Громадські організації Благодійні організації Профспілки Релігійні організації Господарські асоціації Органи студентського самоврядування
На контролі

1. Проблеми застосування законодавства про громадські, благодійні, інші організації громадського сектору
Посібник «Об’єднання громад» Консультації щодо діяльності НУО on linе! «Охорона довкілля – стратегічний пріоритет громади... усе про легалізацію, державну реєстрацію громадських організацій, релігійних організацій, професійних спілок, благодійних організацій
Пошук:  
НеприбутковістьЩо має бути у статуті для неприбутковості?Неприбутковість та її реєстраціяОзнаки неприбутковостіРеєстрація змінГромадські об'єднання (зміни)Благодійні організації (зміни)Приклади статутів громадських об'єднаньРеєстрація нових НУОГромадські об'єднання Благодійні організаціїАктуальноНОВИНИ СТАТТІНОВИНИ ПРОГРАМИПравова допомога НУОКонтакти програмиFacebook консультаційний центрКонсультаціїГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯБЛАГОДІЙНИЦТВОГРОМАДСЬКА УЧАСТЬІНШІ ПИТАННЯЕлектронна бібліотекаПЕРЕКЛАДИ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇКОРИСНІ ВИДАННЯ АРХІВВідео-блоги архівАрхів публікаційАрхів новин Актуально -> СТАТТІ

Мешканці шахтарського міста оцінили роботу муніципальних закладів соціального обслуговування

З початку цього року громадська організація “Центр громадської експертизи” у м. Кіровське Донецької області реалізує проект “Моніторинг системи соціального захисту та соціального бюджету”. Метою проекту є підвищення доступності, якості та ефективності муніципальних послуг у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, а також бюджетних коштів, які спрямовуються на їх фінансування, шляхом проведення моніторингу роботи муніципальних закладів соціального захисту населення та аудиту соціального бюджету міста Кіровське. Проект здійснюється за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Однією із важливих складових реалізації проекту стало проведення в місті Кіровське опитування відвідувачів муніципальних закладів, що надають послуги соціально незахищеним категоріям мешканців міста. Метою опитування була оцінка якості, доступності та відповідності запитам мешканців міста тих соціальних послуг, що надаються цими закладами, а також з’ясування основних потреб, з якими соціально незахищені категорії громадян звертаються до них.
 
Опитуванням було охоплено відвідувачів чотирьох муніципальних закладів соціального обслуговування населення міста: Управління праці і соціального захисту населення, Міського центру зайнятості, Центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, а також Територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацезданих громадян. Загальна кількість опитаних склала 202 особи.
 
Серед опитаних відвідувачів закладів соціального обслуговування населення у місті Кіровське переважають жінки – їх 61,4%. Натомість чоловіків, які звертаються задля отримання різних видів соціального захисту чи соціальної підтримки, лише 38,6%. Середній вік опитаних відвідувачів становить 51,8 років. Більше третини опитаних – люди пенсійного віку, а частка молоді до 30 років серед усіх відвідувачів становить 14,4%.
 
Що стосується освітнього рівня, то серед опитаних відвідувачів муніципальних закладів соціального обслуговування населення міста Кіровське найбільшу частку становлять громадяни з середньою спеціальною освітою (29,7%), що відповідає специфіці економіки міста – домінування гірничодобувної промисловості. Друга за чисельністю група – громадяни з повною вищою освітою (17,8%). Частка громадян з дуже низьким рівнем освіти (1 - 4 класи) серед опитаних відвідувачів є значно меншою – 8,4%, що свідчить про доволі високий рівень освіти старших вікових груп у місті, а також про незначну долю серед відвідувачів громадян найстарших вікових груп, які переважно відзначаються значно нижчим рівнем освіти.
 
Майже половина опитаних – пенсіонери (46,5%), друга за кількістю опитаних група – безробітні та тимчасово непрацюючі (14,4% опитаних). Детальніше розподіл опитаних за типом зайнятості представлений у Таблиці 1.
 
Таблиця 1. Розподіл опитаних відвідувачів за типом занятості

 
Кількість осіб
% від всіх опитаних відвідувачів
Працівники державних підприємств
14
6,9
Працівники приватних підприємств
14
6,9
Підприємці-фізичні особи
22
10,9
Безробітні
29
14,4
Домогосподарки та непрацюючі
23
11,4
Пенсіонери
94
46,5
Студенти
5
2,5
Інше
1
0,5

Найбільш популярним закладом щодо звернень соціально незахищених категорій мешканців міста Кіровське є Управління праці і соціального захисту населення – до нього хоч один раз впродовж 2008 року зверталися 50,5% опитаних відвідувачів. При цьому, зазвичай відвідувачі звертаються до управління один раз на півроку (21,8% опитаних).
 
