Громадські організації Благодійні організації Профспілки Релігійні організації Господарські асоціації Органи студентського самоврядування
На контролі

1. Проблеми застосування законодавства про громадські, благодійні, інші організації громадського сектору
Представники НУО, які працюють із розвитком громад... Навіщо громадам стратегії в процесі впровадження р... «Охорона довкілля – стратегічний пріоритет громади... усе про легалізацію, державну реєстрацію громадських організацій, релігійних організацій, професійних спілок, благодійних організацій
Пошук:  
НеприбутковістьЩо має бути у статуті для неприбутковості?Неприбутковість та її реєстраціяОзнаки неприбутковостіРеєстрація змінГромадські об'єднання (зміни)Благодійні організації (зміни)Приклади статутів громадських об'єднаньРеєстрація нових НУОГромадські об'єднання Благодійні організаціїАктуальноНОВИНИ СТАТТІНОВИНИ ПРОГРАМИПравова допомога НУОКонтакти програмиFacebook консультаційний центрКонсультаціїГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯБЛАГОДІЙНИЦТВОГРОМАДСЬКА УЧАСТЬІНШІ ПИТАННЯЕлектронна бібліотекаПЕРЕКЛАДИ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇКОРИСНІ ВИДАННЯ АРХІВВідео-блоги архівАрхів публікаційАрхів новин Архів публікацій -> Законодавство

Постанова КМУ Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
П О С Т А Н О В А   від 26 листопада 2009 р. N 1302
Про додаткові заходи   щодо забезпечення участі громадськості у формуванні  та реалізації державної політики

З метою створення умов для ефективної участі громадян і їх  об'єднань   в    управлінні  державними   справами,   здійснення  громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності таких органів, сприяння розвитку громадянського суспільства Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 1. Затвердити Загальне положення про громадську раду при  Кабінеті Міністрів України, міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки  Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, що  додається.
2. Установити, що до утворення громадських рад згідно з цією постановою при центральних і місцевих органах виконавчої влади  функціонують   громадські    ради,   утворені    відповідно    до  законодавства, що діє на момент набрання чинності цією постановою.
3. Параграф   171   Регламенту  Кабінету Міністрів України,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня  2007 р. N 950 ( 950-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N  54, ст. 2180; 2009 р., N 52, ст. 1789, N 78, ст. 2640), викласти в  такій редакції:
"Параграф 171. Громадська рада.
Для забезпечення   співпраці з громадськістю при Кабінеті  Міністрів утворюється в установленому порядку Громадська рада.".
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету  Міністрів України згідно з переліком, що додається.
5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,  Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та  Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та  Севастополі державним адміністраціям забезпечити:
 сприяння щорічному проведенню у районах, районах у мм. Києві  та   Севастополі до 10 грудня, а в областях, мм. Києві та  Севастополі до 20 грудня - зборів представників зареєстрованих на  відповідній території України громадських організацій, а також у  м. Києві до 20 грудня - зборів  представників всеукраїнських  громадських   організацій   для формування громадських рад при  Кабінеті Міністрів України, центральних і   місцевих   органах  виконавчої влади;
створення сприятливих умов для функціонування громадських  рад.
6. Рекомендувати виконавчим комітетам міських рад сприяти  проведенню у містах зборів представників громадських організацій  для формування громадських рад та  створенню   умов   для   їх  функціонування.
7. Міністерству юстиції, Державному комітету телебачення та  радіомовлення, Головному управлінню державної служби, Національній  академії наук разом з іншими заінтересованими органами виконавчої  влади та за участю об'єднань громадян розробити  і подати у  шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України законопроект про  забезпечення відкритості   та   прозорості   діяльності   органів  державної влади, основні засади державної комунікативної політики,  передбачивши в ньому,   зокрема,  проведення   консультацій   з  громадськістю, у тому числі електронних, роз'яснювальної роботи  стосовно цілей та механізму реалізації   державної   політики,  розроблення механізму та гарантування громадянам вільного доступу  до інформації, налагодження системної роботи телефонних "гарячих  ліній",   реагування   на   звернення громадян, що подаються з  використанням   електронної    пошти,    організації    проведення  соціологічних досліджень, урахування громадської думки під час  оцінки якості роботи органів виконавчої влади,   забезпечення  реалізації державної політики, спрямованої на задоволення потреб  громадян та їх об'єднань.
 Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

                                         
ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ   про громадську раду при Кабінеті  Міністрів України, міністерстві, іншому  центральному органі виконавчої влади,  Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації

