Громадські організації Благодійні організації Профспілки Релігійні організації Господарські асоціації Органи студентського самоврядування
На контролі

1. Проблеми застосування законодавства про громадські, благодійні, інші організації громадського сектору
Посібник «Об’єднання громад» Представники НУО, які працюють із розвитком громад... Громадські активісти навчались інструментам впливу... усе про легалізацію, державну реєстрацію громадських організацій, релігійних організацій, професійних спілок, благодійних організацій
Пошук:  
НеприбутковістьЩо має бути у статуті для неприбутковості?Неприбутковість та її реєстраціяОзнаки неприбутковостіРеєстрація змінГромадські об'єднання (зміни)Благодійні організації (зміни)Приклади статутів громадських об'єднаньРеєстрація нових НУОГромадські об'єднання Благодійні організаціїАктуальноНОВИНИ СТАТТІНОВИНИ ПРОГРАМИПравова допомога НУОКонтакти програмиFacebook консультаційний центрКонсультаціїГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯБЛАГОДІЙНИЦТВОГРОМАДСЬКА УЧАСТЬІНШІ ПИТАННЯЕлектронна бібліотекаПЕРЕКЛАДИ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇКОРИСНІ ВИДАННЯ АРХІВВідео-блоги архівАрхів публікаційАрхів новин АРХІВ -> Архів публікацій

Етап І.Особливості легалізації професійної спілки як організації

Витяги із видання:

Посібник «Державна реєстрація громадських  організацій, релігійних організацій, професійних спілок,  благодійних організацій в Україні: від А до Я»./Тетяна Яцків, Леонід Тарасенко. – Л: Юриспруденція, 2008.
Посібник видано за підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження».
Електронна версія посібника є доступною для користування для будь-кого.
Для отримання електронної версії посібника слід надіслати запит на скриньку  програми info@lawngo.net.
  
З якого моменту діяльність професійної спілки вважається законною?
 
В Україні існує проблема із визначенням того, з якого моменту профспілка діє законно.
Відповідно до статті 16 Закону “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, діяльність проф­спілки вважається законною з моменту затвердження статуту. Проте в Україні, незважаючи на те, що існують навіть відповідні правові норми (стаття 16 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” передбачає, що профспілка, об'єднання профспілок на­бувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення), “легалізація” і “реєстрація” зали­шається обов'язковою.
“Легалізація” відбувається відпо­відно до норм Закону “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” органами юстиції, а “реєстрація” юридичної особи - державним реєстратором відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.
Також є Рішення Конституційного Суду України за конституційними поданнями народних депутатів України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 8, 11, 16 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (справа про свободу утворення профспілок). Рішенням визначено, що положення статті 16 цього Закону про легалізацію є неконституційними.
Проте процедура легалізації надалі існує. Для того, щоб узаконити (легалізувати) профспілку і не побоюватися перешкод з боку власника підприємства, надалі залишається обов'язковою процедура легалізації її ді­яльності у порядку, передбаченому статтею 16 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.
Оскільки цей посібник має дати відповіді на питання практики та висвітлити інформацію для користувачів у до­сягненні практичного результату — набуття організацією статусу профспілки, отож, не будемо давати оцінку невико­нанню Рішення Конституційного Суду державними ре­єструючими та легалізуючими органами.
 
Чи справді легалізація професійної спілки є такою простою справою, як це нам обіцяє Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"?
 
Згідно із статтею 16 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", проф­спілки, їх об'єднання легалізуються шляхом повідом­лення на відповідність заявленому статусу.
Проте не слід надіятися, що реєстрація Вашої професійної спілки, набуття нею належних прав обмежиться повідомленням.
Адже далі ця стаття передбачає кількість доку­ментів, яку слід подати для так званої "легалізації шляхом повідомлення". Також у цьому Законі зазначено, що легалізуючий орган "не може відмовити в легалізації профспіл­ки", і "у разі невідповідності документів … зазначеному статусу легалізуючий орган пропонує … надати додаткову документацію". Отож, якщо Ви не відгукнетесь на "пропозицію" легалізуючого органу, наслідок буде такий са­мий як і при відмові у реєстрації – відсутність легалізації.
Частина 9 цієї ж "гореобіцяючої" статті передбачає, що з моменту затвердження статуту профспілка набуває статусу юридичної особи. Проте, знову ж таки, це є не зовсім так. Адже згідно із статтею 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", професійні спілки "набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим законом".
Отож, на відміну від підприємств, об'єднання громадян, у тому числі і професійні спілки, проходять по­двійну реєстрацію - в органах юстиції та у державного реєстратора.
Отож, реєстрація профспілки складається із двох етапів:
1)        отримання свідоцтва про легалізацію,
2)        отримання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.
Проте сьогодні діє спільний Наказ Міністерства юстиції та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва №23/74/5  від 27 лютого 2007 року “Про затвердження регламенту передачі Мі­ністерства юстиції та його територіальними органами дер­жавним реєстраторам даних про юридичних осіб”, який передбачає порядок взаємодії між органами юстиції та державними реєстраторами щодо об'єднання процедури легалізації та реєстрації професійних спілок. Відповідно до цього Наказу легалізуючий орган передає дані та ре­єстраційну картку державному реєстратору та видає сві­доцтво про державну реєстрацію. Отож, технічно ці процедури є об'єднані, хоча на практиці не завжди процес є таким.
Також, коли у профспілки не має потреби отримувати статус юридичної особи, вона може не проходити подальшу процедуру державної реєстрації як юридичної особи, а лише легалізуватися. Свідоцтво про легалізацію професійної спілки буде свідченням законної діяльності профспілки, вона матиме усі права та гарантії, які пе­редбачені для профспілок, у тому числі право брати участь у колективних переговорах, укладати колективні договори і контролювати їх виконання, здійснювати конт­роль за безпекою праці, надавати дозвіл на звільнення працівників у порядку, передбаченому Кодексом законів про працю тощо.
Якщо професійна спілка має намір відкривати рахунки у банку, користуватися печаткою тощо, вона по­винна бути зареєстрована як юридична особа.
 
