Громадські організації Благодійні організації Профспілки Релігійні організації Господарські асоціації Органи студентського самоврядування
На контролі

1. Проблеми застосування законодавства про громадські, благодійні, інші організації громадського сектору
«Охорона довкілля – стратегічний пріоритет громади... Посібник «Об’єднання громад» Навіщо громадам стратегії в процесі впровадження р... усе про легалізацію, державну реєстрацію громадських організацій, релігійних організацій, професійних спілок, благодійних організацій
Пошук:  
НеприбутковістьЩо має бути у статуті для неприбутковості?Неприбутковість та її реєстраціяОзнаки неприбутковостіРеєстрація змінГромадські об'єднання (зміни)Благодійні організації (зміни)Приклади статутів громадських об'єднаньРеєстрація нових НУОГромадські об'єднання Благодійні організаціїАктуальноНОВИНИ СТАТТІНОВИНИ ПРОГРАМИПравова допомога НУОКонтакти програмиFacebook консультаційний центрКонсультаціїГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯБЛАГОДІЙНИЦТВОГРОМАДСЬКА УЧАСТЬІНШІ ПИТАННЯЕлектронна бібліотекаПЕРЕКЛАДИ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇКОРИСНІ ВИДАННЯ АРХІВВідео-блоги архівАрхів публікаційАрхів новин Архів публікацій -> Законодавство

Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади

    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                  від 5 листопада 2008 р. N 976
                               Київ

                Про затвердження Порядку сприяння
                проведенню громадської експертизи
               діяльності органів виконавчої влади

          { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
            N 1103 (
1103-2009-п ) від 14.10.2009 }
 

     З метою  створення  належних  умов для участі громадськості у
формуванні та  реалізації  державної  політики  Кабінет  Міністрів
України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити   Порядок   сприяння   проведенню   громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади, що додається.

     {   Пункт  2  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  1103
(
1103-2009-п ) від 14.10.2009 }

     3. Рекомендувати  органам місцевого самоврядування керуватися
під  час   проведення   громадської   експертизи   їх   діяльності
затвердженим цією постановою Порядком.
 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 51
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                 від 5 листопада 2008 р. N 976

                             ПОРЯДОК
            сприяння проведенню громадської експертизи
               діяльності органів виконавчої влади
 

     1. Цей Порядок,  розроблений відповідно до пункту 4 статті  5
Указу Президента   України   від   15   вересня  2005  р.  N  1276
(
1276/2005 ) "Про забезпечення участі громадськості у  формуванні
та  реалізації  державної  політики",  визначає процедуру сприяння
проведенню  інститутами  громадянського  суспільства   громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади.

     2. Громадська  експертиза діяльності органів виконавчої влади
(далі    -    громадська   експертиза)   є   складовою   механізму
демократичного  управління  державою,  який  передбачає проведення
інститутами  громадянського  суспільства оцінки діяльності органів
виконавчої   влади,  ефективності  прийняття  і  виконання  такими
органами  рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно
значущих  проблем  для  їх  врахування органами виконавчої влади у
своїй роботі.

     У цьому  Порядку  під  інститутами громадянського суспільства
слід розуміти громадські організації, професійні та творчі спілки,
організації  роботодавців,  благодійні  і  релігійні  організації,
органи  самоорганізації  населення,  недержавні   засоби   масової
інформації   та   інші  непідприємницькі  товариства  і  установи,
легалізовані відповідно до законодавства.

     3. Орган виконавчої  влади  сприяє  інституту  громадянського
суспільства у проведенні громадської експертизи у разі надходження
від нього письмового запиту із зазначенням:

     його найменування,      відомостей      про      легалізацію,
місцезнаходження та електронної адреси (за наявності);

     предмета і мети громадської експертизи;

     переліку документів   та  інших  матеріалів,  необхідних  для
проведення громадської експертизи (далі - матеріали);

     адреси, за  якою  надсилається  відповідь   на   запит,   або
прізвища,  ім'я та по батькові особи,  уповноваженої одержати таку
відповідь,  її  контактного  телефону  і  електронної  адреси  (за
наявності).

     День надходження    запиту   є   датою   початку   проведення
громадської експертизи.

