Громадські організації Благодійні організації Профспілки Релігійні організації Господарські асоціації Органи студентського самоврядування
На контролі

1. Проблеми застосування законодавства про громадські, благодійні, інші організації громадського сектору
Реформування митних процедур на місцевому рівні об... «Охорона довкілля – стратегічний пріоритет громади... Посібник «Об’єднання громад» усе про легалізацію, державну реєстрацію громадських організацій, релігійних організацій, професійних спілок, благодійних організацій
Пошук:  
НеприбутковістьЩо має бути у статуті для неприбутковості?Неприбутковість та її реєстраціяОзнаки неприбутковостіРеєстрація змінГромадські об'єднання (зміни)Благодійні організації (зміни)Приклади статутів громадських об'єднаньРеєстрація нових НУОГромадські об'єднання Благодійні організаціїАктуальноНОВИНИ СТАТТІНОВИНИ ПРОГРАМИПравова допомога НУОКонтакти програмиFacebook консультаційний центрКонсультаціїГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯБЛАГОДІЙНИЦТВОГРОМАДСЬКА УЧАСТЬІНШІ ПИТАННЯЕлектронна бібліотекаПЕРЕКЛАДИ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇКОРИСНІ ВИДАННЯ АРХІВВідео-блоги архівАрхів публікаційАрхів новин Актуально -> СТАТТІ

ОЛЕНА ГРАБОВСЬКА:Реєстрація неурядових організацій в Україні та Польщі
Процедура реєстрації неурядових організацій (НУО) в Україні широко обговорюється впродовж останніх років. Експертами громадських організацій було розроблено ряд рекомендацій щодо зміни існуючого законодавства із врахуванням зауважень Ради Європи, однак, незважаючи на останні зміни, в українській нормативно-правовій базі все ще залишається багато прогалин, котрі створюють перешкоди для повноцінної реалізації свободи об'єднань.
 
Метою даної статті є представлення порівняльного аналізу процедури реєстрації НУО в Польщі та Україні. Забігаючи наперед зазначимо, що дана процедура в Польщі далека від досконалості і є об'єктом критики з боку представників третього сектору. Однак, на нашу думку, досвід сусідів – як позитивний, так і негативний – є цінним матеріалом, котрий дозволить уникнути помилок в майбутньому і розпочати позитивні зміни вже зараз.
 
Основними типами неурядових організацій в Польщі є товариства, фундації та об'єднання, котрі підлягають обов'язковій реєстрації в Державному судовому реєстрі.
Державний судовий реєстр був створений на підстави статі 1 Закону від 20 серпня 1997 року про Державний судовий реєстр і складається з:
-                    реєстру приватних підприємців;
-                    реєстру товариств, інших громадських і професійних організацій, фундацій, а також публічних закладів охорони здоров'я (в цьому реєстрі також міститься інформація про виконання організаціями умов, передбачених Законом про суспільно корисну діяльність та волонтаріат, тобто про можливість набуття організацією статусу організації суспільної користі);
-                    реєстр нерозрахованих боржників.
 
Обслуговують реєстр районні господарські суди, їх юрисдикції підлягають воєводства або їх частини (це стосується так званих реєстрових судів).
Реєстр є відкритим, кожен має право доступу до даних, що містяться в ньому. Доступ здійснюється за допомогою Центру інформації Державного судового реєстру, котрий має відділення при всіх районних судах. Центр інформації за оплату видає інформацію, виписки, витяги і свідоцтва з реєстру, і такі документи мають силу документів, виданих судом.
 
У Польщі, як і в Україні, неурядові організації проходять подвійну реєстрацію: як організація і як юридична особа. Процедура реєстрації товариств і фундацій дещо відрізняється, враховуючи особливості створення даних суб'єктів.
На першому етапі реєстрації товариства чи громадського об'єднання необхідно подати заяву про реєстрацію а також:
Ÿ     статут;
Ÿ     протокол установчих зборів;
Ÿ     перелік засновників;
Ÿ     рішення загальних зборів про створення організації, вибори комітету засновників, вибори президії та органів внутрішнього контролю.
Заява разом з додатками подається у двох примірниках. Усі документи повинні бути оригіналами або нотаріально завіреними копіями.
 
