Портал "Юрист НГО"
LAWNGO.net


Перелік документів про внесення змін до статуту громадського об’єднання та ЗРАЗКИ

 

Назва

Вимоги та особливості

1

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі

Форма заяви затверджена Наказом Міністерства юстиції  18.11.2016  № 3268/5

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16/paran31#n31

Форма №3

2

Статут в новій редакції

 

Приклади статутів для громадської організації чи спілки

 

 

Викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками) або уповноваженими ними  особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами).

3

Протокол загальних зборів (конференції, з’їзду)

 

Приклад

Має містити відомості про:

1) дату та місце проведення  зборів;

2) осіб, які брали участь в зборах,

3) рішення про затвердження статуту громадського об'єднання в новій редакції;

4) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об'єднання відповідно до нового затвердженого статуту (у разі змін в цій частині);

5) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій,

6) визначення осіб, уповноважених підписати статут.

4

Реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи

 

Приклад

Щодо осіб, які брали участь:

1) щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює;

2) щодо юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в зборах.

 Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в зборах.

5

Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру

 

Приклад

-

6

Відомості про керівні органи громадського формування (тільки у разі їх зміни)

 

Приклад

Ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку

7

Документ про сплату адміністративного збору

Стаття 36 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» - 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

 

Важливо. Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу - підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.


© Портал "Юрист НГО"
LAWNGO.net