Громадські організації Благодійні організації Профспілки Релігійні організації Господарські асоціації Органи студентського самоврядування
На контролі

1. Проблеми застосування законодавства про громадські, благодійні, інші організації громадського сектору
Навіщо громадам стратегії в процесі впровадження р... Громадські активісти навчались інструментам впливу... Реформування митних процедур на місцевому рівні об... усе про легалізацію, державну реєстрацію громадських організацій, релігійних організацій, професійних спілок, благодійних організацій
Пошук:  
НеприбутковістьЩо має бути у статуті для неприбутковості?Неприбутковість та її реєстраціяОзнаки неприбутковостіРеєстрація змінГромадські об'єднання (зміни)Благодійні організації (зміни)Приклади статутів громадських об'єднаньРеєстрація нових НУОГромадські об'єднання Благодійні організаціїАктуальноНОВИНИ СТАТТІНОВИНИ ПРОГРАМИПравова допомога НУОКонтакти програмиFacebook консультаційний центрКонсультаціїГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯБЛАГОДІЙНИЦТВОГРОМАДСЬКА УЧАСТЬІНШІ ПИТАННЯЕлектронна бібліотекаПЕРЕКЛАДИ РІШЕНЬ ЄСПЛ ПРО СВОБОДУ АСОЦІАЦІЇКОРИСНІ ВИДАННЯ АРХІВВідео-блоги архівАрхів публікаційАрхів новин Актуально -> СТАТТІ

Досвід США у процедурі встановлення інвалідності, розроблення програми реабілітації, та існування подібних комісій.

 

Встановлення інвалідності в Україні та розроблення програми реабілітації здійснюється відповідно до “Положенняпро медико-соціальну експертизу”, “Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності” затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року. № 1317, “Інструкції про встановлення груп інвалідності” затверджену Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05.09.2011 року N 561, Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” та Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів ” від 8 грудня 2006 р. N 1686.
Медико-соціальна експертиза проводиться медико-соціальними експертними комісіями, що утворюються за територіальним принципом. Експертиза проводиться з метою виявлення ступеня обмеження життєдіяльності, причини, час настання, групи інвалідності, а також компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, реалізація яких сприяє медичній, психолого-педагогічній, професійній, трудовій, фізкультурно-спортивній, фізичній, соціальній та психологічній реабілітації. Крім того, експертиза сприяє проведенню ефективних заходів щодо профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів, пристосування їх до суспільного життя.
Огляд громадян у медико-соціальних експертних комісіях проводиться за місцем проживання або лікування за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу. Якщо хворий за станом здоров’я згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії лікувально-профілактичного закладу не може з’явитися до медико-соціальної експертної комісії, огляд проводиться вдома або в стаціонарі, де він перебуває на лікуванні. У виняткових випадках комісія може прийняти рішення заочно за згодою громадян, керуючись матеріалами медичних справ.
Експертиза проводиться лише після повного та всебічного медичного обстеження. Медико-соціальна експертна комісія повинна видати особі, яку визнано інвалідом або стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності, довідку та індивідуальну програму реабілітацію.
Процедура встановлення інвалідності в США відрізняється від України.
Термін "особа з одним або декількома обмеженими можливостями" означає будь-яку особу, яка в силу фізичних чи психічних порушень, або може бути як очікується, буде повністю або частково недієздатною до самостійного життя і трудової діяльності.
Законом США “Про соціальне забезпечення" передбачено виплату допомоги з інвалідності особам, які є "застраховані" відповідно до закону в силу своїх внесків до Фонду соціального страхування через соціальний податок зі свого заробітку, а також передбачає платежі додаткового соціального доходу (SSI) фізичним особам (у тому числі дітей до 18 років), які є інвалідами та мають обмежений дохід і ресурси.
Закон визначає інвалідність, як нездатність займатися будь-якою діяльністю, обумовлену фізичними або розумовими вадами, може призвести до смерті або, яка триває або триватиме безперервно протягом не менше 12 місяців.
Управління соціального забезпечення (SSA) виділяє дві програми, які забезпечують переваги за ознакою інвалідності: Соціальне страхування по інвалідності (SSDI) і додаткового соціального доходу (SSI).
Процес визначення інвалідності.