Загалом практика в окремих судах є різною, наприклад, деякі суди вимагають три примірники статуту.
До заяви про реєстрацію фундації до Державного судового реєстру подається:
Ÿ      положення про створення фундації (нотаріально завірена заява або інший документ, що свідчить про створення фундації);
Ÿ      статут (в двох екземплярах, а у випадку, якщо діяльність фундації поширюється на одне воєводство – три екземпляри);
Ÿ      рішення про створення органів фундації (можуть бути прийняті різними організаційними структурами фундації, наприклад Радою засновників, Радою фундації). Таким рішенням можуть бути створені різні представницькі органи фундації, наприклад Правління; все залежить від того, як окреслюються відносини між органами фундації в статуті. Рішення приймаються на зборах, на яких ведеться протокол;
Ÿ      нотаріально завірені зразки підписів осіб, що входять до представницьких органів (стосується фундацій, котрі здійснюють господарську діяльність). Зразки підписів складаються в присутності судді чи уповноваженого працівника суду;
Ÿ      положення, в якому вказується міністерство, котре буде здійснювати нагляд за діяльністю фундації.
Документи подаються до районного суду за місцем юридичної адреси фундації.
 
Перший етап реєстрації товариства чи громадського об'єднання може тривати до трьох місяців, а фундації – не більше 14 днів. Після успішного проходження цього етапу організація може подати заяву про реєстрацію її як юридичної особи до того ж Державного судового реєстру.
 
Для реєстрації неурядової організації як юридичної особи в Польщі необхідно подати заяву, яка складається на відповідних формулярах, котрі можна отримати в суді або на інтернет-сторінці та додаткові відомості. Загалом пакет документів для реєстрації на другому етапі включає:
основна форма:
KRS-W20 – заява про реєстрацію суб'єкта в Державному судовому реєстрі обов'язкові форми:
KRS-WК – перелік органів суб'єкта\співвласників, які виконую представницькі функції (інформація про представницький орган, осіб, котрі входять до його складу та спосіб представництва). Також подається інформація про правління, ревізійну комісію, раду фундації тощо;
KRS-WF – перелік засновників (інформація про осіб, що входять до складу установчого комітету чи осіб, що заснували організацію). Цей додаток не є потрібним, якщо створено представницький орган, тобто правління.
   додаткові форми:
KRS-WA – відомості про регіональні відділення організації;
KRS-WH – відомості про спосіб утворення суб'єкта (якщо був утворений шляхом об'єднання інших суб'єктів);
KRS-WM – відомості про предмет діяльності (лише у випадку, якщо одночасно до реєстру підприємств подається заява про проведення економічної діяльності);
   інші:
KRS-ZN – фінансові звіти та інші документи;
KRS-W-OPP – заява про надання статусу організації суспільної користі.
 
Всі документи підписуються членами установчого комітету (у випадку товариств) або засновниками (у випадку фундацій)
Документи, що додаються до заяви про реєстрацію, повинні бути подані в оригіналах або нотаріально завірених копіях. Відповідно до ст. 20а Закону про Державний судовий реєстр, розгляд заяви про надання статусу юридичної особи триває до 14 днів з дати подання такої заяви. Надання статусу юридичної особи відбувається на підставі постанови суду з моменту її винесення і полягає на внесенні даних організації до інформаційної бази даних.
 
Реєстрація місцевих організацій в Україні відбувається у відділах реєстрації виконкомів місцевих рад чи райадміністрацій, а обласних – в обласних управліннях юстиції. Відповідно, для отримання статусу юридичної особи в Україні, як і в Польщі, організація повинна подавати фактично два комплекти документів. На початку до відділу реєстрації чи управління юстиції необхідно подати нотаріально завірену заяву з підписами щонайменше 3 засновників у випадку громадської організації або одного засновника у випадку благодійного фонду. До заяви також додаються два примірники статуту, відомості про склад керівних органів (із зазначенням прізвище, ім'я, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади, місця роботи), відомості про наявність місцевих осередків, документ про сплату реєстраційного збору, відомості про засновників та лист-уповноваження від всеукраїнської організації для осередків всеукраїнських організацій.
Благодійна організація  відповідно до частини 4 статті 8 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" реєструється у двомісячний термін органами юстиції, до цього терміну також слід додати реєстрацію як юридичної особи.
 
