Громадські організації Благодійні організації Профспілки Релігійні організації Господарські асоціації Органи студентського самоврядування
На контролі

1. Проблеми застосування законодавства про громадські, благодійні, інші організації громадського сектору
Навіщо громадам стратегії в процесі впровадження р... Молодіжні активісти взяли участь в семінарі щодо п... Реформування митних процедур на місцевому рівні об... усе про легалізацію, державну реєстрацію громадських організацій, релігійних організацій, професійних спілок, благодійних організацій
Пошук:  
НеприбутковістьЩо має бути у статуті для неприбутковості?Неприбутковість та її реєстраціяОзнаки неприбутковостіРеєстрація змінГромадські об'єднання (зміни)Благодійні організації (зміни)Приклади статутів громадських об'єднаньРеєстрація нових НУОГромадські об'єднання Благодійні організаціїАктуальноНОВИНИ СТАТТІНОВИНИ ПРОГРАМИПравова допомога НУОКонтакти програмиFacebook консультаційний центрКонсультаціїГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯБЛАГОДІЙНИЦТВОГРОМАДСЬКА УЧАСТЬІНШІ ПИТАННЯЕлектронна бібліотекаПЕРЕКЛАДИ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇКОРИСНІ ВИДАННЯ АРХІВВідео-блоги архівАрхів публікаційАрхів новин Архів публікацій -> Законодавство

Постанова КМУ від 6 січня 2010 р. № 10

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 січня 2010 р. № 10
Київ
Про затвердження Порядку
залучення громадян до формування
та реалізації державної політики
 
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок залучення громадян до формування та реалізації державної політики (додається).
2. Пункт 2 параграфа 53 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2009 р., № 52, ст. 1789, № 78, ст. 2640), викласти в такій редакції:
“2. Громадське обговорення проектів актів Кабінету Міністрів проводиться відповідно до законодавства.”.
    Прем’єр-міністр України                                                                     Ю. ТИМОШЕНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2010 р. № 10
 