Статуси, з якими можуть створюватися професійні спілки
 
Організації профспілок можуть створюватися із статусом первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських.
-    Статус первинних мають профспілки чи організації профспілки, які діють на підприємстві, в установі, організації, навчальному закладі або об'єднують членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно чи працюють на різних підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб.
-     Статус місцевих мають профспілки, які об'єднують не менш як дві первинні профспілкові організації, що діють на різних підприємствах, в установах, організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району в місті, району, села, селища).
-    Статус обласних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя; в більшості адміністративно-територіальних оди­ниць однієї області, міст Києва та Севастополя, де розташовані підприємства, установи або орга­нізації певної галузі.
-    Статус регіональних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць двох або більше областей.
-    Статус всеукраїнських профспілок визначається за однією з таких ознак: 1) наявність організацій профспілки в більшості адміністративно-терито­ріальних одиниць України, 2) наявність організацій профспілки в більшості з тих адміністративно-територіальних одиниць України, де розташовані підприємства, установи або організації певної га­лузі.
 
Засновники професійної спілки
 
Відповідно до статті 6 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визна­чених їх статутами, брати участь у роботі профспілок.
Проте іноземні громадяни та особи без громадянства відповідно до Закону не можуть створювати проф­спілки, але можуть вступати до профспілок, якщо це передбачено їх статутами.
 
Визначення органу легалізації
 
Обрання органу легалізації залежить від статусу профспілки.
Так, всеукраїнські легалізуються Міністерством юстиції, інші відповідно до статусу - Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції в АРК, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними у містах, міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції.
Тому потрібно встановити, який орган юстиції діє на території Вашого заснування (районні, районні у містах, міські управліннями юстиції тощо).
 
Документи, необхідні для легалізації
 
Відповідно до статті 16 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, для легалізації   профспілки потрібні такі документи:
-    заява,
-    статут (положення),
-    протокол з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження,
-    - відомості   про   виборні     органи,
-    відомості про наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях,
-    відомості про засновників об'єднань.
Перелік документів визначено Законом “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, проте детальних вимог до цих документів Закон чи інші підзаконні нормативно-правові акти не визначають. Натомість вимоги до документів, які подаються для легалізації об'єднань громадян, визначено Положенням про легалізацію об'єднань громадян, яке затверджено Постановою Кабі­нету Міністрів України №140 від 26 лютого 1996 року. Цим же документом легалізатори користуються для визначення вимог до документів, які подаються для легалізації профспілок також.
 
Заява
 
Заява до легалізуючого органу про створення проф­спілки повинна бути підписана не менш як трьома заснов­никами або їх уповноваженими представниками.
Підписи засвідчуються нотаріусом. Для нотаріаль­ного посвідчення нотаріус вимагатиме протокол зборів (іншого установчого органу), статут, а також засновники повинні пред'явити паспорти. Заяву нотаріус видру­ковує на відповідному бланку.
 