Після отримання свідоцтва про реєстрацію та завіреного статуту, необхідно пройти реєстрацію юридичної особи. Реєстрацію проводять державні реєстратори, які працюють у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи. Для реєстрації потрібно подати Статут та свідоцтво про реєстрацію, а також протокол установчих зборів і заповнену Форму №6 (реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу). Свідоцтво про реєстрацію видається протягом 3 днів з дати подання заяви. З цього моменту організація набуває статусу юридичної особи та вноситься до Єдиного державного реєстру об'єднань громадян та благодійних організацій.
 
Слід зазначити, що процедура реєстрації неурядових організацій в Україні є коротшою, ніж в Польщі. Так само, як і в Польщі, організація в Україні провинна пройти легалізацію шляхом реєстрації, а пізніше – отримати статус юридичної особи. В Україні спочатку відповідно до Положення про легалізацію об’єднань громадян реєстратор легалізує організацію як об’єднання громадян, вони отримують одне свідоцтво у триденний термін, у такий же термін вона реєструється як юридична особа.  Заява про державну реєстрацію благодійної організації в Україні розглядається реєструючим органом у двомісячний термін з дня подання всіх необхідних документів і на реєстрацію юридичної особи також відводиться три дні. Як було зазначено вище, процедура реєстрації організації в Польщі може тривати від 28 днів до трьох з половиною місяців, причому терміни реєстрації фундації (аналога благодійної організації в Україні) є значно коротшими.
 
В Україні, як і в Польщі, відмову в проведенні державної реєстрації юридичної особи може бути оскаржено в суді.
Оплата за реєстрацію неурядової організації
В Польщі товариства на підставі п. 4 ст. 17 Закону про товариства, а фундації на підставі п.2 ст. 8 Закону про фундації звільняються від оплати за реєстрацію в Державному судовому реєстрі. Законом про судові витрати в цивільних справах від березня 2006 року відмінено норму про звільнення фундацій та товариств від оплати за реєстрацію, однак рішення про звільнення є предметом різної інтерпретації. Тому під час реєстрації організації в Польщі на даний час необхідно з'ясувати в регіональному відділенні Державного судового реєстру необхідність таких оплат. У випадку, якщо оплата все-таки вимагається, до установчих документів необхідно додати квитанцію про оплату.
 
Оплата за реєстрацію фундації у Польщі складає 250 польських злотих за реєстрацію без отримання статусу юридичної особи і 1500 польських злотих за надання статусу юридичної особи (така ж сума сплачується за реєстрацію товариства, що здійснює господарську діяльність), причому 1000 злотих складає оплата на внесення до реєстру підприємств і 500 – за розміщення інформації про реєстрацію в Судовому та Економічному Віснику. Відповідно організація вже не повинна вносити оплату за запис в реєстрі фундацій і товариств.
 
В будь-якому випадку організація може подати заяву про звільнення з оплати, однак рішення приймає той же суд, в якому здійснюється реєстрація.
В питаннях оплати за реєстрацію, організації в Україні перебувають в кращому становищі, насамперед завдяки відсутності суперечливих положень щодо обов'язковості оплати. Постановою Кабінету Міністрів від 26 лютого 1993 р. N 143 встановлено такі розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян:
·                    всеукраїнських - 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
·                    міжнародних - 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і 250 доларів США (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за офіційним обмінним курсом Національного банку на час сплати;
·                    місцевих об’єднань громадян, а також місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян:
міжобласних, обласних, київських і севастопольських міських - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
міжрайонних, районних, міських, сільських, селищних - 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
За реєстрацію громадських організацій інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір збору знижується на 50 відсотків.
 
Дитячі громадські організації та професійні спілки від сплати реєстраційного збору звільняються.
Що стосується благодійних організацій в Україні, то, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 383 "Про розміри і порядок справляння плати за державну реєстрацію благодійних організацій" встановлені такі розміри збору:
 • всеукраїнських - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
 • міжнародних - 1,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
 • місцевих благодійних організацій, а також відділень, філій, представництв всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Крім зазначеного реєстраційного збору громадські організації мають сплачувати також збір за реєстрацію юридичної особи, який становить десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Однак, в будь-якому випадку, ці суми є меншими, ніж у наших сусідів.
 