1. Громадська    рада   при   Кабінеті   Міністрів   України,  міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації (далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним   консультативно-дорадчим органом, що діє з метою забезпечення участі громадян і їх  об'єднань   в   управлінні   державними    справами,    здійснення  громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади,  налагодження ефективної взаємодії таких органів з громадськістю,  врахування громадської думки під час формування та реалізації  державної політики.
 2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією  ( 
254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента  України і постановами   Верховної   Ради   України,   прийнятими  відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,  актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями громадської ради є:  
сприяння створенню умов для всебічної реалізації громадянами  конституційного права на участь в управлінні державними справами;  
здійснення громадського   контролю   за діяльністю Кабінету  Міністрів України, центральних і місцевих  органів  виконавчої  влади;
сприяння врахуванню Кабінетом Міністрів України, центральними  і місцевими органами виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики;
сприяння реалізації Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами   виконавчої   влади   суспільно   значущих громадських ініціатив.
4. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:
готує і подає органу виконавчої влади, при якому   вона утворена, пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю,
бере участь в їх організації;
подає органу виконавчої влади,  при якому вона утворена, під час   проведення   ним   консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики обов'язкові   для розгляду пропозиції та зауваження;
здійснює громадський контроль  за станом врахування органом виконавчої влади, при якому вона утворена, пропозицій та зауважень громадськості;
вносить пропозиції   щодо   удосконалення діяльності  органу виконавчої влади, при якому вона утворена, з питань, що стосуються суспільно-економічного   розвитку держави та інтересів широких верств населення, захисту прав і свобод громадян та громадських об'єднань, проведення політичної реформи, формування стратегій національної безпеки, розроблення   галузевих   і   регіональних програм, участі громадян у формуванні та реалізації державної політики, забезпечення прозорості і відкритості діяльності органів виконавчої влади, підвищення кваліфікації державних службовців;
проводить громадську експертизу проектів нормативно-правових актів, що розробляються органом виконавчої влади, при якому вона утворена, і подає за її результатами пропозиції та зауваження;
інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.
Громадська рада при Кабінеті Міністрів України: координує діяльність громадських рад при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних,   районних   у   мм.   Києві та Севастополі державних адміністраціях з питань проведення консультацій з громадськістю і підготовки   за   їх   результатами   узгоджених пропозицій щодо формування та реалізації державної політики; вивчає практику роботи громадських рад, рівень їх співпраці з відповідними органами виконавчої влади і подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію та рекомендації щодо поглиблення такої співпраці; надає методичну допомогу громадським радам.
5. Громадська рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:
утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів її роботи;
залучати до роботи ради працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів   місцевого   самоврядування,
представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств і установ (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи.
Члени громадської ради з метою виконання покладених на неї завдань мають право:
отримувати від центральних і  місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідну інформацію;
брати участь у засіданнях і нарадах, що проводяться органом виконавчої влади, при якому утворена рада,  а також у засіданнях урядових комітетів та Кабінету Міністрів України у разі розгляду питань, щодо яких рада має окрему думку;
доступу до приміщень, в яких розташовано орган виконавчої влади, при якому утворена рада.
6. Громадська рада при районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, до складу якої входить до семи осіб, формується   шляхом   рейтингового   голосування   за кандидатів під час щорічних зборів представників не менше ніж однієї четвертої від кількості зареєстрованих у відповідному районі громадських організацій.
Громадська рада при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації,   до складу якої входить до п'ятнадцяти осіб, формується шляхом рейтингового голосування за кандидатів під час щорічних зборів представників не менше ніж однієї четвертої від кількості зареєстрованих у відповідному   регіоні   громадських організацій.
Громадська рада при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, до складу якої входить до п'ятнадцяти осіб, формується шляхом рейтингового голосування за кандидатів під час щорічних зборів не менше ніж однієї четвертої від кількості зареєстрованих всеукраїнських громадських організацій.
Громадська рада при Кабінеті  Міністрів України формується  шляхом обрання по одному представнику від Автономної Республіки  Крим,   області,   мм.   Києва   та Севастополя за результатами  рейтингового голосування за кандидатів під час щорічних зборів  представників   не   менше ніж однієї четвертої від кількості зареєстрованих у відповідному регіоні громадських організацій, а також   п'ятнадцяти представників за результатами рейтингового голосування за кандидатів під час щорічних зборів не  менше ніж однієї   четвертої від кількості зареєстрованих всеукраїнських громадських організацій.
Строк повноважень членів громадської ради - один рік.
7. Громадську раду очолює голова, який обирається шляхом рейтингового голосування членами ради з їх числа на засіданні ради строком на один рік.
Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради за його поданням шляхом рейтингового голосування членами ради на її засіданні.
8. Голова громадської ради:
організовує діяльність громадської ради;
скликає та організовує підготовку її засідань;
підписує документи від імені громадської ради;
представляє громадську раду у взаємовідносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.
9. Громадська рада провадить  свою діяльність відповідно до затвердженого нею плану роботи.
Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
Позачергові засідання громадської  ради можуть скликатися   за ініціативою двох третин від загального складу її членів.
Засідання громадської ради є  правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
У засіданнях   громадської   ради   можуть    брати    участь Прем'єр-міністр   України та члени  Кабінету Міністрів України, керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
10. Рішення    громадської    ради    приймається   відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення громадської ради враховуються органом   виконавчої влади, при якому вона утворена,  під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі. У разі прийняття громадською радою рішення щодо необхідності    доопрацювання     проекту нормативно-правового акта такий акт доопрацьовується за участю громадської ради.
11. Забезпечення   громадської   ради приміщенням, засобами зв'язку, створення необхідних умов для її роботи та проведення  засідань здійснює відповідний орган виконавчої влади. В органі  виконавчої влади функції із   організаційного   та   технічного  забезпечення роботи громадської ради виконує підрозділ у зв'язках з громадськістю.
                                       
ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                від 26 листопада 2009 р. N 1302
                            
ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р.  N 1378 ( 1378-2004-п ) "Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2773).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р.  N 215 ( 215-2006-п ) "Питання забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної  політики" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 9, ст. 537).
3. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від  21 травня 2009 р. N 518 ( 518-2009-п ) "Про утворення місцевих та  регіональних галузевих рад підприємців" (Офіційний вісник України,  2009 р., N 39, ст. 1318).

 


  Версія для друку

  Лінк на e-mail
Голосування
Чи вдавалось Вам подати документи на реєстрацію нової/змін про громадську/благодійну організацію з першого разу звернення до органу реєстрації?
так
ні
ще не звертався (лась)
 
Дайджест
№  

Всі дайджести >>>
 
Партнери та друзі


 
© Портал "Юрист НГО". Програма правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури, 2008.
Всі права застережені. Передрук матеріалів сайту вітається за умови гіперпосилання на Портал "Юрист НГО" http://www.lawngo.net