Більшість соціальних претензій (заяв) по інвалідності, спочатку обробляються через мережу місцевої адміністрації соціального страхування (SSA) на місцях. Заявки на інвалідністьподаються: 1) особисто до місцевих відділів соціального забезпечення, що перебувають на всій території держави або 2) через Інтернет за адресою www.ssa.gov або 3) за телефоном. Претензії потім направляються в державну службу визначення інвалідності (DDS). Після завершення медичного рішення, заява направляється назад у відповідні органи Управління соціального забезпечення для остаточної обробки прийнятого рішення.
Місцеве відділення відповідає за перевірку немедичних даних і вимоги, які можуть включати: вік, зайнятість, громадянство, сімейний стан, проживання, доходи, ресурси, а також інформація життєустрою. Місцеве відділення направляє справу державній службі визначення інвалідності (DDS) для оцінки інвалідності.
Наприклад, при розгляді претензії по інвалідності є п’ять питань, на які аналітик шукає відповіді:
 Ви працюєте?
 Чи впливає медична проблема на Вашу здатність працювати?
 Чизустрічаються Ваші порушення в “Блакитній книзі”?
 Чи можете Ви зробити роботу, яку роцесси раніше?
 Ви можете зробити будь-який інший вид роботи?
 Щоб мати право на отримання допомоги, відповідь на № 1 повинна бути «Ні», і відповідь на № 2 повинна бути «так».
 Якщо відповідь на питання № 3: «Так», заявка буде схвалена. Якщо ні, то № 4 та № 5 має бути «Ні».
Щобполегшитицейроцессізберегтидеякуоднорідністьповсійкраїні, Управління соціального забезпеченняпублікуєкнигупідназвою “Оцінка інвалідності всистемісоціальногострахування”, або «Блакитнакнига».
Якщостанздоров'явідповідаєодному з критеріїв, які зазначені в книзі, то претензіїповиннібутизатверджені.
Державна служби визначення інвалідності.
Державні служби визначення інвалідності (DDS), які повністю фінансуються федеральним урядом, є державними установами, відповідальними за розробку медичних доказів і надання початкових рішеннь про те, чи заявник являється інвалідом.
 Як правило, Державна служба визначення інвалідності (DDS) намагається отримати докази з медичних джерел в першу чергу. Якщо такі дані відсутні або їх недостатньо, щоб зробити висновки, Державна служба визначення інвалідності (DDS) організовує Консультаційний огляд (CE) для отримання додаткової інформації. Джерело лікування позивача є кращим джерелом для консультаційного огляду, однак Державна служба визначення інвалідності (DDS) може також отримати консультаційний огляд від незалежного джерела.
Після завершення своєї роботи Державна служба визначення інвалідності (DDS) робить визначення інвалідності. Рішення приймається більшістю, що складається з медичного або психологічного консультанта та експерта інвалідності. Якщо команда вважає, що додаткові докази і раніше необхідні, консультант або експерт може повторно зв'язатися з медичним джерелом і попросити додаткову інформацію.
Державна служба визначення інвалідності (DDS) також приймає рішення, чи має право заявник стати кандидатом на професійну реабілітацію (VR). Якщо це так, Державна служба визначення інвалідності (DDS) робить звернення до Державного органу професійної реабілітації (VR).
Після того, як Державна служба визначення інвалідності (DDS) робить визначення інвалідності, вона повертає справу в місцеве відділенні соціального забезпечення для прийняття відповідного рішення залежно від того, прийнята претензія чи ні. Якщо Державна служба визначення інвалідності (DDS)визнає позивача інвалідом, Управління соціального забезпечення (SSA) буде завершувати виконання будь-яких невирішених питань і буде починати виплачувати допомогу. Якщо позивачане визнали інвалідом, файл зберігається в місцевому відділенні, у разі якщо позивач приймає рішення оскаржити ухвалу.
За відсутності достатніх медичних доказів з власних медичних джерел особи, Управління соціального захисту (SSA), через Державну службу визначення інвалідності (DDS) може запросити додаткове обстеження. Ці обстеження виконують ліцензовані лікарі (медичні або остеопатической лікарів), психологи або, за певних обставин, інших медичних працівників, таких як оптика, педіатри, і логопедів. Всі джерела повинні мати державну ліцензію, мати підготовку і досвід, щоб виконати вид експертиз або перевірити запити Управління соціального захисту.
