Громадські організації Благодійні організації Профспілки Релігійні організації Господарські асоціації Органи студентського самоврядування
На контролі

1. Проблеми застосування законодавства про громадські, благодійні, інші організації громадського сектору
Громадські активісти навчались інструментам впливу... Посібник «Об’єднання громад» Консультації щодо діяльності НУО on linе! усе про легалізацію, державну реєстрацію громадських організацій, релігійних організацій, професійних спілок, благодійних організацій
Пошук:  
НеприбутковістьЩо має бути у статуті для неприбутковості?Неприбутковість та її реєстраціяОзнаки неприбутковостіРеєстрація змінГромадські об'єднання (зміни)Благодійні організації (зміни)Приклади статутів громадських об'єднаньРеєстрація нових НУОГромадські об'єднання Благодійні організаціїАктуальноНОВИНИ СТАТТІНОВИНИ ПРОГРАМИПравова допомога НУОКонтакти програмиFacebook консультаційний центрКонсультаціїГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯБЛАГОДІЙНИЦТВОГРОМАДСЬКА УЧАСТЬІНШІ ПИТАННЯЕлектронна бібліотекаПЕРЕКЛАДИ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇКОРИСНІ ВИДАННЯ АРХІВВідео-блоги архівАрхів публікаційАрхів новин АРХІВ -> Архів публікацій

Етап І.Особливості реєстрації благодійних організацій як організацій

Витяги із видання:

Посібник «Державна реєстрація громадських  організацій, релігійних організацій, професійних спілок,  благодійних організацій в Україні: від А до Я»./Тетяна Яцків, Леонід Тарасенко. – Л: Юриспруденція, 2008.
Посібник видано за підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження».
Електронна версія посібника є доступною для користування для будь-кого.
Для отримання електронної версії посібника слід надіслати запит на скриньку  програми info@lawngo.net.
 
Порядок та умови реєстрації благодійних організацій визначені Законом України “Про благодійництво та благодійні організації” від 16 вересня 1997 року та Положенням про порядок державної реєстрації благодійних організацій, що затверджений Постановою Кабі­нету Міністрів України №382 від 30 березня 1998 року.
Відповідно до частини 1 статті 8 Закону України “Про благодійництво та благодійні організації”, благодійна організація набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації.
Державна реєстрація всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій здійснюється Міністерством юстиції України, а місцевих благодійних організацій, а також відділень (філій, представництв) всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій - відповідними міс­цевими органами виконавчої влади. Проте 1 липня 2004 року набув чинності Закон України “Про державну ре­єстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”. Відповідно до статті 3 цього Закону, благодійні органі­зації, набувають статусу юридичної особи лише з мо­менту їх державної реєстрації у порядку, встановлено­му цим Законом.
Отож, цим нормативним актом запроваджено також “подвійну” процедуру реєстрації і для благодійних організацій.
Чинне законодавство розмежовує ці два етапи реєстрації благодійної організації на наступні:
1)державна реєстрація благодійної організації в органах юстиції як благодійної організації,
2)державна реєстрація благодійної організації в державного реєстратора як юридичної особи.
Сьогодні діє спільний Наказ Міністерства юстиції та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 27 лютого 2007 року №23/74/5 “Про затвердження регламенту передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб”, який передбачає порядок взаємодії між органами юстиції та дер­жавними реєстраторами щодо об'єднання процедури ре­єстрації благодійних організацій як організацій та юри­дичної особи. Відповідно до цього Наказу орган юстиції передає дані та реєстраційну картку державному реєст­ратору та видає свідоцтво про державну реєстрацію. Отже, технічно ці процедури є об'єднані, хоча на практиці не завжди процес виглядає як єдиний.
 