Реєстрація в управлінні статистики та податковій інспекції
 
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів Польщі від 27 липня 1997 року, після реєстрації нової організації в Державному судовому реєстрі, ця організація зобов'язана подати заяву про внесення її до державного реєстру суб'єктів господарювання та отримати ідентифікаційний код REGON (аналог українського ЄДРПОУ). Заяву про надання ідентифікаційного коду разом із статутом та копією виписки з реєстру подається в обласне статистичне управління. Після отримання REGON організація обов'язана подати заяву про внесення цього номера до Державного судового реєстру на підставі заповненого формуляру KRS-Z-20 – заява про зміну даних господарюючого суб'єкта. До заяви також додається додатковий формуляр KRS-ZY – разом із документом, що засвідчує отримання ідентифікаційного коду. Внесення ідентифікаційного коду до Державного судового реєстру є безкоштовним.
 
В Польщі, на відміну від України, не ведеться окремий реєстр неприбуткових організацій податковою адміністрацією. Організація зобов'язана лише отримати ідентифікаційний податковий номер – NIP. Заява про надання такого номеру подається до відділення державної податкової інспекції за адресою організації. Для отримання NIP необхідно подати заповнений формуляр разом з випискою з реєстру, статутом, довідкою про надання REGON, договором на оренду приміщення, а також номером банківського рахунку. На розгляд заяви податковою інспекцією відводиться три тижні.
Заява польської організації про реєстрацію до Фонду соціального страхування подається лише тоді, коли укладається трудова угода з фізичною особою і виникає необхідність сплати внесків до Фонду.
В Україні ж, після отримання свідоцтва про реєстрацію, організація повинна стати на облік в таких установах:
 
Ÿ     Управління статистики (отримання коду ЄДРПОУ)
Ÿ     Пенсійний фонд;
Ÿ     Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
Ÿ     Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;
Ÿ     Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
Ÿ     Податкова інспекція.
 
Що стосується податкової інспекції, то організація насамперед повинна стати на облік платників податків – юридичних осіб, а потім ще отримати код неприбутковості, котрий дає їй певні привілеї в частині звільнення від податків.
 
Підсумовуючи зазначимо, що найважливішим державним органом для неурядових організацій в Польщі є Державний судовий реєстр. Цей орган проводить реєстрацію товариства чи фундації, надає статус юридичної особи та статус організації суспільної користі, частина організацій, котрі мають статус організації суспільної користі або проводять економічну діяльність, подають в Державний судовий реєстр звіти. Цей же орган приймає рішення про ліквідацію чи реорганізацію громадської організації. Фактично це інституція першого контакту для громадської організації. Організація роботи Державного судового реєстру, як і сама процедура реєстрації неурядової організації в Польщі не є досконалою, однак позитивним моментом є саме існування такого органу, що суттєво полегшує становище громадських організацій в Польщі. Система "єдиного вікна" для НУО в Україні все ще перебуває на стадії становлення, однак окремі позитивні тенденції дозволяють говорити про можливість створення сприятливих умов для утворення і діяльності громадських організацій в майбутньому.
 
Нормативні акти та література
 1. Ustawa z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 383 "Про розміри і порядок справляння плати за державну реєстрацію благодійних організацій" 
 7.   Постанова Кабінету Міністрів від 26 лютого 1993 р. N 143 "Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян"
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 140 "ПрозатвердженняПоложення про порядок легалізації об'єднань громадян
 9. R.Skiba, Prawne warunki działania organizacji pozarządowych - Warszawa, 2003

 Джерело: Юриспруденція on-line

 
 
 

 


  Версія для друку

  Лінк на e-mail
Голосування
Чи вдавалось Вам подати документи на реєстрацію нової/змін про громадську/благодійну організацію з першого разу звернення до органу реєстрації?
так
ні
ще не звертався (лась)
 
Дайджест
№  11

Всі дайджести >>>
 
Партнери та друзі


  ADS: