Портал "Юрист НГО"
LAWNGO.net


Що має бути у статуті для неприбутковості?

Організації включаються у Реєстр неприбуткових організацій та установ тільки за умови наявності у статутах відповідних положень.

Перелік вимог визначений Податковим кодексом. 

Ст.133.4.1. Податкового кодексу.

- Заборона розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
- Передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
- Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Важливо! Для уникнення проблем і суперечок, у тексті статутів організацій найкраще забезпечувати 100 % співпадіння змісту із положеннями Податкового кодексу.


© Портал "Юрист НГО"
LAWNGO.net