Засновники та членство благодійної організації
 
Засновниками (засновником) благодійної організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності.
Проте не можуть засновниками (засновником) благодійної організації органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінан­суються з бюджету.
Засновником благодійної організації може бути також одна особа, а не як мінімум три особи, як цього вимагається для створення громадської організації.
Засновник благодійної організації приймає рішення про заснування благодійної організації, затверджує статут (положення), формує орган управління, заслуховує звіти наглядової ради щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна благодійної ор­ганізації, вирішує інші питання, віднесені Законом та статутом (положенням) благодійної організації до його компетенції.
Якщо засновниками благодійної організації є дві чи більше особи, то питання, про які зазначалось вище, вирішуються на загальних зборах (з'їзді, кон­ференції) засновників благодійної організації.
Іноземці також, на думку легалізуючих органів, не можуть виступати засновниками благодійних організацій.
Хоча підстав для такого висновку немає. Якщо підставою для заперечення права іноземців бути засновниками об'єднань громадян є стаття 16 Закону України “Про правовий статус іноземців”, яка визначає, що іно­земці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, мають право вступати на загальних з грома­дянами України підставах до легалізованих об'єднань громадян, якщо інше не передбачено законами України і якщо це передбачено статутами цих об'єднань. Проте вона також не дає підстав робити висновок про те, що вони не можуть бути засновниками.
 
Статуси та організаційно-правові форми благодійних організацій в Україні
 
Благодійні організації можуть утворюватися в таких організаційно-правових формах:
членська благодійна організація;
благодійний фонд;
благодійна установа;
інші благодійні організації (фундації, місії, ліги тощо).
Конкретна організаційно-правова форма благодійних організацій визначається засновниками (засновником).
Благодійні організації утворюються і діють за територіальним принципом і поділяються за своїм статусом на всеукраїнські, місцеві та міжнародні.
До всеукраїнських благодійних організацій належать благодійні організації, діяльність яких поширюється на територію всієї України та які мають свої відділення (філії, представництва) в більшості областей України.
До місцевих належать благодійні організації, діяльність яких поширюється на територію відповідного регіону або адміністративно-територіальної одиниці.
До міжнародних належать благодійні організації, діяльність яких поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави.
Зареєстровані всеукраїнські та міжнародні благодійні організації мають право створювати відділення, філії, а також представництва в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Територія діяльності благодійної організації визначається відповідно до її статуту (положення).
Невідповідність запровадження територіальних статусів для благодійних організацій є очевидною. Адже проведення заходу чи здійснення благодійної діяльності за “межами території організації” можна вважати порушенням статутної діяльності організації. Будь-які спроби прописати у статуті для організації, що вона може здійс­нювати діяльність на всій території України, не будуть погоджені легалізуючим органом. Проте оскільки благодійна організацій згодом реєструється як юридична особа відповідно до Закону України “Про державну ре­єстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, вона набуває статусу юридичної особи.
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” містить вірні підходи до визначення місця знаходження та реєстрації юридичної особи. Місцезнаходженням юридичної особи відповідно до статті 1 Закону є адреса органу або особи, які відповідно до закону чи установчих документів виступають від її імені. Ця адреса може змінюватися, проте від цього не змінюється і не обмежується територія діяльності юридичної особи.
Також пропонуємо додатково вказувати у статуті благодійної організації (проте не у першому розділі, щоб з перевіряючими органами не вступати у даремні дискусії), а у розділі “Права благодійної організації” чи “Форми діяль­ності благодійної організації” положення про те, що “Бла­годійна організація N у діяльності користується всім об­сягом прав та обов'язків юридичної особи”.
 