Частота оглядів залежить від характеру і тяжкості захворювання:
• Якщо поліпшення очікується, перший огляд в цілому буде від 6 до 18 місяців після дати настання інваліданості.
• Якщо поліпшення можливо, але не можнаце передбачити, справа буде переглянута приблизно раз на 3 роки.
• Якщо поліпшення не передбачається, справа буде розглянута раз на 7 років.
Медичні дані при визначенні інвалідності.
В даний час, багато претензій інвалідності встановлюються на основі медичного висновку від джерела лікування, тобто від лікарів. Управління соціального захисту (SSA),як правило приділяє особливу увагу данимджерелам лікування, тому що вони виходять від медичних працівників в найбільшій мірі, здатних надати докладний опис картини інвалідності (знецінення) позивача і може принести унікальну перспективу для медичних доказів. Таким чином, своєчасне, точне і адекватне медичне лікування є причиною прискорення обробки претензій, тому що вони можуть значно зменшити або усунути необхідність в додаткових медичних доказах для завершення претензії. Це може бути більше, ніж запис лікуючого лікаря та спеціаліста. Він може також включати записи терапевта, мануального терапевта, акупунктури і інші лікарем.
Щоб значно прискорити час обробки, також рекомендується взяти з собою копії своїх медичних документів, коли особа йдедля проведення початкового інтерв'ю з передставниками соціального забезпечення.
Управління соціального захисту (SSA) також просить копії медичних доказів з лікарень, клінік, або інших медичних установах, де позивач лікувався. Всі медичні висновки враховуються в процесі визначення інвалідності.
Після установки для соціального захисту інвалідів, необхідно представити остаточний докладний звіт (RFC) про лікування особи, в якому зазначено чи є якісь обмеження в особи, про її стан, і як обмеження вплине на її здатність здійснювати трудову діяльність.
Є багато причин, чому лікарі не допомагають заявникам, заповнити форму RFC (остаточний докладний звіт про лікування особи):
Неясні очікування. Часто лікарі не розуміють, що саме від них очікується.
Брак часу. Лікарі можуть думати, що заповнення даної форми займе багато часу, якого в них і так дуже обмаль.
Також вони бояться, що будуть викликані для дачі показань у суд.
Деякі лікарі побоюються, що це може негативно вплинути на їх репутацію, якщо органи соціального забезпечення будуть не згідні з його думкою.
Департамент освіти США перевіряє ліцензії кожного лікаря, який засвідчує повне і постійне застосування інвалідності розряду, перевіряючи звіти відповідним державним органом.
Оскарження рішення, яке прийняте не на користь особи.
 Якщо людина не згодна з первісним рішенням, він чи вона може оскаржити його. Перше - адміністративне оскарження, є повторний розгляд.Це, як правило, перегляд справи на державному рівні судовою командою, яка не брала участь в первинному визначенні інвалідності. 
Якщо незадоволені з повторного перегляду, людина може вимагати проведення слухань перед суддею з адміністративного права. 
Якщо він чи вона не задоволена винесення рішення на слуханнях, то подає апеляцію на розгляд Апеляційної ради. Загалом, позивач має 60 днів на подачу апеляції з несприятливих ухвали або рішення. Апеляції повинні бути подані в письмовій формі та можуть бути надіслані поштою або особисто в будь-яке відділення Соціального забезпечення.
Якщо людина вичерпує всі адміністративні апеляції, то він чи вона може подати цивільний позов до Федерального окружного суду і зрештою звернутися до Верховного суду Сполучених Штатів.
Реабілітація в США.
Медико-соціальна реабілітація одержала в останні роки широке визнання. Медико-соціальна реабілітація інвалідів важлива не тільки сама по собі. Вона важлива як засіб інтеграції осіб з обмеженими можливостями в соціум, як механізм створення рівних можливостей інвалідам, для того, щоб бути соціально затребуваними.
У США інваліди в першу чергу забезпечуються пенсією й страхуванням від нещасних випадків. Для них організується медичне обслуговування. Спеціалізовані види обслуговування передбачені для непрацездатних.