ПОРЯДОК
залучення громадян до формування
та реалізації державної політики
 
1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі — консультації з громадськістю).
2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності зазначених органів.
Проведення консультацій з громадськістю повинне сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади і громадськості, підвищенню якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.
3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави та інтересів широких верств населення.
В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю щодо проектів:
нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються прав і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг, переваг окремим категоріям суб’єктів господарювання, делегування повноважень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування;
регуляторних актів;
державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання.
4. Організацію і проведення консультацій з громадськістю забезпечує орган виконавчої влади, який безпосередньо готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя або є головним розробником проекту нормативно-правового акта.
5. Для координації заходів, пов’язаних з проведенням консультацій з громадськістю та моніторингу врахування громадської думки, при органах виконавчої влади утворюються в установленому порядку постійно діючі колегіальні виборні консультативно-дорадчі органи — громадські ради.
6. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).
7. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:
конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань, круглих столів, зборів, зустрічей з громадськістю, громадських приймалень;
теле- або радіодебатів, дискусій, діалогів, інтерв’ю та інших передач теле- і радіомовлення, Інтернет-конференцій, електронних консультацій, телефонних “гарячих ліній”, інтерактивного спілкування в інших сучасних формах.
8. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи);
запровадження спеціальних рубрик у друкованих та електронних засобах масової інформації;
проведення експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у пресі, на радіо та телебаченні для визначення позиції різних соціальних груп;
опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян зауважень і пропозицій;
проведення аналізу інформації, що надходить до спеціальних скриньок.
9. Органи виконавчої влади складають щороку орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю виходячи з основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України, орієнтовним планом законопроектних робіт та іншими документами, а також з урахуванням пропозицій громадської ради.
Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю затверджується до 1 січня та оприлюднюється у засобах масової інформації, на веб-сайтах органів виконавчої влади або доводиться до відома громадян в інший прийнятний спосіб.
10. З метою організації та проведення консультацій з громадськістю з визначеної тематики орган виконавчої влади розробляє план, у якому зазначаються перелік питань (проблем), форма і строки проведення консультацій, порядок оприлюднення інформації про їх проведення та врахування результатів.
11. Інформаційне повідомлення про проведення консультацій з громадськістю оприлюднюється органами виконавчої влади у засобах масової інформації, на веб-сайті відповідного органу виконавчої влади.
12. До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються органи місцевого самоврядування. Органи виконавчої влади забезпечують органи місцевого самоврядування інформаційно-аналітичними, методичними та іншими матеріалами з питань, пов’язаних з проведенням консультацій.
13. Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.
14. Узагальнені дані про результати проведення консультацій з громадськістю подаються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціям Громадській раді при Кабінеті Міністрів України, а районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями — громадській раді при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації.
15. Публічне громадське обговорення організовується і проводиться органом виконавчої влади у такому порядку:
визначення питання (проблеми) для обговорення;
прийняття рішення про проведення обговорення;
розроблення плану заходів з організації та проведення обговорення;
визначення способів і строку проведення обговорення;
оприлюднення інформації про проведення обговорення;
забезпечення репрезентативності різних соціальних груп населення у процесі проведення обговорення (залучення їх представників з урахуванням соціальної структури суспільства, об’єднань громадян, що провадять свою діяльність у відповідній галузі (сфері) чи на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці);
розроблення експертних пропозицій щодо шляхів вирішення питання (розв’язання проблеми);
обговорення та збирання інформації про оцінювання громадськістю ефективності запропонованого рішення, його альтернативи;
проведення аналізу можливих результатів виконання прийнятого рішення для різних соціальних груп населення;
урахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;
оприлюднення у засобах масової інформації, на веб-сайтах органів виконавчої влади, на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” результатів обговорення, прийнятого остаточного рішення та його обґрунтування, а також відомостей про стан врахування поданих пропозицій.
16. Планом заходів з організації і проведення публічного громадського обговорення в обов’язковому порядку передбачається:
проведення інформаційної кампанії для надання попередніх відомостей з питань, винесених на обговорення;
оцінювання можливих наслідків прийняття рішення;
забезпечення репрезентативності відповідних соціальних груп населення;
утворення робочої групи з питань організаційного забезпечення обговорення;
проведення аналізу можливих результатів виконання прийнятого рішення для різних соціальних груп населення;
визначення регламенту подання пропозицій;
проведення моніторингу обговорення та оцінки його результатів;
строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення;
урахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення та інформування про це громадськості;
вирішення інших організаційних питань.
17. В інформаційному повідомленні про проведення консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення зазначаються:
найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення;
зміст питання (проблеми) або назва проекту акта, винесеного на обговорення;
варіанти вирішення питання (розв’язання проблеми);
соціальні групи населення, на які впливає або може вплинути прийняте рішення;
можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення;
спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення;
регламент участі громадськості в обговоренні;
відомості про строк, місце і час проведення заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;
адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та відгуків;
адреса і номер телефону, за яким надаються консультації з обговорюваного питання;
строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
18. Для проведення публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій використовується урядовий веб-сайт “Громадянське суспільство і влада” та веб-сайти органів виконавчої влади.
Координація робіт із забезпечення технічної підтримки урядового веб-сайту “Громадянське суспільство і влада” та його супроводження, встановлення регламенту і стандартів обміну інформацією здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
19. Орган виконавчої влади для проведення електронних консультацій з громадськістю розміщує на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” та веб-сайті відповідного органу виконавчої влади:
проект акта, винесеного на обговорення;
інформацію про можливі наслідки виконання прийнятого рішення для різних соціальних груп населення;
відомості про строки проведення обговорення на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” та веб-сайті відповідного органу виконавчої влади, а також про інші способи проведення консультацій із зазначенням місця і строку їх проведення;
електронну адресу і номер телефону, за яким надаються консультації з обговорюваного питання.
20. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.
Строк проведення публічного громадського обговорення визначається органом виконавчої влади і повинен становити не менш як один місяць.
21. Пропозиції та зауваження подаються у письмовій формі, надсилаються електронною поштою, через Інтернет, урядовий веб-сайт “Громадянське суспільство і влада” та засоби масової інформації.
Пропозиції і зауваження, що надходять на урядовий веб-сайт “Громадянське суспільство і влада” та веб-сайти органів виконавчої влади, оприлюднюються протягом двох днів з моменту надходження пропозицій і зауважень.
Усні пропозиції і зауваження, зокрема висловлені по телефону, фіксуються з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його адреси.
Об’єднання громадян, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням найменування та юридичної адреси.
Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.
Під час конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань, круглих столів, зборів, зустрічей з громадськістю ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції і зауваження.
22. Пропозиції і зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.
23. Результати публічного громадського обговорення доводяться органом виконавчої влади до відома громадськості шляхом оприлюднення в засобах масової інформації, на веб-сайті відповідного органу виконавчої влади, урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і влада” з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення щодо неврахування пропозицій та зауважень громадськості.
24. Вивчення громадської думки організовується і проводиться органом виконавчої влади у такому порядку:
визначення потреби у дослідженні громадської думки з певного питання;
зазначення строку, форм і методів вивчення громадської думки;
визначення першочергових питань, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;
визначення організації, на яку покладається проведення дослідження;
зазначення ступеня репрезентативності соціальних груп населення, які охоплюються дослідженням;
отримання підсумкової інформації про результати вивчення громадської думки;
формулювання громадської думки щодо запропонованого рішення;
урахування громадської думки під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення;
оприлюднення у засобах масової інформації, на веб-сайтах органів виконавчої влади результатів вивчення громадської думки.
25. У підсумковій інформації про результати вивчення громадської думки відображаються такі відомості:
назва адміністративно-територіальної одиниці чи визначення окремої соціальної групи населення, щодо якої проводилося вивчення громадської думки;
тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;
форми і методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;
ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;
інформація про осіб, що проводили дослідження;
формулювання громадської думки щодо запропонованого рішення та її урахування під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення;
причини неприйнятності позицій громадськості.
26. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об’єктивної та достовірної інформації органи виконавчої влади можуть відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, окремими фахівцями, експертами, об’єднаннями громадян на умовах відкритого конкурсу на проведення фахових, науково обґрунтованих соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу позицій різних соціальних груп.
27. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються органом виконавчої влади під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі.

  Версія для друку

  Лінк на e-mail
Голосування
Чи вдавалось Вам подати документи на реєстрацію нової/змін про громадську/благодійну організацію з першого разу звернення до органу реєстрації?
так
ні
ще не звертався (лась)
 
Дайджест
№  

Всі дайджести >>>
 
Партнери та друзі


 
© Портал "Юрист НГО". Програма правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури, 2008.
Всі права застережені. Передрук матеріалів сайту вітається за умови гіперпосилання на Портал "Юрист НГО" http://www.lawngo.net