Визначення органу влади, у якому благодійні організації реєструються
 
Благодійні організації реєструються в органах юстиції. Державну реєстрацію благодійних організацій здійс­нюють:
1)всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій — Мін'юст;
2)       місцевих благодійних організацій, а також відділень, філій, представництв всеукраїнських та міжна­родних благодійних організацій — органи Мін'юсту на місцях, а саме:
Головне управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим — діяльність яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим;
обласне, Київське та Севастопольське міські управління юстиції— діяльність яких поширюється від­повідно на території області, міст Києва та Севастополя;
районне, районне у містах Києві та Севастополі управління юстиції— діяльність яких поширюється на території відповідного району, міста районного значення або селища, села, що входять до складу цього району;
міське (міста обласного значення) управління юс­тиції— діяльність яких поширюється на територію міста обласного значення;
районне у місті управління юстиції— діяльність яких поширюється на територію відповідного району в місті.
У разі коли діяльність місцевої благодійної організації поширюється на територію двох і більше адміні­стративно-територіальних одиниць, її реєстрація прово­диться відповідним реєструючим органом, зазначеним у цьому пункті, за місцем розташування виконавчого органу благодійної організації.
 
Документи, які необхідні для реєстрації благодійної організації
 
Для державної реєстрації благодійної організації до відповідного реєструючого органу подається заява засновників (засновника) чи їх уповноважених представників, підписи яких засвідчуються у нотаріальному по­рядку (додаток N 1 до Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій, що затверджений По­становою Кабінету Міністрів України №382 від 30 березня 1998 року, у місячний термін з дня прийняття рішення про заснування благодійної організації установчими зборами (з'їздом, конференцією).
До заяви додаються:
а) протокол установчих зборів (з'їзду, конференції) із зазначенням рішення про заснування благодійної організації та затвердження статуту (положення), рішення про вибори виконавчих, розпорядчих та контролюючих органів;
б)             статут (положення) благодійної організації у двох
примірниках;
в)              відомості про засновників (засновника) благодійної організації:
для фізичних осіб— прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання і місце роботи, посада;
для юридичних осіб— назва, юридична адреса, копія статуту (положення) та копія документа про ре­єстрацію, засвідчені в установленому законом порядку, рішення керівного органу або протокол загальних зборів колективу, яким підтверджується згода на заснування благодійної організації;
г)              відомості про органи управління благодійної організації;
д)              відомості про місцеві відділення (філії, представництва) благодійної організації;
е)              документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію організації.
Важливе дотримання усіх цих вимог щодо інформації, яка має бути зазначена у документах, та найменування цих документів, адже саме це свідчитиме про відповідність законодавству документів, поданих на реєстрацію.
 
Заява про реєстрацію благодійної організації
 
Зразок заяви про реєстрацію благодійної організації передбачено у додатку №1 до Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій.
Заява про реєстрацію організації повинна бути підписана засновниками (засновником) чи їх уповноваженими представниками, підписи яких засвідчуються у нотарі­альному порядку. Для нотаріального посвідчення нотаріус вимагатиме протокол установчих зборів (з'їзду, конфе­ренції), статут, а також потрібно засновникам пред'явити паспорти.
Незважаючи на те, що більшість нотаріусів ознайомлені із вимогами до заяви про реєстрацію благодійні організації і Положенням про порядок державної реєс­трації благодійних організацій, викладену інформацію у заяві слід ретельно переглянути. Потрібно зазначити усю інформацію, яка вимагається у додатку. Останнім часом багато “причин” для повернення документів створює те, що у заяві нічого не вказується про телефон засновників. Відповідно до вимог додатка, у заяві вказується прізви­ще, ім‘я, по батькові засновників, рік народження, місце постійного проживання, номер телефону. Якщо заснов­ник не має номеру телефону, здебільшого нотаріуси не зазначають нічого. Проте реєстратори повертають заяву із вказівкою на те, що у такому випадку слід зазначити “телефону немає”.
 