На підставі законів про забезпечення інвалідів і осіб з обмеженими можливостями місцеві органи влади США в межах своєї території відповідають за соціальну підтримку інвалідів. Практично вона здійснюється за допомогою спеціалізованих інвалідних організацій і фондів, тому що муніципалітети (за плату) залучають їх для надання інвалідам значної частини покладених за законом послуг. Основними серед послуг являються: житло-побутовий пристрій, транспорт, надання роботи, навчання, адаптація, виплата спеціальних посібників і компенсацій. Останні передбачені для проведення заходів соціально-реабілітаційного характеру, що сприяють підвищенню дієздатності інваліда, а також на протезування, професійну підготовку або загальну освіту. Адаптаційна підготовка допомагає інвалідові пристосуватися до стану, що виникає в результаті каліцтва або хвороби, учить користуватися різними технічними й іншими засобами, передбаченими для підтримки цієї категорії населення. До адаптаційної підготовки залучаються члени родини і близькі інвалідів. Її ціль - забезпечити соціальну й психологічну самостійність, зміцнити дієздатність інваліда. Підготовка до праці покликана полегшити працевлаштування інваліда, зміцнити його прагнення пристосуватися до роботи й домогтися в ній успіху.
Допомога інвалідові в облаштyванні житла покликана створити умови для нормального й незалежного побуту, самообслуговування. Завдяки перебудові квартири, придбанню спеціальних пристосувань вдається налагодити життя інваліда в будинку, а не в стаціонарі. Усунути або зменшити незручності - це головне в перебудові квартири. До пристосувань, що підвищують дієздатність інваліда, ставляться: автомобіль, спеціально обладнаний моторолер, додаткове встаткування для автомобіля, інформаційно-текстова апаратури до телевізора, телефон з підключеним дисплеєм, пристрою, що дозволяють займатися посильними видами фізкультури й спорту.
Роблячи транспортні послуги, соціальні служби доставляють людину з важкими формами інвалідності на роботу, у навчальний заклад, на культурні заходи, у басейн і т.д.
Широке коло організацій забезпечує допомогу людям-інвалідам, який можна розділити на 3 групи: частки власники будинків, щозаробляють тим, що вони забезпечують догляд; суспільний сектор, що складається із благодійних організацій, які оплачують штат і інші витрати за рахунок державних фондів, пожертвувань окремих громадян і гонорарів за надані послуги; місцеві влади, які забезпечують більшу частину соціальних послуг інвалідам.
Соціальні служби мобілізують всі можливості для того, щоб допомогти людям жити в будинку. Ті, хто потребує додаткової підтримки в денний час, можуть відвідувати денний центр, що перебуває в межах досяжності від їхнього будинку.
Існують кілька типів денних центрів - як у підпорядкуванні місцевих органів, так і незалежних або суспільних агентств. Багато хто із центрів включають обслуговування людей з фізичними недоліками або труднощами в навчанні. У них працюють професійні команди, які крім соціальних працівників включають психологів, терапевтів, штат медсестер, інструкторів і вчителів. Центри підготовки дорослих і центри соціального навчання продовжують тренінг із молодими людьми, що мають труднощі в навчанні після закінчення школи. Акцент робиться на самообслуговування й придбання соціальних умінь, таких як здійснення покупок, готування їжі, обіг із грішми, користування громадськими місцями. Це дозволяє пацієнтові жити в суспільстві й розраховувати на власні сили. У центрах також проводяться заняття по малюванню, рукоділлю, роботі з дерева, фізкультурі й читанню.
У центрах соціального навчання увага звертається на придбання навичок спілкування й соціалізації. Служби соціального навчання також пропонують альтернативні види діяльності в денний час, такі як групова робота з місця проживання й ін.
Не завжди буває можливо забезпечити інтенсивний або тривалий догляд за людьми із серйозними порушеннями вдома, особливо якщо вони самотні або родичі й друзі не справляються із цим. У таких випадках підтримка й догляд за хворими здійснюється безпосередньо в інтернаті або пансіонаті.
Останнім часом практикується створення маленьких сімейних груп з 3 або 4 інвалідів, які проживають громадою поруч із магазинами, суспільним транспортом і розважальними закладами. Штат таких пансіонатів залежить від функцій, розміру центра й потреб проживаючих там людей. У більшості інтернатів є старший службовець, доглядач або наглядач, завідувач або відповідальний по догляду за дітьми й ряд осіб допоміжного персоналу, що мають різні посади, наприклад помічник по догляду й ін. Багато пансіонатів наймають кухарів, прибиральниць і садівників.
