинській, Сумській носять формальний характер, у них просто цитуються витяги із нормативно-правових актів, і водночас не враховані окремі положення законодавства, важливі для реалізації прав громадян чи виконання повноважень органів юстиції.

Про неналежний рівень організації роботи з питань легалізації об’єднань громадян свідчить наявність обгрунтованих скарг на діяльність керівників та спеціалістів головних управлінь юстиції у Львівській (1 скарга), Сумській (1 скарга) та Харківській (3 скарги) областях.

Головному управлінню юстиції у м. Києві у 2007 році надійшов припис прокуратури м. Києва про усунення порушень законодавства при реєстрації юридичної особи, у зв’язку з використанням громадською організацією "Асоціація ділового співробітництва з Секретаріатом Президента, Верховною Радою, Кабінетом Міністра України "Координаційний Центр" у своїй назві назв органів державної влади.

Стан виконання доручень Міністерства юстиції та Департаменту.

Аналізуючи рівень роботи головних управлінь юстиції також необхідно звернути увагу на якість виконання головними управліннями юстиції доручень Міністерства.

Приміром, головні управління по різному підійшли до виконання доручення Міністерства (на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. №716) щодо перевірки статутної діяльності легалізованих місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій інвалідів.

Належної якості матеріали надані Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, головними управліннями юстиції в Житомирській, Київській, Полтавській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

На неналежному рівні виконано доручення головними управліннями юстиції у Волинській, Івано-Франківській, Донецькій, Дніпропетровській, Рівненській, Харківській та Чернівецькій областях.

Інформація, надана Мін’юсту цими управліннями, неповна, зокрема:

відомості про місцеві осередки, легалізовані територіальними управліннями юстиції та органами місцевого самоврядування, відсутні;

перевірка їх статутної діяльності не здійснювалась або ж оцінка відповідності діяльності легалізованих місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій інвалідів законодавству України та статутам носить формальний характер.

Інформація ж, надана головними управліннями у Вінницькій, Луганській областях та м. Києві, недостовірна, оскільки в ній не зазначені легалізовані головними управліннями осередки Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи "Чорнобиль-Єдність".

Результати перевірок Міністерством юстиції стану виконання територіальними органами юстиції повноважень легалізації об’єднань громадян.

З метою посилення контролю за роботою територіальних органів юстиції, надання їм методичної допомоги та вивчення позитивного досвіду Міністерством у 2007 році вивчено роботу Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, головних управлінь юстиції в м. Севастополі, Івано-Франківській, Запорізькій та Одеській областях (2006 – у Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Хмельницькій, Чернігівській та м. Києві).

За підсумками перевірок встановлено, що організація роботи в головних управліннях та більшості районних, міських управлінь юстиції здійснюється на належному рівні.

Разом з тим, роботі головних та територіальних управлінь юстиції були виявлені окремі недоліки. Насамперед, неналежна правова експертиза статутів:

в порушення статті 13 Закону України "Про об’єднання громадян" невірно вказується статус (вид) об’єднання, не визначається порядок використання його майна і коштів, порядок утворення та повноваження керівних органів об’єднання;

в порушення статті 7.11. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" статутами невірно визначається порядок використання майна та коштів організації в разі її ліквідації, а також порядок внесення змін і доповнень до статутних документів.

Також, управліннями юстиції в свідоцтвах про реєстрацію структурних утворень політичних партій невірно вказується назва структурного утворення та його керівних органів;

Традиційні помилки при веденні реєстрів: в реєстрах міських, районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, не завжди зазначається дата проведення та номер протоколу установчих зборів структурного утворення, номер свідоцтва та дата реєстрації політичної партії тощо.

Не виявляються окремі порушення при здійсненні головними управліннями юстиції методичної роботи з територіальними органами юстиції, а саме:

реєстраційні справи громадських формувань не прошиваються, до них не складаються описи;

в свідоцтвах про реєстрацію громадських організації та благодійних організацій не вірно вказується статус організацій, не завжди вказується місцезнаходження благодійних організацій;

у реєстрах міських, районних та інших структурних утворень, передбачених статутом партії, є випадки невнесення відомостей про номер реєстраційного свідоцтва і дату реєстрації політичної партії, дату протоколу конференції або зборів, на яких було утворено структурне утворення, факт набуття або не набуття статусу юридичної особи, підстави для внесення змін до складу керівних органів або назви організації;

не витримується порядок оформлення документів, що подані для погодження змін до статутів благодійних організацій;

управліннями юстиції рішення з питань легалізації (реєстрації) громадських формувань оформлюються наказами начальника управління, а не наказами управління, що не відповідає п. 7 Положення про районні, міські та міськрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.02.2007 р. № 47/5;

при легалізації первинних осередків політичних партій управліннями не завжди вказується назва осередку відповідно до поданих документів;

не завжди статутні документи реєструються в журналі вхідної кореспонденції та проставляється резолюція начальника. Відповідно до Примірної інструкції з діловодства міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997. р. № 1153, місцем реєстрації вхідних документів є місце, визначене в інструкції з діловодства установи.