Статут (положення) благодійної організації
 
Форма установчого документа залежить від того, якою є кількість засновників. Так якщо засновником є одна особа, то приймається положення. Якщо ж засновниками є дві або більше осіб, то установчим документом благодійної організації є статут.
Статут благодійної організації приймається її установчими органами. Згідно Закону України “Про бла­годійництво та благодійні організації”, установчими ор­ганами благодійної організації можуть бути:
- установчі збори,
- установчий з'їзд,
- установча конференція.
Питанню назви та форми установчих органів благодійної організації слід приділити важливу увагу. Дуже часто укладачі установчих документів припускаються помилки під час написання статуту (положення) та виз­начення органу, який приймає установчі документи. На відміну від громадської організації, де найвищим органом, який приймає рішення про затвердження статуту, є за­гальні збори (конференція, з'їзд), то у благодійній орга­нізації це рішення приймають тільки установчі збори, уста­новчий з'їзд чи установча конференція.
Статутний документ благодійної організації повинен містити таку інформацію:
-    назва, місцезнаходження, статус та організаційно-правова форма благодійної організації;
-    предмет, цілі, завдання та основні форми благо­дійної діяльності;
-    порядок утворення і діяльності органів управління благодійної організації;
-    джерела фінансування та порядок використання майна і коштів благодійної організації;
-    порядок внесення змін до статуту (положення) благодійної організації;
-    порядок реорганізації або ліквідації благодійної організації, використання її майна і коштів у разі припинення діяльності;
-    умови і порядок прийнзждщбюдяття в члени благодійної організації та вибуття з неї;
-    права і обов'язки членів благодійної організації.
До статуту (положення) можуть включатися інші положення, пов'язані з особливостями діяльності благодійної організації.
Статут (положення) благодійної організації не по­винен суперечити законодавству України. Ці вимоги містяться у Законі України “Про благодійництво та благодійні організації”. Переважно за цими критеріями фор­мують окремі розділи статуту (положення) організації.
Варто у статуті передбачати норму про те, що організація є неприбутковою установою.
Також варто приділити увагу нормам про господарську діяльність благодійної організації, адже останнім часом багато виникає дискусій щодо питання про мож­ливість здійснення організацією комерційної діяльності.
Відповідно до статті 20 Закону України “Про благодійництво та благодійні організації” благодійна органі­зація здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань.
Благодійна організація користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату благодійної орга­нізації, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог   законодавства.
Розмір витрат на утримання благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків кошторису цієї ор­ганізації в поточному році.
 
Протокол (рішення) про створення благодійної організації
 
Протокол установчого органу (з'їзду, конференції зборів засновників) повинен обов'язково містити відомості щодо рішення про затвердження статуту. Також у ньому слід зафіксувати рішення про обрання голови організації, інших керівних органів. Підписується протокол головою та секретарем відповідного установчого органу (з'їзду, конференції, установчих   зборів засновників).
 
Відомість про органи управління благодійної організації
 
У документі “Відомість про органи управління благодійної організації” слід зазначити, які є органи управ­ління відповідно до статуту (положення). організації.
Цей документ підписується керівником організації або засновниками, які подають документи для реєстрації організації.
Відповідно до статті 17 Закону України “Про благодійництво та благодійні організації”, вищим органом управління благодійної організації є колегіальний орган (загальні збори, з'їзд, конференція), який здійснює свої повноваження згідно із статутом (положенням) благодійної організації.
Виконавчим органом благодійної організації є правління (комітет). Для забезпечення поточної діяльності благодійної організації призначається адміністративно-виконавчий орган на чолі з президентом (директором), повноваження якого визначаються статутом (положен­ням).
Розпорядчі та контролюючі функції в благодійній організації здійснює наглядова рада, персональний склад якої визначається засновниками (засновником).
 
Відомість про місцеві відділення (філії, представництва) благодійної організації
 
У відомості про наявність місцевих відділень (філій, представництв) благодійної організації вказується інформація про назву відділення (філії, представництва), юридичну адресу, дані про органи управління, відомості про представників на місцях.
Відомості повинні бути підтверджені протоколами загальних зборів членів її відділень (філій) або їх представників.
Зразок відомості затверджено у додатку №2 до Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій, що затверджений Постановою Кабінету Мі­ністрів України №382 від 30 березня 1998 року.
Ця відомість також підписується керівником організації або засновниками, які подають документи для реєстрації організації.
Якщо відділення (філії, представництва) відсутні, про це зазначається у відповідній заяві.
 