Інвалідам часто буває потрібно медичне лікування,і лікарні надають коротко- і довгострокові послуги з догляду амбулаторно або в клініці. Крім медичного й сестриного догляду, підтримки з боку соціального працівника в лікарні, інваліди також можуть одержувати лікування й терапію від психотерапевтів або трудотерапевтів. Інвалідів іноді поміщають у лікарню на короткі періоди, щоб дати полегшення родичам.
Важливими представляються Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН.
Однак залишаються невирішеними багато складних проблем інвалідів. Деякі інваліди втрачають не тільки трудові, але й основні життєві навички й тому приречені на вмирання. У такій ситуації особливо гостро відчувається недолік спеціальних служб і центрів, у яких інвалідам могла б бути зробленаі кваліфікований соціальний, медичний, психологічний і інший види допомоги.
Проблеми інвалідів вирішуються соціальними працівниками разом із трудотерапевтами. Трудотерапія - одна з порівняно молодих професій. Головна мета трудотерапії - корекція фізичного і психологічного станів інвалідів за допомогою специфічної діяльності (трудовий), здійснюваної для надання допомоги інвалідам і досягнення їхньої незалежності у всіх аспектах повсякденного життя.
Із загальної суми виділених засобів у комітети соціального захисту в США приклад 30% виділяється на соціальну підтримку інваліда.Департамент соціальних служб має можливість надати в борг необхідне встаткування для інваліда. Рада може виділити субсидію (дотацію) для оплати часткової вартості придбання пристосування до будинку інваліда (наприклад, ската для крісла-коляски або установки туалету на 1 поверсі будинку інваліда).
Структура медичної реабілітації.
Департамент соціальних служб надає допомогу безпосередньо 25 000 клієнтам одночасно. Цей департамент більше 700 тис. у рік витрачає на встаткування й пристосування до будинків інвалідів з фізичними недоліками. Громада підтримує понад тисячу душевнохворих інвалідів. Крім того, одержують субсидії й інші платежі більше 180 добровільних організацій.
Лікування реабілітаційних хворих проводиться в реабілітаційних клініках, у реабілітаційних відділеннях і найчастіше на базі орендованих у лікарень стаціонарних ліжок. Багато великих лікарень мають відділення ранньої реабілітації. Традиційно діяльність американських лікарів "фізичної медицини й реабілітації" здійснюється між стаціонаром і амбулаторією, крім того вони надають консультативну допомогу в лікарнях.
Можливість оренди стаціонарних ліжок дає перевага в наступності подальшого лікування, тому що хворі після виписки з такого стаціонару залишаються на амбулаторному лікуванні в того ж лікаря, що веде також амбулаторний прийом. У великих містах, як правило, існують більші реабілітаційні клініки на кілька сотень ліжок, які мають основні добре оснащені спеціалізовані відділення. У таких клініках стаціонарне й амбулаторне обслуговування має чітке розмежування.
Стрімкий приріст кількості реабілітаційних ліжок спостерігався в США в 80-і роки, що особливо стало помітним після введення паушальної оплати лікування (DRG). Великі клінічні лікарні змушені були задовольнятися паушальною оплатою за лікування, тому з метою економії фінансових засобів з'явився інтерес до більше раннього перекладу хворого в реабілітаційну клініку.
Ця ситуація привела до стрімкого зростання кількості реабілітаційних клінік. Відповідно також швидко зросла кількість лікарів-реабілітологів: з 1980 по 1995 рік з 1700 до 5000. Кількість реабілітаційних ліжок, особливо ранньої реабілітації, зросло з 1986 по 1995 рік з 18,5 до 35,5 тисяч. До 4,5 % всіх витрат державної медичної страховки Medicare доводиться на сектор реабілітації. Після невдалої спроби введення загального державного медичного страхування під впливом ринкової економіки відбулася значна зміна американської системи медичного страхування. Традиційна система оплати медичних послуг (виплата компенсації пацієнтові після передоплати з його боку, або fee for service), ріст вартості охорони здоров'я й тенденція до необґрунтованого медичного обслуговування привели до закликів створення оплачуваної системи охорони здоров'я для всіх. Варто вказати й той факт, що в США 37,4 млн чоловік взагалі не мають медичної страховки.