До Міського центру зайнятості хоч один раз впродовж 2008 року зверталися 30,2% опитаних. Зважаючи на специфіку роботи центру, звернення до нього мешканців міста є значно частішими – більшість опитаних звертаються до нього один раз на місяць або частіше.
 
Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян хоч один раз впродовж 2008 року відвідали 26,2% опитаних. Більшість з них звертається до центру один раз на квартал або оди раз на півроку.
Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді є не таким часто відвідуваним закладом соціального обслуговування населення в місті Кіровське і зазвичай до нього звертаються в діапазоні від одного разу на квартал до одного разу на рік. Хоча є група осіб з числа клієнтів центру, які відвідують його доволі часто – частіше 1 разу на місяць. Очевидно, цю останню групу становлять особи, що приходять до центру задля регулярних консультацій психолога.
 
Під час опитування відвідувачів муніципальних закладів соціального обслуговування населення їх попросили оцінити якість послуг, які надаються цими закладами, за п’ятибальною шкалою.
 
Отже, найвищі оцінки в місті Кіровське отримали Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацезданих громадян – 4,45 бали, а також Міський центр зайнятості – 4,39 бали. Два інші заклади, які оцінювалися їх відвідувачами, отримали дещо нижчі оцінки, хоча також вище 4 балів: Управління праці і соціального захисту населення – 4,16 бали, а Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді – 4,03 бали (див. Таблицю 2).
 
Таблиця 2. Оцінка якості послуг, що надаються муніципальними закладами соціального обслуговування

 
Управління праці і соціального захисту населення
Міський центр зайнятості
Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді
Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацезданих громадян
Середня оцінка (балів)
4,16
4,39
4,03
4,45
Кількість опитаних (осіб)
114
64
30
53

(де 5 – відмінно, 4 – добре, 3 – задовільно, 2 – незадовільно, 1 – погано)
Під час опитування також було досліджено питання про те, наскільки послуги, що надаються муніципальними закладами соціального обслуговування населення, відповідають потребам соціально незахищених категорій громадян – так само за п’ятибальною шкалою.
Виявилося, що всі заклади соціального обслуговування населення міста Кіровське отримали досить високу оцінку відповідності послуг, що ними надаються, існуючим потребам мешканців міста. Всі вони були оцінені значно вище 4 балів. При цьому, лідером так само став Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян – 4,56 бали (див. Таблицю 3).
Таблиця 3. Оцінка відповідності послуг, що надаються муніципальними закладами соціального обслуговування населення, існуючим потребам городян

 
Управління праці і соціального захисту населення
Міський центр зайнятості
Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді
Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацезданих громадян
Середня оцінка (балів)
4,48
4,49
4,44
4,56
Кількість опитаних (осіб)
112
59
32
54

(де 5 – відмінно, 4 – добре, 3 – задовільно, 2 – незадовільно, 1 – погано)
Загалом ефективність роботи закладів соціального обслуговування населення міста Кіровське є доволі високою. Так, відповідаючи на питання про те, наскільки працюючі в місті заклади соціального обслуговування населення вирішують питання, з якими мешканці міста до них звертаються, більшість опитаних знову дали досить високу оцінку трьом із чотирьох муніципальних закладів. Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді отримав оцінку нижче 4 балів, що вказує на необхідність фахівців центру й надалі працювати над розширенням переліку послуг, які ним надаються, а також нарощувати матеріальну базу центру для кращого вирішення проблем та задоволення запитів його відвідувачів у майбутньому.
 Таблиця 4. Оцінка Наскільки ці установи вирішують проблеми, з якими Ви до них звертаються

 
Управління праці і соціального захисту населення
Міський центр зайнятості
Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді
Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацезданих громадян
Середня оцінка (балів)
4,27
4,37
3,97
4,51
Кількість опитаних (осіб)
93
60
32
55

(де 5 – відмінно, 4 – добре, 3 – задовільно, 2 – незадовільно, 1 – погано)
Опитування показало: більшість відвідувачів закладів соціального обслуговування міста Кіровське вважають, що ці заклади працюють ефективно і доволі якісно виконують функції, які на них покладені. При цьому, лідерами за всіма показниками є Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів і одиноких непрацездатних громадян та Міський центр зайнятості.

Центр громадських експертиз, Наталія Ходько


  Версія для друку

  Лінк на e-mail
Голосування
Чи вдавалось Вам подати документи на реєстрацію нової/змін про громадську/благодійну організацію з першого разу звернення до органу реєстрації?
так
ні
ще не звертався (лась)
 
Дайджест
№  

Всі дайджести >>>
 
Партнери та друзі


 
© Портал "Юрист НГО". Програма правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури, 2008.
Всі права застережені. Передрук матеріалів сайту вітається за умови гіперпосилання на Портал "Юрист НГО" http://www.lawngo.net