     4. Орган виконавчої влади  після  надходження  від  інституту
громадянського   суспільства  письмового  запиту  щодо  проведення
громадської експертизи:

     1) видає  у  тижневий   строк   наказ   (розпорядження)   про
проведення  такої  експертизи і заходів,  пов'язаних з підготовкою
матеріалів,  із зазначенням прізвища,  ім'я, по батькові та посади
особи  (осіб),  відповідальної  (відповідальних)  за  забезпечення
взаємодії з інститутом  громадянського  суспільства,  зміст  якого
доводить   до  відома  інституту  громадянського  суспільства,  що
ініціює проведення громадської експертизи,  протягом трьох днів  з
моменту його видання;

     2) утворює   у  разі  потреби  робочу  групу  для  підготовки
матеріалів із залученням  представників  інституту  громадянського
суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи;

     3) розміщує  у  тижневий  строк  інформацію  про  надходження
запиту щодо проведення громадської експертизи та заходи, здійснені
органом  виконавчої  влади  з  метою  сприяння  її проведенню,  на
власному веб-сайті;

     4) подає інституту громадянського суспільства  матеріали  або
завірені  в  установленому порядку їх копії з урахуванням вимог та
строку, визначених Законом України "Про інформацію" (
2657-12 ).

     5. Посадові  особи  органу  виконавчої   влади   не   повинні
перешкоджати  проведенню  громадської  експертизи  та втручатись у
діяльність інституту громадянського суспільства,  пов'язану  з  її
проведенням.

     6. Пропозиції,    підготовлені    інститутом   громадянського
суспільства  за  результатами  проведеної  громадської  експертизи
(далі  -  експертні  пропозиції),  враховуються органом виконавчої
влади під час підготовки програм соціально-економічного  розвитку,
державних  цільових  та регіональних програм,  формування бюджетів
відповідного рівня, вирішення питань поточної діяльності.

     7. Орган  виконавчої  влади  після   надходження   експертних
пропозицій:

     1) розміщує їх у тижневий строк на власному веб-сайті;

     2) розглядає  їх  на  найближчому засіданні колегії за участю
представників інституту громадянського  суспільства,  що  проводив
громадську експертизу.  У разі коли колегію не утворено, експертні
пропозиції  розглядає   керівник   органу   виконавчої   влади   у
двотижневий строк за участю представників інституту громадянського
суспільства, що проводив громадську експертизу;

     2-1)   розробляє   і   затверджує  за  результатами  розгляду
експертних пропозицій заходи, спрямовані на їх реалізацію;

{  Пункт  7 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1103
(
1103-2009-п ) від 14.10.2009 }

     3)   подає  у  десятиденний  строк  інституту  громадянського
суспільства, що проводив громадську експертизу, письмову відповідь
про   результати   розгляду   експертних   пропозицій  та  заходи,
спрямовані на їх реалізацію,  з одночасним розміщенням відповідної
інформації   у  засобах  масової  інформації  та/або  на  власному
веб-сайті;

{   Підпункт   3   пункту   7  в  редакції  Постанови  КМ  N  1103
(
1103-2009-п ) від 14.10.2009 }

     4)  надсилає  в  письмовій  та електронній формі Секретаріату
Кабінету  Міністрів  України для розміщення на урядовому веб-сайті
"Громадянське суспільство і влада":

     інформацію про  найменування,  прізвище,  ім'я,  по  батькові
керівника, поштову адресу, контактні дані інституту громадянського
суспільства,  що проводив громадську експертизу, предмет та строки
її проведення;

     експертні пропозиції,    подані   інститутом   громадянського
суспільства за результатами проведеної громадської експертизи;

     затверджені органом виконавчої влади  заходи  для  реалізації
експертних пропозицій;

     відповідь органу  виконавчої  влади  інституту громадянського
суспільства  про  результати  розгляду  експертних  пропозицій  та
заходи для їх реалізації.

{  Пункт  7  доповнено  підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1103
(
1103-2009-п ) від 14.10.2009 }

 


  Версія для друку

  Лінк на e-mail
Голосування
Чи вдавалось Вам подати документи на реєстрацію нової/змін про громадську/благодійну організацію з першого разу звернення до органу реєстрації?
так
ні
ще не звертався (лась)
 
Дайджест
№  

Всі дайджести >>>
 
Партнери та друзі


 
© Портал "Юрист НГО". Програма правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури, 2008.
Всі права застережені. Передрук матеріалів сайту вітається за умови гіперпосилання на Портал "Юрист НГО" http://www.lawngo.net