Існуючі з 1929 року організації збереження здоров'я, або Health Maintenance Organizations (HMO), у відповідь на ріст витрат в охороні здоров'я ввели систему доступного за ціною медичного страхування, або "managed care". Кількість споживачів медичного страхування значно зросло, з 6 до 50 млн. чоловік у період з 1976 по 1995 роки. Цьому сприяли й промислові підприємства, які стали містити із НМО вигідні групові контракти "manager care" для своїх робітників. Ця система передбачає чільну роль у медичному обслуговуванні сімейних лікарів (gatekeeper), які в багатьох випадках є що служать НМО. Сімейний лікар одержує за кожного пацієнта, що обслуговує, незалежно від вартості лікування певну грошову винагороду (Capitation). Лікування можливо тільки в тих лікарнях, які погоджені в договорі із НМО. Акцент робиться на превентивне лікування, профілактичні огляди, відвідування семінарів по формуванню здорового способу життя.
Витрати на стаціонарне лікування попередньо підраховуються й домовляються з лікувальними установами.
Система медичного страхування "managed care" привела до структурних перетворень системи охорони здоров'я США в цілому.
Традиційно фінансову відповідальність за витрати в охороні здоров'я несли структури медичного страхування, самі пацієнти й в обмеженому змісті держава. У цей час до безпосередньої фінансової відповідальності за призначувані медичні послуги притягнуті лікарі, що привнесло нові аспекти в лікарську діяльність та інші потенційні проблеми. Так, у США спостерігається стрімке зростання числа судів проти лікарів і НМО із приводу відмови в необхідній медичній допомозі.
Послуги реабілітації в рамках "manager care" найчастіше обмежені тільки 60 днями лікування. Крім широко розповсюдженої ранньої реабілітації, у реабілітаційних відділеннях великих лікарень було впроваджено більше вигідне у фінансовому відношенні лікування в так званих установах кваліфікованого сестриного догляду, або SkilledNursingFacilities (SNF), у яких стали проводити "гостру реабілітацію" ("SubacuteRehabilitation"). В SNF проводиться кваліфіковане лікування із залученням фахівців з лікувальної гімнастики, логопедів; можливе проведення консультації лікарів. Розвитий сектор амбулаторної реабілітації продовжує розповсюджуване на хвилі економії настання на стаціонарний сектор. Сектор амбулаторного медичного обслуговування - це лікарняний відхід вдома, або HomeHealthCare, що передбачає проведення послуг реабілітації вдома. Приватні практики- лікарі у відповідь на фінансовий тиск із боку НМО поєднуються в групи й організують більші практики за участю різних фахівців.
Питання керування якістю.
При висновку контрактів із НМО лікувальні установи повинні представити звітність із обґрунтуванням якості й ефективності своєї роботи. При цьому одержало поширення застосування функціонального незалежного вимірника, або Functional Independence Measure (FIM), що дозволяє здійснити статистичне порівняння даних з іншими реабілітаційними закладами ("Benchmarking").
Лікарні в США підлягають строгому контролю якості й зобов'язані підтверджувати акредитацію кожні 3 роки, для того щоб продовжити право на медичне обслуговування населення. Так здійснюються державний контроль і вплив на систему охорони здоров'я.
Багато представлені тут особливостей американської системи охорони здоров'я й реабілітації специфічні й не можуть бути перенесені на інші країни. Разом з тим деякі явища економічного характеру взяті за зразок в інших країнах, у тому числі й у Європі. Так, система паушального розрахунку за лікування (DRG) вступила в 2004 році в силу й у Німеччині. Це веде до змін у системі охорони здоров'я, аналогічним у США й що спостерігались починаючи з 80-х років. Лікарні зацікавлені у швидкому перекладі хворих на ранню реабілітацію, що в цілому сприятливо відбивається на результатах реабілітації й лікування. Існує потреба в організації відділень ранньої реабілітації й подальшому розвитку практичної реабілітології в цілому.
fckfiles/prezentacia.ppt

  Версія для друку

  Лінк на e-mail
Голосування
Чи вдавалось Вам подати документи на реєстрацію нової/змін про громадську/благодійну організацію з першого разу звернення до органу реєстрації?
так
ні
ще не звертався (лась)
 
Дайджест
№  11

Всі дайджести >>>
 
Партнери та друзі


  ADS: