Портал "Юрист НГО"
LAWNGO.net


Чи можуть здійснювати громадську експертизу громадські організації, які легалізовані шляхом повідомлення?

 

Громадські організації цікавляться, чи мають вони право на проведення громадської експертизи, якщо вони легалізовані шляхом повідомлення та не мають статусу юридичної особи. Також представники  організацій турбуються через те, як скласти запит про проведення громадської експертизи, якщо організація не матиме печатки.
Частина 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади»  вказує, що «під інститутами громадянського суспільства слід розуміти громадські організації, професійні та творчі спілки, організації роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації населення, недержавні   засоби   масової інформації   та   інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства.»
Таким чином, у Постанові мова іде про громадські організації, які легалізовані відповідно до законодавства. Відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян» громадські організації можуть бути легалізовані шляхом повідомлення або шляхом реєстрації.  Якщо громадські організації легалізуються шляхом повідомлення, вони не набувають статусу юридичної особи, проте вони вважаються такими, які «легалізовані відповідно до законодавства».
Також відзначимо, що  громадські організації, які легалізовані шляхом повідомлення,  не набувають статусу юридичної особи, але це не означає, що вони не можуть мати печатку. Відповідно до   пункту  3.1.4. (абз.9) Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 11.01.1999 року №17 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам,   організаціям,   господарським   об'єднанням   та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних    майстерень,   виготовлення печаток і штампів,  а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів» громадські організації, які легалізовані шляхом повідомлення, подають заяву, витяг з книги обліку громадських організацій, що  ведеться органом, який здійснює легалізацію, зразки (ескізи) печаток і штампів у двох примірниках, затверджені керівником, копію   статуту (витяг з нього) із зазначенням права користування печатками і штампами. Детальніші вимоги та процедура описані в Інструкції (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0264-99).
Консультацію підготовлено програмою правової підтримки НУО Центру громадської адвокатури  для "Електронного робочого столу громадського експерта" (проект  Творчого об'єднання «ТОРО»  спільно із партнерами)

© Портал "Юрист НГО"
LAWNGO.net