Відомість про засновників
 
У відомості про засновників зазначаються:
для фізичних осіб— прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання і місце роботи, по­сада;
для юридичних осіб— назва, юридична адреса, копія статуту (положення) та копія документа про реєстрацію, засвідчені в установленому законом порядку, рішення керівного органу або протокол загальних зборів колективу, яким підтверджується згода на заснування благодійної організації.
Відомість підписується керівником організації або засновниками, які подають документи для реєстрації благодійної організації.
 
Місцезнаходження
 
Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України “Про благодійництво та благодійні організації” не може вважатися підставою для відмови в державній реєстрації благодійної організації надання їй юридичної адреси громадянином за місцем його помешкання (проживання).
У частині 4 Положення (п. «є») визначається, що підтверд­ження юридичної адреси може мати такі форми: гаран­тійний лист власника приміщення; договір оренди (проте до реєстрації організації ще не має); якщо надається квартира (довідка про склад сім'ї із ЖЕКу та заяви усіх повнолітніх осіб, які зареєстровані на квартирі, про згоду на надання квартири під юридичну адресу).
Більшість організацій реєструють юридичні адреси на квартиру одного із засновників. Для цього потрібні: довідка ЖЕКу про склад осіб, які зареєстровані у квартирі, заяви усіх повнолітніх осіб, які зареєстровані на квартирі, про згоду на надання квартири під юридичну адресу.
Також організації застосовують гарантійні листи власників приміщення. До листа додається копія доку­мента, що засвідчує право власності на приміщення (воно має бути нежитлове).
 
Реєстраційний збір за державну реєстрацію благодійної організації
 
Відповідно до статті 8 Закону України “Про благодійництво та благодійні організації” за державну ре­єстрацію благодійної організації вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України. Проте Законом визначено, що його розмір не може бути більшим 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Постановою Кабінету Міністрів “Про порядок справляння плати за державну реєстрацію за реєстрацію благодійних організацій” N 383 від 30 березня 1998 року визначено такі розміри плати за державну реєстрацію благодійних організацій:
всеукраїнських— 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
міжнародних— 1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
місцевих благодійних організацій, а також відділень, філій, представництв всеукраїнських, міжнародних бла­годійних організацій— 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
 
Строк реєстрації благодійної організації
 
Заява про державну реєстрацію благодійної ор­ганізації розглядається в двомісячний термін з дня подання всіх необхідних документів. Про результати розгляду у 10-денний термін повідомляється заявнику. Орган, який здійснює державну реєстрацію, може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих доку­ментах.
За результатами розгляду заяви приймається рішення про державну реєстрацію або відмову в державній реєстрації. Після державної реєстрації благодійної орга­нізації засновникам (засновнику) видається свідоцтво про реєстрацію за зразком, встановленим Кабінетом Мі­ністрів України.
 
Нормативно-правові акти:
§                                             Закон України “Про благодійництво та благодійні організації” від 16 вересня 1997 року.
§                                             Закон України “Про правовий статус іноземців” від 4 лютого 1994 року.
§                                             Закон України “Про державну реєстрацію юри­дичних осіб та фізичних осіб-підприємців”  від 15 травня 2003 року.
§                                             Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року.
§                                              Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій” № 382 від 30 березня 1998 року.
§      Постанова Кабінету Міністрів “Про порядок справ­ляння плати за державну реєстрацію за реєстрацію благодійних організацій”  N 383 від 30 березня 1998 року.
 

  Версія для друку

  Лінк на e-mail
Голосування
Чи вдавалось Вам подати документи на реєстрацію нової/змін про громадську/благодійну організацію з першого разу звернення до органу реєстрації?
так
ні
ще не звертався (лась)
 
Дайджест
№  

Всі дайджести >>>
 
Партнери та друзі


 
© Портал "Юрист НГО". Програма правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури, 2008.
Всі права застережені. Передрук матеріалів сайту вітається за умови гіперпосилання на Портал "Юрист НГО" http://www.lawngo.net