Статут профспілки
 
Статути (положення) профспілок приймаються її установчими органами. Згідно Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", це можуть бути: з'їзд, конференція, установчі або за­гальні збори членів профспілки.
Статут профспілки повинен не суперечити вище­згаданому Закону, водночас Закон передбачає обов'язкові положення, які повинен містити статут.
Зокрема, це положення про:
1)      статус та повну назву профспілки, її скорочену назву (за наявності), місцезнаходження її виборних органів (юридичну адресу);
2)      мету та завдання профспілки;
3)      умови і порядок прийняття в члени профспілки та вибуття з неї;
4)      права, обов'язки членів профспілки, умови, по­рядок та підстави виключення з членів профспілки;
5)      територіальну, галузеву або фахову сферу ді­яльності;
6)      організаційну структуру профспілки, повнова­ження її організацій, виборних органів, порядок форму­вання їх складу;
7)      умови, терміни, порядок скликання з'їздів, кон­ференцій чи загальних зборів   членів   профспілки   та порядок прийняття ними рішень;
8)      порядок і терміни звітності виборних органів профспілки перед членами профспілки, порядок   здійс­нення контролю за діяльністю виборних органів проф­спілки;
9)      джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання;
10) порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань профспілки;
11) порядок внесення змін до статуту профспілки;
12) умови та порядок припинення діяльності проф­спілки і вирішення майнових питань.
Рекомендуємо ці обов'язкові положення виділяти у окремі розділи під тими назвами, які є у Законі. На­приклад, перший назвати "Загальні положення" (про ста­тус, назву, адресу), другий — "Мета та завдання проф­спілки", третій - "Умови і порядок прийняття в члени профспілки та вибуття з неї" і т.д. Таке згрупування допоможе Вам не забути про обов'язкові положення, а також полегшить перевірку статуту легалізуючому органу і зменшить імовірність того, щоб його представники "до­рікали" за "невідповідність чинному законодавству".
 
Протокол з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки
 
Протокол установчого органу (з'їзду, конферен­ції, установчих або загальних зборів членів профспілки) повинен обов'язково містити відомості щодо рішення про затвердження статуту. Також у ньому слід зафіксу­вати рішення про обрання голови організації, інших ке­рівних органів. Підписується протокол головою та секре­тарем відповідного установчого органу (з'їзду, конфе­ренції, установчих   або   загальних зборів членів).
Якщо говорити про основні дані протоколу, то для того, щоб він засвідчував факт створення профспілки, там має бути вказано:
1)рішення про створення організації і її назву,
2)       рішення про затвердження статуту,
3)       рішення про обрання виборних органів і їх склад (керівника, виконавчого органу залежно від структури).
Також у протоколі можна вказати особу (якщо це не голова), яка уповноважується засновниками на подання і отримання документів під час процесу легалізації та реєстрації профспілки, щоб не довелося посвідчувати довіреність.
 
Відомість про виборні органи
 
У документі "Відомість про виборні органи" слід зазначити, які є виборні органи відповідно до статуту організації та їхній склад - прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце проживання, посаду (за­няття), місце роботи відповідних осіб.
Цей документ підписується керівником організації або засновниками, які подають документи для легалізації профспілки.
 
Відомість про наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях
 
У разі наявності у відповідних адміністративно-територіальних одиницях організацій профспілки, запов­нюється відповідна відомість. У ній зазначається назва організації профспілки у відповідній адміністративно-те­риторіальній одиниці, прізвище, ім'я, по батькові керів­ника, кількість членів, юридична адреса та дані про легалізацію. Також подаються відповідні протоколи зібрань установчих органів у адміністративно-територіальних оди­ницях.
Ця відомість також підписується керівником орга­нізації або засновниками, які подають документи для легалізації профспілки.
 
Відомість про засновників
 
У відомості про засновників зазначаються їхні пріз­вище, ім'я, по батькові, дата народження, місце про­живання та місце роботи (заняття). Відомість підпису­ється керівником організації або засновниками, які по­дають документи для легалізації профспілки.
 
Терміни легалізації
 
Термін, протягом якого легалізуючий орган роз­глядає документи та видає (або "пропонує подати додат­кову документацію") свідоцтво, - 1 місяць (частина 4 статті 16 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності").
 
Нормативно-правові акти:
§                    Закон України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 19 вересня 1999 р.
§                    Рішення Конституційного Суду за конституційни­ми поданнями народних депутатів України та Упов­новаженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 8, 11, 16 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (справа про свободу утворення профспілок).
§                    Постанова Кабінету Міністрів „Про затвердження Положення про легалізацію об'єднань громадян" №140 від 26 лютого 1996 року. 
 
   Версія для друку

  Лінк на e-mail
Голосування
Чи вдавалось Вам подати документи на реєстрацію нової/змін про громадську/благодійну організацію з першого разу звернення до органу реєстрації?
так
ні
ще не звертався (лась)
 
Дайджест
№  

Всі дайджести >>>
 
Партнери та друзі


 
© Портал "Юрист НГО". Програма правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури, 2008.
Всі права застережені. Передрук матеріалів сайту вітається за умови гіперпосилання на Портал "Юрист НГО" http://www.lawngo.net