Основними причинами вищезазначених недоліків є:

недосконале знання працівниками районних (міськрайонних) управлінь юстиції області чинного законодавства з питань легалізації об’єднань громадян, а також неуважність під час його застосування;

плинність кадрів, зокрема спеціалістів, що здійснюють легалізацію об’єднань громадян, незначний досвід їх роботи;

недостатній контроль з боку головних управлінь юстиції.

Кадрове забезпечення головних управлінь юстиції з питань легалізації об’єднань громадян.

У більшості головних управлінь юстиції немає окремого відділу легалізації. Як правило, відділ веде 2-3 напрямки роботи, а з питань легалізації працює 1-2 спеціалісти.

Найбільша кількість спеціалістів, які працюють з об’єднаннями громадян, в головних управліннях юстиції у м. Києві, в Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, в головних управліннях юстиції в Донецькій, Харківській, Херсонській, Львівській, Одеській, Полтавській та Сумській областях (таблиця 6).

Кадрове забезпечення
діяльності головних управлінь юстиції у 2007 році з питань легалізації об’єднань громадян

Таблиця 6

Разом з тим, в головному управлінні юстиції в м. Києві 2 вакансії спеціалістів, які займаються питаннями легалізації об’єднань громадян.

Висока плинність кадрів лише в минулому році в головних управліннях юстиції у м. Києві (4 таких спеціалісти), у Київській (2), Львівській (2), Полтавській (2), Харківській (2) та Черкаській (2) областях. Такий стан справ негативно впливає на якість виконання функції, збільшує ризики прийняття необґрунтованих, незаконних рішень, порушення строків розгляду документів, порушення прав і свобод громадян. Інший бік проблеми-збільшення робочого навантаження на спеціалістів ("один з двох") без належного матеріального заохочення.

З огляду на викладене, рекомендується начальникам головних управлінь регулювати кадрову політику в цьому напрямку з урахуванням зменшення/збільшення навантаження на спеціалістів, кадрово посилювати навантажені територіальні органи в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, здійснювати в межах республіки, області, міста перерозподіл працівників в межах граничної чисельності. Позитивно вплине на кадрову ситуацію впровадження механізмів внутрішньої ротації працівників для посилення "слабких" територій, обміну досвідом тощо.

Рекомендації.

Враховуючи викладене та з метою покращення роботи у зазначеному напрямку Міністерство вважає за необхідне рекомендувати начальникам головних управлінь юстиції:

1. Переглянути штатний розпис з урахуванням показників результатів діяльності.

2. Підвищити якість правової експертизи статутних документів громадських формувань, що звертаються із заявою про легалізацію/реєстрацію.

3. Підвищити якість виконання контрольних завдань та доручень Міністерства юстиції, не допускати надання недостовірної інформації та порушення термінів виконання.

4. Під час проведення правової експертизи статутних документів громадських формувань дотримуватись статті 12-1 Закону України "Про об’єднання громадян", статті 90 Цивільного кодексу, наказу Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.06.2004 р. № 65 "Про затвердження вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу" в частині вимог до найменуванні юридичної особи.

5. Переглянути стан оформлення інформаційних стендів з питань легалізації в управліннях юстиції: розміщення у зручних для громадян місцях, доступність мови інформації, повнота інформації, наявність зразків, актуальність розмірів реєстраційних зборів та наявність інформації про зменшення розмірів реєстраційних зборів чи звільнення від сплати реєстраційних зборів.

6. Забезпечити районні, міські, міськрайонні управління юстиції, які не мають доступу до електронних правових баз даних, нормативно-правовими актами з питань легалізації об’єднань громадян, реєстрації інших громадських формувань.

7. Враховувати при складанні планів державних закупівель потребу в технічному забезпеченні функції легалізації об’єднань громадян для безперешкодного впровадження протягом 2008-2009 років електронних реєстрів, передбачених Планом роботи Міністерство юстиції на 2008 рік.

8. Дотримуватись правил діловодства при реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.

9. Посилити контроль та методичну роботу з районними, міськими та міськрайонними управліннями юстиції з питань легалізації об’єднань громадян, реєстрації інших громадських формувань. 

 

 

 


  Версія для друку

  Лінк на e-mail
Голосування
Чи вдавалось Вам подати документи на реєстрацію нової/змін про громадську/благодійну організацію з першого разу звернення до органу реєстрації?
так
ні
ще не звертався (лась)
 
Дайджест
№  

Всі дайджести >>>
 
Партнери та друзі


 
© Портал "Юрист НГО". Програма правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури, 2008.
Всі права застережені. Передрук матеріалів сайту вітається за умови гіперпосилання на Портал "Юрист НГО" http://www.lawngo.net